2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Langettava 6700/YLE/17

Vastaaja: YLE

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ratkaistu: 24.1.2018

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutussa julkaistiin 74 nimen lista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Yle ei ollut tarkistanut kaikkien listalla olevien henkilöllisyyksiä niin hyvin kuin se olisi voinut, ja lista sisälsi virheitä. Yleisölle ei kerrottu virheistä riittävän tarkasti.

Kantelu 23.10.2017  

Kantelu kohdistuu Ylen MOT-ohjelman verkkosivuilla 13.10.2017 julkaistuun juttuun ”Näin lobataan eduskunnassa – katso kärkinimet”.  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/13/nain-lobataan-eduskunnassa-katso-karkinimet   

Kantelijan mukaan Suomen Kuvalehti oli julkaissut vastaavanlaisen listan 11.10.2017 julkaistussa jutussaan, joka oli otsikoitu ”Lähes 24 500 vierailua ja yli 13 000 vierasta: Suomen Kuvalehti paljastaa lobbareiden kohteet eduskunnassa”. Tämän jutun alussa todetaan, että "Listalla mukana oleviin henkilöihin on oltu yhteydessä ja tarkastettu, pitävätkö tietokannan tiedot paikkansa. Heiltä on lisäksi kysytty vierailujen syitä."  

Kantelijan mukaan Yleisradion MOT-ohjelman nimilistalla olevien henkilöiden oikeellisuutta ei ollut tarkistettu millään tavalla, mutta Ylen listalla on useita henkilöitä, jotka eivät ole Suomen Kuvalehden jo julkistamalla listalla. Muutamalle Ylen nimilistalla olevalle henkilölle oli soitettu ja pyydetty haastattelua. Muita ei ollut tarkistettu millään tavalla, ja osan listalla olleista nimistä henkilöllisyys oli arvattu.  

Kantelijan mukaan tämä paljastui perjantaiaamupäivän 13.10. aikana, kun Yleisradion nimilistalla ollut kantelijan työkollega oli omassa, ei-julkisessa Facebook-päivityksessään kummastellut listalle päätymistään, ja todennut, että hän on viimeksi vieraillut eduskunnassa ala-asteen luokkaretkellä. Kuitenkin hän oli Yleisradion listalla nimeä, titteliä ja organisaatiota myöten.  

Kantelijan mukaan tieto väärästä henkilöstä nimilistalla kiirii Yleisradion toimitukseen, joka kävi vaivihkaa editoimassa juttua 13.10. – ilman mitään oikaisua ja korjausmerkintää.  

Kantelija kertoo kirjoittaneensa aiheesta blogin lauantaina 14.10., jolloin oikaisusta ei vielä ollut Yleisradion jutussa mitään merkintää: http://www.konversio.fi/konversio/2017/10/journalistin-ohjeet-eiv%C3%A4t-koske-yle%C3%A4-ja-motia.html  

Maanantain 16.10. kuluessa Ylen jutun loppuun lisättiin korjausmerkinnät, ja kuitattiin, että "Taulukon tietoja korjattu."  

Kantelijan mukaan Yle ei ollut asianmukaisesti tarkastanut julkaisemiaan tietoja eikä kertonut virheestä ja sen korjaamisesta Journalistin ohjeiden mukaisesti.  

Päätoimittajan vastaus 18.12.2017  

Ylen luovien sisältöjen vastaavan toimittajan Ville Vilénin mukaan Yle MOT-toimitus käsitteli perjantaina 13.10.2017 julkaistussa ”Näin lobataan eduskunnassa – katso kärkinimet” -artikkelissa yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää asiaa.  

Vastaavan toimittajan mukaan jutussa käsiteltiin otsikon mukaisesti lobbausta eduskunnassa. Aiheen käsittely oli yhteiskunnallisesti erittäin perusteltua. Artikkelista kanneltiin 23.10.2017.  

Vastaavan toimittajan mukaan juttuun on haastateltu 12 eduskunnassa usein vieraillutta
henkilöä. Artikkelissa on myös lista, jossa on 74 nimeä.  

Vastaavan toimittajan mukaan artikkelissa lukijalle kerrotaan avoimesti, miten nimet ovat listalle valikoituneet, ja myös miten henkilöitä on tunnistettu. Nimilistalla olleiden henkilöiden oikeellisuus pyrittiin tarkistamaan mahdollisimman huolellisesti julkisista lähteistä. Kävijälistojen kärjessä olleet haastateltiin, jos heidät tavoitettiin.  

Vastaavan toimittajan mukaan listalla on kolmen kuukauden aikana osoitettu olleen kaikkiaan viisi virhettä: kahdessa tapauksessa henkilö oli virheellisesti yhdistetty toiseen samannimiseen henkilöön ja kolmessa tapauksessa henkilöiden tittelit olivat epätarkkoja.  

Vastaavan toimittajan mukaan tieto kantelijan mainitsemasta väärästä henkilöstä tuli toimitukselle artikkelin julkaisupäivänä perjantaina 13.10. iltapäivällä ulkopuoliselta taholta. Lisäksi ”oikea” henkilö otti samana päivänä toimitukseen yhteyttä. Kyseisen henkilön titteli ja edustama taho korjattiin listaan välittömästi. Kirjaus korjauksesta artikkelin loppuun tehtiin toimituksen
läsnäoloaikana maanantaina 16.10.  

Vastaavan toimittajan mukaan kantelija lähetti MOT-toimituksen yleiseen palautesähköpostiin viestin lauantaina 14.10. klo 00:17, mutta ei yksilöinyt virhettä. Toimitus pyysi häntä 16.10. klo 11:14 yksilöimään virheen, jotta se olisi voitu korjata. Kantelija lähetti tähän vastauksen 16.10. klo 19:48, mutta ei vieläkään yksilöinyt virheellistä nimeä. Näin ollen kantelija tai ”väärä” henkilö eivät
koskaan lähestyneet Yleä tai vaatineet minkään virheen korjaamista.  

Vastaavan toimittajan mukaan kantelija oli julkaissut asiaa koskevan verkkoblogin lauantaina 14.10. Tämä tuli MOT:n tietoon tiistaina 17.10., jolloin mainittu korjaus ja sen kirjaaminen asianmukaisesti oli jo tehty. MOT:n tuottaja vastasi kantelijan kirjoitukseen 20.10., jolloin vastaus myös julkistettiin Yleisradion viestinnän verkkosivulla.  

Vastaavan toimittajan mukaan kaikki muut virheet korjattiin aina ensi tilassa ja niistä tehtiin asianmukaiset merkinnät. Vastaavan toimittajan mukaan Yle ei ole syyllistänyt artikkeleissa tai listalla olleita henkilöitä millään tavoin. Yle on julkaissut teemaan liittyviä ohjelman ja muitakin artikkeleita, joissa ilmiötä tarkastellaan laajasti ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin.  

Vastaavan toimittajan mukaan Yleisradio pahoittelee virheitä, eikä niistä toimituksen tietojen mukaan ole aiheutunut haittaa. Yhden korjauksen suhteen oli kolmen päivän viive sen kirjaamisessa, että tekstiä oli muutettu. Kyseisessä toimituksessa ei ole päivystystä viikonlopun aikana.  

Vastaavan toimittajan mukaan Yle on tarkistanut tiedot siinä määrin kuin se on ollut mahdollista käsillä olleissa olosuhteissa. Lisäksi Yle on korjannut virheet nopeasti saatuaan tiedon niistä. Koska virheet on korjattu nopeasti eivätkä ne ole aiheuttaneet haittaa eikä vahinkoa, virheitä ei tulisi vastaavan toimittajan mukaan pitää kokonaisuutena arvioiden olennaisena.  

Ratkaisu  

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.  

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.  

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.   

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.  

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.  

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.   

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutun yhteydessä julkaistiin nimilista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Listalla oli 74 nimeä. Kaksi nimeä oli yhdistetty väärään samannimiseen henkilöön ja kolmessa tapauksessa henkilöiden tittelit olivat epätarkkoja.   

Toimitus ei ollut pyrkinyt tavoittamaan kaikkia listassa mainittuja henkilöitä vaan oli päätellyt heidän henkilöllisyyksiään pelkän nimen perusteella julkisista lähteistä. Tietojen tarkistamisen sijaan MOT:n toimitus oli lisännyt nimilistan alkuun tekstin, jonka mukaan ”virhemarginaalia lisää myös se, että henkilöt on jouduttu tunnistamaan nimien perusteella”. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tämän tyyppiset vastuuvapautuslausekkeet eivät kuulu vastuulliseen journalismiin. Listalla olevien henkilöiden tavoitteleminen olisi ollut mahdollista, mutta sitä ei edes yritetty. Kirjoittaessaan virhemarginaalista toimitus myönsi hyväksyneensä mahdollisuuden, että nimilistassa on vääriä henkilöitä.  

MOT korjasi virheet saatuaan niistä tiedon. Korjaustiedoista ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, millaisista virheistä oli ollut kysymys. Neuvoston mukaan virheiden laajempi avaaminen yleisölle olisi hälventänyt tehokkaammin virheellisiä mielikuvia, joita alkuperäinen juttu oli listalle väärin perustein joutuneista henkilöistä herättänyt.   

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10 ja 20, ja antaa sille huomautuksen.  

Ratkaisun tekivät:  

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Leena Kevätkylä ja Taina Tukia.

Tämä päätös on avattu 3362 kertaa