PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

Langettava 6700/YLE/17
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutussa julkaistiin 74 nimen lista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Yle ei ollut tarkistanut kaikkien listalla olevien henkilöllisyyksiä niin hyvin kuin se olisi voinut, ja lista sisälsi virheitä. Yleisölle ei kerrottu virheistä riittävän tarkasti.

Vapauttava 6689/SL/17
Karjalainen

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan natiivimainoksen. Se oli merkitty Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Langettava 6665/MTV/17
MTV

Tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, asiavirhe

MTV kertoi verkkosivuillaan aminohappovalmisteesta. Jutussa valmistetta kutsuttiin lääkkeeksi, vaikka sitä ei ole rekisteröity lääkkeeksi eikä sitä myydä lääkkeenä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Jutussa haastatelluilla henkilöillä oli sidonnaisuus tuotteen valmistajaan, mutta tämä tuotiin avoimesti esille.

Vapauttava 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti kertoi verkkosivuillaan poliitikon nimitelleen naisia loukkaavasti sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, ja lehti oli yrittänyt saada juttuun myös poliitikon kommentin.

Vapauttava 6662/YLE/17
Yle Svenska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Yle Svenska kertoi verkkosivuillaan poliitikon nimitelleen naisia loukkaavasti sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, ja Yle oli yrittänyt saada juttuun myös poliitikon kommentin.

Vapauttava 6654/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden erosta sekä sen mahdollisesta syystä eli toisen puolison mahdollisesta kumppanista. Erosta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 42 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma, uusia tietoja ja se perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6653/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan presidentin hautajaisohjelmassa olleesta virheestä. Sama tieto oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 25 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan hautajaisissa.

Vapauttava 6652/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilön yhteistyösopimuksen päättymisestä. Sama tieto oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä kaksi ja puoli tuntia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä juttu perustui lehden itsenäiseen tiedonhankintaan.

Langettava 6650/Yle/17
Yle

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Yle kertoi verkkosivuillaan ja pääuutislähetyksessään puna-armeijan kouluttaneen hirviä taistelutarkoituksiin. Jutuissa oli olennaisia asiavirheitä. Tiedot oli saatu uudesta turisteille suunnatusta museosta, mutta niiden alkuperäisenä lähteenä oli venäläisen lehden aprillipila. Yle korjasi noin kuukautta myöhemmin tv-uutisten virheitä pääuutislähetyksessään, mutta korjausta ei tehty Journalistin ohjeiden mukaisesti viipymättä. Lisäksi Yle teki aiheesta verkkosivuilleen jatkojutun, jossa alkuperäisen jutun tiedot todettiin kiistanalaisiksi. Verkkosivuilla julkaistun alkuperäisen jutun virheitä ei kuitenkaan korjattu Journalistin ohjeiden mukaisesti ja korjausten jälkeenkin Yle käytti jutussa manipuloitua kuvaa kertomatta siitä yleisölle. Jatkojuttu perustui kuitenkin Ylen omaan tiedonhankintaan, joten siinä ei ollut tarpeen mainita muita lähteitä.

Langettava 6649/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi printtilehdessä ja kahdessa verkkosivuillaan julkaistussa puna-armeijan kouluttaneen hirviä taistelutarkoituksiin. Jutuissa oli olennaisia asiavirheitä. Tiedot oli saatu uudesta turisteille suunnatusta museosta, mutta niiden alkuperäisenä lähteenä oli venäläisen lehden aprillipila. Lehti teki aiheesta printtilehteen ja verkkosivuilleen jatkojutut, mutta ei korjannut alkuperäisten juttujen virheitä Journalistin ohjeiden mukaisesti. Jatkojutut perustuivat lehden omaan tiedonhankintaan, joten niissä ei ollut tarpeen mainita muita lähteitä. Lisäksi lehti käytti jutuissa manipuloituja kuvia kertomatta siitä yleisölle. 

Langettava 6648/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen

Iltalehti kertoi lööpissä, lehden kannessa ja jutussa julkisuuden henkilön elämäntapahtumista. Juttu perustui kokonaan toisessa tiedotusvälineessä julkaistuun blogiin. Lähde mainittiin ensimmäisen kerran jutun alussa. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen aineistoon, että lähteenä ollut tiedotusväline olisi pitänyt mainita jo lööpissä, kannessa sekä jutun otsikossa.

Langettava 6646/SL/17
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekriittisyys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi verkkosivuillaan tarinan pastorista, joka joutui krokotiilien syömäksi yritettyään kävellä veden päällä. Juttu perustui verkossa levinneeseen sepitteelliseen kertomukseen. Lehti ei oikaissut virhettään asianmukaisesti, kun se poisti jutun verkkosivuiltaan kertomatta siitä yleisölle. 

 

Langettava 6630/YLE/17
Yle

Journalistinen päätösvalta, piilomainonta

Ylen paikallistoimituksen Instagram-tilillä vieraili viikonloppuisin toimituksen ulkopuolisia henkilöitä. He saivat julkaista sisältöjä täysin itsenäisesti Ylen paikallistoimituksen tilillä. Tämä oli journalistisen päätösvallan luovuttamista. Vieraiden julkaisemat sisällöt eivät kuitenkaan olleet mainosmaisia.

Langettava 6623/AL/17
Kaksplus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi Facebook-tilillään blogitekstin, jossa esitettiin lähdekritiikittömiä ja tarkistamattomia väitteitä rokottamisesta. Kirjoittaja toi tekstissä esille, ettei hän ollut pyrkinyt lähdekritiikkiin tai totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, eikä tarkistanut tietoja. Yleisö ei voinut erottaa tosiasioita sepitteestä. 

Langettava 6615/SL/17
Iltalehti

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun erikoisesta ajoneuvosta. Juttu oli tehty journalistisin perustein ja konserniyhteys jutun lopussa mainittuun automyyntipalveluun oli merkitty asianmukaisesti. Jutun sisällä oleva linkki ja kehotus siirtyä automyyntipalveluun oli kuitenkin piilomainontaa.

Vapauttava 6604/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen.

Kantelija joutui Savon Sanomien jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut erittäin kielteistä eikä lehdellä ollut velvollisuutta kuulla häntä samanaikaisesti. 

Langettava 6599/MTV/17
MTV

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

MTV kertoi jutussa käräjäoikeuden tuomiosta. Jutusta sai käsityksen, että kantelija oli osallistunut erittäin epäasiallisiin keskusteluihin Whatsapp-viestiryhmässä. Tämä oli olennainen asiavirhe, eikä kantelijaa ollut yritetty kuulla samassa yhteydessä. Tiedotusväline ei korjannut juttuaan kantelijan oikaisupyynnön jälkeen. Julkisuus oli niin kielteistä, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut.

Langettava 6598/SL/17
Ilta-Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti kertoi jutussa käräjäoikeuden tuomiosta. Jutusta sai käsityksen, että kantelija oli osallistunut erittäin epäasiallisiin keskusteluihin Whatsapp-viestiryhmässä. Tämä oli olennainen asiavirhe, eikä kantelijaa ollut yritetty kuulla samassa yhteydessä. Lehti poisti kantelijan nimen jutusta, mutta ei kertonut korjauksesta Journalistin ohjeiden mukaisesti yleisölle. Julkisuus oli niin kielteistä, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 6700/YLE/17

Vastaaja: YLE

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ratkaistu: 24.1.2018

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutussa julkaistiin 74 nimen lista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Yle ei ollut tarkistanut kaikkien listalla olevien henkilöllisyyksiä niin hyvin kuin se olisi voinut, ja lista sisälsi virheitä. Yleisölle ei kerrottu virheistä riittävän tarkasti.

Kantelu 23.10.2017  

Kantelu kohdistuu Ylen MOT-ohjelman verkkosivuilla 13.10.2017 julkaistuun juttuun ”Näin lobataan eduskunnassa – katso kärkinimet”.  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/13/nain-lobataan-eduskunnassa-katso-karkinimet   

Kantelijan mukaan Suomen Kuvalehti oli julkaissut vastaavanlaisen listan 11.10.2017 julkaistussa jutussaan, joka oli otsikoitu ”Lähes 24 500 vierailua ja yli 13 000 vierasta: Suomen Kuvalehti paljastaa lobbareiden kohteet eduskunnassa”. Tämän jutun alussa todetaan, että "Listalla mukana oleviin henkilöihin on oltu yhteydessä ja tarkastettu, pitävätkö tietokannan tiedot paikkansa. Heiltä on lisäksi kysytty vierailujen syitä."  

Kantelijan mukaan Yleisradion MOT-ohjelman nimilistalla olevien henkilöiden oikeellisuutta ei ollut tarkistettu millään tavalla, mutta Ylen listalla on useita henkilöitä, jotka eivät ole Suomen Kuvalehden jo julkistamalla listalla. Muutamalle Ylen nimilistalla olevalle henkilölle oli soitettu ja pyydetty haastattelua. Muita ei ollut tarkistettu millään tavalla, ja osan listalla olleista nimistä henkilöllisyys oli arvattu.  

Kantelijan mukaan tämä paljastui perjantaiaamupäivän 13.10. aikana, kun Yleisradion nimilistalla ollut kantelijan työkollega oli omassa, ei-julkisessa Facebook-päivityksessään kummastellut listalle päätymistään, ja todennut, että hän on viimeksi vieraillut eduskunnassa ala-asteen luokkaretkellä. Kuitenkin hän oli Yleisradion listalla nimeä, titteliä ja organisaatiota myöten.  

Kantelijan mukaan tieto väärästä henkilöstä nimilistalla kiirii Yleisradion toimitukseen, joka kävi vaivihkaa editoimassa juttua 13.10. – ilman mitään oikaisua ja korjausmerkintää.  

Kantelija kertoo kirjoittaneensa aiheesta blogin lauantaina 14.10., jolloin oikaisusta ei vielä ollut Yleisradion jutussa mitään merkintää: http://www.konversio.fi/konversio/2017/10/journalistin-ohjeet-eiv%C3%A4t-koske-yle%C3%A4-ja-motia.html  

Maanantain 16.10. kuluessa Ylen jutun loppuun lisättiin korjausmerkinnät, ja kuitattiin, että "Taulukon tietoja korjattu."  

Kantelijan mukaan Yle ei ollut asianmukaisesti tarkastanut julkaisemiaan tietoja eikä kertonut virheestä ja sen korjaamisesta Journalistin ohjeiden mukaisesti.  

Päätoimittajan vastaus 18.12.2017  

Ylen luovien sisältöjen vastaavan toimittajan Ville Vilénin mukaan Yle MOT-toimitus käsitteli perjantaina 13.10.2017 julkaistussa ”Näin lobataan eduskunnassa – katso kärkinimet” -artikkelissa yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää asiaa.  

Vastaavan toimittajan mukaan jutussa käsiteltiin otsikon mukaisesti lobbausta eduskunnassa. Aiheen käsittely oli yhteiskunnallisesti erittäin perusteltua. Artikkelista kanneltiin 23.10.2017.  

Vastaavan toimittajan mukaan juttuun on haastateltu 12 eduskunnassa usein vieraillutta
henkilöä. Artikkelissa on myös lista, jossa on 74 nimeä.  

Vastaavan toimittajan mukaan artikkelissa lukijalle kerrotaan avoimesti, miten nimet ovat listalle valikoituneet, ja myös miten henkilöitä on tunnistettu. Nimilistalla olleiden henkilöiden oikeellisuus pyrittiin tarkistamaan mahdollisimman huolellisesti julkisista lähteistä. Kävijälistojen kärjessä olleet haastateltiin, jos heidät tavoitettiin.  

Vastaavan toimittajan mukaan listalla on kolmen kuukauden aikana osoitettu olleen kaikkiaan viisi virhettä: kahdessa tapauksessa henkilö oli virheellisesti yhdistetty toiseen samannimiseen henkilöön ja kolmessa tapauksessa henkilöiden tittelit olivat epätarkkoja.  

Vastaavan toimittajan mukaan tieto kantelijan mainitsemasta väärästä henkilöstä tuli toimitukselle artikkelin julkaisupäivänä perjantaina 13.10. iltapäivällä ulkopuoliselta taholta. Lisäksi ”oikea” henkilö otti samana päivänä toimitukseen yhteyttä. Kyseisen henkilön titteli ja edustama taho korjattiin listaan välittömästi. Kirjaus korjauksesta artikkelin loppuun tehtiin toimituksen
läsnäoloaikana maanantaina 16.10.  

Vastaavan toimittajan mukaan kantelija lähetti MOT-toimituksen yleiseen palautesähköpostiin viestin lauantaina 14.10. klo 00:17, mutta ei yksilöinyt virhettä. Toimitus pyysi häntä 16.10. klo 11:14 yksilöimään virheen, jotta se olisi voitu korjata. Kantelija lähetti tähän vastauksen 16.10. klo 19:48, mutta ei vieläkään yksilöinyt virheellistä nimeä. Näin ollen kantelija tai ”väärä” henkilö eivät
koskaan lähestyneet Yleä tai vaatineet minkään virheen korjaamista.  

Vastaavan toimittajan mukaan kantelija oli julkaissut asiaa koskevan verkkoblogin lauantaina 14.10. Tämä tuli MOT:n tietoon tiistaina 17.10., jolloin mainittu korjaus ja sen kirjaaminen asianmukaisesti oli jo tehty. MOT:n tuottaja vastasi kantelijan kirjoitukseen 20.10., jolloin vastaus myös julkistettiin Yleisradion viestinnän verkkosivulla.  

Vastaavan toimittajan mukaan kaikki muut virheet korjattiin aina ensi tilassa ja niistä tehtiin asianmukaiset merkinnät. Vastaavan toimittajan mukaan Yle ei ole syyllistänyt artikkeleissa tai listalla olleita henkilöitä millään tavoin. Yle on julkaissut teemaan liittyviä ohjelman ja muitakin artikkeleita, joissa ilmiötä tarkastellaan laajasti ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin.  

Vastaavan toimittajan mukaan Yleisradio pahoittelee virheitä, eikä niistä toimituksen tietojen mukaan ole aiheutunut haittaa. Yhden korjauksen suhteen oli kolmen päivän viive sen kirjaamisessa, että tekstiä oli muutettu. Kyseisessä toimituksessa ei ole päivystystä viikonlopun aikana.  

Vastaavan toimittajan mukaan Yle on tarkistanut tiedot siinä määrin kuin se on ollut mahdollista käsillä olleissa olosuhteissa. Lisäksi Yle on korjannut virheet nopeasti saatuaan tiedon niistä. Koska virheet on korjattu nopeasti eivätkä ne ole aiheuttaneet haittaa eikä vahinkoa, virheitä ei tulisi vastaavan toimittajan mukaan pitää kokonaisuutena arvioiden olennaisena.  

Ratkaisu  

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.  

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.  

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.   

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.  

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.  

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.   

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutun yhteydessä julkaistiin nimilista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Listalla oli 74 nimeä. Kaksi nimeä oli yhdistetty väärään samannimiseen henkilöön ja kolmessa tapauksessa henkilöiden tittelit olivat epätarkkoja.   

Toimitus ei ollut pyrkinyt tavoittamaan kaikkia listassa mainittuja henkilöitä vaan oli päätellyt heidän henkilöllisyyksiään pelkän nimen perusteella julkisista lähteistä. Tietojen tarkistamisen sijaan MOT:n toimitus oli lisännyt nimilistan alkuun tekstin, jonka mukaan ”virhemarginaalia lisää myös se, että henkilöt on jouduttu tunnistamaan nimien perusteella”. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tämän tyyppiset vastuuvapautuslausekkeet eivät kuulu vastuulliseen journalismiin. Listalla olevien henkilöiden tavoitteleminen olisi ollut mahdollista, mutta sitä ei edes yritetty. Kirjoittaessaan virhemarginaalista toimitus myönsi hyväksyneensä mahdollisuuden, että nimilistassa on vääriä henkilöitä.  

MOT korjasi virheet saatuaan niistä tiedon. Korjaustiedoista ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, millaisista virheistä oli ollut kysymys. Neuvoston mukaan virheiden laajempi avaaminen yleisölle olisi hälventänyt tehokkaammin virheellisiä mielikuvia, joita alkuperäinen juttu oli listalle väärin perustein joutuneista henkilöistä herättänyt.   

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10 ja 20, ja antaa sille huomautuksen.  

Ratkaisun tekivät:  

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Leena Kevätkylä ja Taina Tukia.

Tämä päätös on avattu 813 kertaa