PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6843/SL/18
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi työttömyysturvan aktiivimallin vaikutuksia käsittelevän jutun. Jutussa käytettiin epätarkkoja ja harhaanjohtavia ilmaisuja, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 9–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.    

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6811/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi ulkomaalaiseen lähteeseen perustuvan jutun, jossa esitetyt lääketieteelliset tiedot eivät olleet uskottavia. Lehti ei ollut tarkistanut tietoja riittävästi eikä se pystynyt perustelemaan juttunsa tietojen oikeellisuutta. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut pyynnöistä huolimatta korjattu.

Langettava 6806/SL/18
Iltalehti

Lähdekritiikki, virheen korjaus, yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa

Lehti julkaisi jutun, jossa tunnistettavissa olevan alaikäisen lapsen väitettiin syyllistyneen pahoinpitelyyn. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut korjauspyynnöstä huolimatta korjattu. Jutun väite loukkasi lapsen yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6803/AL/18
Kotimaa24

Journalistinen päätösvalta, yleisön tuottama aineisto

Bloggaaja poisti kommentin keskustelusta verkkolehden tarjoamalla blogialustalla. Kommenttien editointimahdollisuuden delegoiminen kirjoittajalle ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Langettava 6757/MTV/18
MTV

Otsikko, muu esittely

MTV mainosti keskusteluohjelmaansa televisiossa kanavajuonnoilla, joissa väitettiin, että kantelija olisi yksi ohjelman vieraista. Väitteelle ei löytynyt ohjelman sisällöstä katetta.

Langettava 6753/AL/18
Seiska

Oma kannanotto

Lehti myönsi erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuneelle kantelijalle oikeuden vastineeseen eli omaan kannanottoon. Lehti ei kuitenkaan linkittänyt omaa kannanottoa kahteen verkkojuttuun, joihin se kohdistui.

Langettava 6747/SL/18
Ilta-Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi Facebook-tilillään päivityksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Päivityksessä näkyi jutun otsikko, jossa virhe oli. Lehti poisti päivityksen, mutta ei jakanut Facebookissa oikaisua, jonka se oli julkaissut verkkosivuillaan.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6662/YLE/17

Vastaaja: Yle Svenska

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ratkaistu: 24.1.2018

Yle Svenska kertoi verkkosivuillaan poliitikon nimitelleen naisia loukkaavasti sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, ja Yle oli yrittänyt saada juttuun myös poliitikon kommentin.

Kantelu 11.9.2017  

Kantelu kohdistuu Yle Svenskan 21.8.2017 verkkosivuilla julkaisemaan juttuun ”Centerpolitiker kränkte kvinnor i debatt - partiledningen tar avstånd”.  

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/21/centerpolitiker-krankte-kvinnor-i-debatt-partiledningen-tar-avstand  

Kantelijan mukaan jutussa kerrotaan virheellisesti, että hän olisi käyttänyt halventavaa kieltä naisista sosiaalisessa mediassa. Kantelijan mukaan hän oli ainoastaan lähettänyt yhden yksityisviestin Norjassa asuvalle SDP-poliitikolle. Kantelijan mukaan hän ei ole yleisesti halventanut naisia.  

Kantelijan mukaan jutussa viitataan yksityisviestiin, jonka hän on lähettänyt nimeltä mainitsemattomalle naiselle, joka sittemmin oli levittänyt saamansa yksityisviestin tuttavilleen. Kantelijan mukaan toimittaja ei ole selvittänyt asianmukaisesti, mistä on ollut kyse, eikä edes selvittänyt halventavan viestin saaneen naisen henkilöllisyyttä.  

Kantelijan mukaan häntä ei kuultu juttuun, vaikka olisi pitänyt. Kantelijan mukaan häneen ei ollut saatu yhteyttä, koska hänen puhelimestaan oli jutun julkaisupäivänä loppunut akku noin kello 13 – 14 ja hän oli tullut kotiin myöhään samana iltana. Kantelijan mukaan hänen puhelimensa oli kuitenkin toiminut aamupäivän, mutta häneen ei ollut yritetty olla silloin yhteydessä.  

Kantelija kertoo pyytäneensä useita kertoja sekä puhelimitse että sähköpostilla Yle Svenskaa oikaisemaan juttuaan, mutta Yle ei ole oikaissut juttua.  

Päätoimittajan vastaus 17.10.2017  

Yle Svenskan vt. päätoimittaja Johanna Törn-Mangsin mukaan kantelija on toiminut pitkään poliitikkona Keskustan ruotsinkielisessä piirissä sekä valtiollisella että kunnallisella tasolla. Hän toimi viime kauden kunnanvaltuutettuna Kruunupyyssä. Kantelija on toiminut yhteiskunnallisena vaikuttajana useita vuosia – ei vain poliitikkona vaan myös tehtävässään Keskustan ruotsinkielisen piirin toiminnanjohtajana. Siitä syystä oli yhteiskunnallisesti perusteltua tehdä juttu hänen viestittelystään sosiaalisessa mediassa.  

Päätoimittajan mukaan jutun tehnyt toimittaja on käyttänyt lähteenään sosiaalidemokraattipoliitikon avoimella Facebook-sivulla 18.-19.8. käytyä keskustelua. Kantelija väitteli sivuilla pakolaispolitiikasta muun muassa kolmen naisen kanssa.  

Päätoimittajan mukaan kantelija haukkui yhdessä kommentissaan erästä naista sanoilla ”din lilla fjolla”. Hän kirjoitti kahdelle keskusteluun osallistuneelle naiselle, että ”teitä kahta ei pidetä tavallisina naisina. Te olette luultavasti niitä, joista käytetään pronominia ”hen”. Teerijärvellä teitä kutsuttaisiin akoiksi.” Päätoimittajan mukaan kantelijan väite siitä, että loukkaavat kommentit olisivat kohdistuneet ainoastaan yhteen henkilöön eivät myöskään pidä paikkaansa.  

Päätoimittajan mukaan keskusteluun osallistunut nainen liitti keskusteluketjuun kuvankaappauksen yhdestä kantelijalta Messengerissä tulleesta viestistä. ”Hienoa, että näytät ihmisille, millainen vittu olet” kantelija kirjoitti viestissä. Päätoimittajan mukaan keskusteluketju oli avoin kaikille ja on yhä edelleen löydettävissä Facebookissa.  

Päätoimittajan mukaan viestin saanut nainen lähetti kuvankaappauksen 19.8.2017 suomenruotsalaisten feministien Facebook-ryhmään. Viesti keräsi 105 kommenttia, joissa eri naiset ilmaisivat suuttumusta ja inhoa kantelijan viesteistä.  

Jutun tehnyt toimittaja viittasi jutussaan näihin kahteen edellä mainittuun keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Ylen jutun näkökulma oli kuitenkin SDP:läisen poliitikon ja Keskustan puoluesihteerin haastatteleminen aiheesta. Jutussa haastatellun SDP:n poliitikon mukaan on merkillistä, että Keskustan työntekijät saavat toimia tällä tavalla. Keskustan puoluesihteeri totesi, ettei puolue hyväksy tällaista kirjoittelua.  

Jutun tehnyt toimittaja yritti soittaa 21.8. kantelijalle. Yle Österbottenin toimitus yritti myös seuraavana päivänä tavoittaa kantelijaa, mutta hän ei vastannut. Kantelija ei myöskään koskaan soittanut takaisin siitä huolimatta, että häntä oli yritetty tavoitella. Yritykset tavoittaa kantelija mainittiin jutussa.  

Kun Yle Österbotten sai 29.11.2017 tiedon kantelijan kanteluun liittämästä oikaisupyynnöstä, Yle Österbottenin toimittaja tarkasti sähköpostinsa ja löysi kantelijan 22.8.2017 lähettämän viestin avaamattomana. Kyseinen toimittaja toimi 22.8.2017 verkkotoimittajana ja hän vastasi toimituksen yhteisestä sähköpostilaatikosta. Päätoimittajan mukana toimittaja oli valitettavasti unohtanut tarkastaa oman henkilökohtaisen sähköpostinsa tuona päivänä, eikä ollut tästä syystä vastannut kantelijalta saamaansa viestiin.   

Yle Österbotten ei kuitenkaan olisi julkaissut oikaisua, vaikka toimitus olisikin huomannut kantelijan vaatimuksen. Toimituksen mukaan alkuperäinen juttu antaa kuitenkin totuudenmukaisen kuvan tapahtumista, jotka johtivat siihen, että Keskustan puoluesihteeri tuomitsi poliitikon kirjoitukset.   

Päätoimittajan mukaan kantelija ei ottanut uudelleen yhteyttä Yle Österbotteniin, vaikka hänen vaatimuksensa oikaisusta jäi vaille vastausta. Hän ei ottanut yhteyttä toimituksen päällikköön eikä kehenkään muuhunkaan Yle Svenskan esimiesasemassa olevaan. Väite siitä, että hän on kahden viikon aikana toistuvasti vaatinut oikaisua Yle Svenskalta puhelimitse ja sähköpostitse, ei pidä paikkaansa.  

Päätoimittajan mukaan kantelijan väitteet Yle Österbottenin toimista ovat siis kaikilta osin paikkaansa pitämättömiä. Yle Österbotten on pyrkinyt totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8), tarkistanut jutun tiedot niin hyvin kuin mahdollista (JO 10), on suhtautunut tietolähteisiin kriittisesti (JO 12) eikä jutussa ole olennaisia asiavirheitä, joita olisi pitänyt oikaista. Tästä syystä Yle Österbotten ei ole rikkonut kantelussa mainittuja Journalistin ohjeita.  

Ratkaisu  

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.  

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.  

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.  

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.  

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.  

Yle Svenska julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin, että poliitikko oli nimitellyt naisia loukkaavasti sosiaalisessa mediassa.   

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. Jutussa kuvattiin poliitikon sosiaalisessa mediassa käymää keskustelua totuudenmukaisesti. Poliitikon kielenkäytöstä kertominen oli journalistisesti perusteltua.  

Yle ei ollut vastannut poliitikon oikaisupyyntöön, koska jutun tehnyt toimittaja ei ollut huomannut sitä. Tämä ei ollut Journalistin ohjeiden vastaista, koska jutussa ei ollut korjausta vaativaa virhettä. Neuvosto kuitenkin muistuttaa, että tiedotusvälineen tulisi varmistaa, että oikaisupyynnöt tulevat aina asianmukaisesti käsitellyiksi.  

Poliitikko joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Yle Svenska oli kuitenkin yrittänyt aidosti kuulla häntä sekä ennen jutun julkaisemista että julkaisemisen jälkeen.   

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle Svenska ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.  

Ratkaisun tekivät:  

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Leena Kevätkylä, Taina Tukia, Sinikka Tuomi, Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 1372 kertaa