PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6855/SL/18
Enontekiön Sanomat

Samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin rehtorin saamasta varoituksesta sekä hänen kunnanhallitukselle tekemästään hallintokantelusta. Julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt, eikä juttu rikkonut rehtorin yksityisyyden suojaa.

Langettava 6854/SL/18
Iltalehti

Lähdekritiikki, kielteinen julkisuus, yksityisyyden suoja, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtilehdessään omaishoitoon liittyvistä erimielisyyksistä. Omaishoitaja ja hänen hoitamansa henkilö olivat tunnistettavissa ainakin lähipiirissään. Omaishoitaja joutui niin kielteisen julkisuuteen, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut, ja hänen hoitamansa henkilön yksityiselämästä kerrottiin erityisen arkaluonteisia seikkoja ilman tämän suostumusta. 

Vapauttava 6843/SL/18
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi työttömyysturvan aktiivimallin vaikutuksia käsittelevän jutun. Jutussa käytettiin epätarkkoja ja harhaanjohtavia ilmaisuja, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 9–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.    

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6831/PL/18
Jämsän Seutu

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Vaikka hevosen omistajaa haastateltiin vasta jälkikäteen, hän ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut. Jutussa ollut virhe korjattiin Journalistin ohjeiden mukaisesti. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6654/AL/17

Vastaaja: Seiska

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 22.11.2017

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden erosta sekä sen mahdollisesta syystä eli toisen puolison mahdollisesta kumppanista. Erosta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 42 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma, uusia tietoja ja se perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Kantelu 18.8.2017

Kantelu kohdistuu Seiskan verkkosivuillaan 13.6.2017 julkaisemaan juttuun ”Käsittämätöntä pyörittelyä Martina Aitolehti ja Stefan Therman erosivat taas – oliko syynä tämä mies?”. Kantelija on Ilta-Sanomien päätoimittaja.

https://www.seiska.fi/Uutiset/Kasittamatonta-pyorittelya-Martina-Aitolehti-ja-Stefan-Therman-erosivat-taas-oliko-syyna

Kantelijan mukaan Seiskan jutun sisältöä vastaava uutinen oli julkaistu Ilta-Sanomien verkkosivuilla 13.6.2017 kello 11:10, alle tunti aikaisemmin, otsikolla "Martina Aitolehti ja Stefan Therman: Ero! Molemmilta hämmentävät kommentit' osoitteessa http://www.is.fi/viihde/art2000005252265.html

Kantelijan mukaan IS:n on tavoittanut juttua varten Aitolehti ja Therman -pariskunnan molemmat osapuolet. IS:n jutussa Therman vahvistaa Ilta-Sanomille, että pariskunnan avioero on tosiasia. ”Seiskan jutussa ei ole vahvistusta pariskunnan kummaltakaan osapuolelta. Kantelijan mukaan Seiska ei ole itse selvittänyt, onko tieto erosta totta.”

Kantelijan mukaan Seiskan juttu julkaistiin 42 minuuttia IS:n juttua myöhemmin. ”Seiskan otsikon uutiskärki ja Seiskan jutun sisältö olivat hyvin samanlaiset IS:n jutun otsikon ja uutiskärjen kanssa. IS:n juttu on Ilta-Sanomien oma uutinen ja skuuppi. IS:n juttu on ollut selkeästi kimmoke Seiskalle tehdä sama juttu, jossa ei ole käytännössä ollut mitään Seiskan omaan tiedonhankintaan perustuvaa uutta tietoa, mitä IS:n jutussa ei olisi jo kerrottu yleisölle. IS:n jutun sisällöllä on hallitseva rooli Seiskan jutussa.”

Kantelijan mukaan Seiskan olisi pitänyt kertoa IS:n jutun lainaamisesta jo juttunsa otsikossa. ”Seiska mainitsee Ilta-Sanomat vain jutussa, ja linkittää alkuperäiseen IS:n juttuun.”
 

Päätoimittajan vastaus 28.9.2017

Päätoimittaja Joni Soilan vastauksen mukaan Seiskan nettiuutisessa on asianmukaisesti mainittu, että asiasta on ensin kertonut IS. 
 
Vastauksen mukaan IS:n kantelussa sivuutetaan se tosiasia, että ko. julkkispariskunnan eroista ja yhteen palaamisista oli uutisoitu useita kertoja jo aiemmin sekä Seiskassa että muissakin medioissa. IS:n omassa artikkelissakin sinänsä viitataan jo alussa aivan oikein Seiskan (ja Iltalehden) aikaisempaan uutisointiin ko. aiheesta. Eroasiaan liittyvät tiedot ovat alun perin olleet peräisin Martina Aitolehden yksityiseltä Facebook-tililtä sekä tämän blogikirjoituksista, joilta Seiskan toimittajatkin ovat tiedon aikanaan itse saaneet.
 
Vastauksen mukaan ko. pariskunta on eronnut ja palannut yhteen tiettävästi useita kertoja ja nyt puheena olevan IS:n nettiuutisen aiheena on Thermanin some-tilin parisuhdestatuksen vaihtuminen ”sinkuksi”. IS on tavoittanut Aitolehden, joka ei ole kommentoinut asiaa lainkaan, mutta Therman vahvisti eron olevan totta. Muu IS:n artikkelin sisältö on aikaisempien uutisointien kertaamista.
 
Vastauksen mukaan Seiska on uutisoinut em. tavoin aiheesta useita kertoja aikaisemminkin. Näihin aikaisempiin juttuihin liittyvät linkit ovat kantelun kohteena olevan jutun sisällä. Kantelun kohteena olevassa uutisoinnissa Seiskan jutun kärkenä ei ole – jo otsikostakin ilmenevin tavoin – asianosaisten ero sinänsä, vaan sen sijaan tämänkertaisen eron syiden arviointi. Seiskan artikkelissa kerrotaan täysin omana sisältönään tietoja Aitolehden yhteyksistä kolmanteen henkilöön, josta IS:n jutussa ei ole mainittu mitään.
Vastauksen mukaan kyse ei siten ollut siitä, että Seiska olisi julkaissut ilman omaa tiedonhankintaa IS:n ensin julkaiseman uutisen sellaisenaan. Thermanin Facebook-päivitys erosta oli Seiskan toimittajien tiedossa jo ennen IS:n jutun julkaisua. Ko. uusimman Facebook-päivityksen ehti ensimmäisenä julkaista IS ja tämä kerrotaan Seiskan ko. jutussa varsin selvästi ja näkyvästi heti jutun alussa. Jutun alussa on myös linkki IS:n kyseiseen juttuun. Vastauksen mukaan ainoa IS:n jutussa ollut yhteinen tieto onkin ko. Thermanin some-päivitystä koskeva tieto ja lähde on tältä osin asianmukaisesti mainittu.
 
Vastauksen mukaan puheena olevassa tapauksessa kaikki muu Seiskan ko. jutun sisältö on omaa tiedonhankintaa ja koskee eron syitä ja asiaan liittyvää kolmatta henkilöä. Jo Seiskan jutun otsikosta selviää, että jutun kärkenä oli – toisin kuin IS:n jutussa – eron syiden pohdinta (”…erosivat taas – oliko syynä tämä mies?”). Vastauksen mukaan IS:n jutussa ei mainita sanallakaan näitä seikkoja, vaan siinä käsitellään ainoastaan eropäivitystä, ei eron syitä. Väite siitä, ettei Seiskalla olisi ollut asiassa lainkaan omaa tiedonhankintaa ei pidäkään paikkaansa. Vastauksen mukaan Seiskan jutussa hallitsevassa roolissa olevat tiedot eron syistä ja taustoista ovat puhtaasti Seiskan omaa tiedonhankintaa ja sisältöä.

Vastauksen mukaan Seiska on saanut tiedon Thermanin Facebook-päivityksestä omien toimittajiensa havainnon kautta seurattuaan ko. pariskuntaa ja heidän parisuhdetilannettaan jo pitkään ja useissa eri jutuissaan sekä julkaissut jutussaan lisäksi täysin omana sisältönään tietoja eron mahdollisista syistä, joita IS:n jutussa ei lainkaan ole.

Vastauksen mukaan mitään journalistin ohjeiden rikkomusta ei käsillä olevassa tapauksessa ole yllä kerrotuin perustein tapahtunut. 


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Seiska julkaisi verkkosivuillaan jutun julkisuuden henkilöiden erosta. Ilta-Sanomat oli kertonut erosta omilla verkkosivuillaan 42 minuuttia aikaisemmin. Seiska mainitsi Ilta-Sanomien uutisen juttunsa alussa mutta ei jutun otsikossa tai ingressissä. Seiskan jutussa kerrottiin lisäksi uutena tietona muun muassa julkisuuden henkilön mahdollisesta uudesta miesystävästä.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että lähde on mainittava jo otsikossa tai jutun alussa, jos juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. 

Päätoimittajan vastauksen mukaan Seiskan tiedot perustuivat lehden omaan itsenäiseen tiedonhankintaan. Seiskan toimittaja oli seurannut kyseistä paria pitkään ja tehnyt aiheesta runsaasti juttuja. Kantelun kohteena olevani Seiskan jutun aihe erosi Ilta-Sanomien jutusta näkökulmaltaan ja lisäksi Seiska kertoi täysin uusia tietoja asiasta.

Neuvosto toteaa, että Seiskan jutun aihe ja tiedot eivät olleet peräisin Ilta-Sanomien uutisesta, vaan lehti oli kerännyt ne itsenäisesti julkisuuden henkilöiden some-tileiltä ja muista lähteistä. Neuvosto toteaa, että Seiskan juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan, joten lehden ei ollut välttämätöntä kertoa jutun otsikossa, että toinen tiedotusväline oli aiemmin julkaissut osittain samaa aihetta käsittelevän jutun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Seiska ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu tehty:
22.11.2017

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Lauri Haapanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Robert Sundman, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Tapio Nykänen, Paula Paloranta ja Maria Swanljung.

Tämä päätös on avattu 3536 kertaa