PÄÄTÖKSET

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6654/AL/17

Vastaaja: Seiska

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 22.11.2017

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden erosta sekä sen mahdollisesta syystä eli toisen puolison mahdollisesta kumppanista. Erosta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 42 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma, uusia tietoja ja se perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Kantelu 18.8.2017

Kantelu kohdistuu Seiskan verkkosivuillaan 13.6.2017 julkaisemaan juttuun ”Käsittämätöntä pyörittelyä Martina Aitolehti ja Stefan Therman erosivat taas – oliko syynä tämä mies?”. Kantelija on Ilta-Sanomien päätoimittaja.

https://www.seiska.fi/Uutiset/Kasittamatonta-pyorittelya-Martina-Aitolehti-ja-Stefan-Therman-erosivat-taas-oliko-syyna

Kantelijan mukaan Seiskan jutun sisältöä vastaava uutinen oli julkaistu Ilta-Sanomien verkkosivuilla 13.6.2017 kello 11:10, alle tunti aikaisemmin, otsikolla "Martina Aitolehti ja Stefan Therman: Ero! Molemmilta hämmentävät kommentit' osoitteessa http://www.is.fi/viihde/art2000005252265.html

Kantelijan mukaan IS:n on tavoittanut juttua varten Aitolehti ja Therman -pariskunnan molemmat osapuolet. IS:n jutussa Therman vahvistaa Ilta-Sanomille, että pariskunnan avioero on tosiasia. ”Seiskan jutussa ei ole vahvistusta pariskunnan kummaltakaan osapuolelta. Kantelijan mukaan Seiska ei ole itse selvittänyt, onko tieto erosta totta.”

Kantelijan mukaan Seiskan juttu julkaistiin 42 minuuttia IS:n juttua myöhemmin. ”Seiskan otsikon uutiskärki ja Seiskan jutun sisältö olivat hyvin samanlaiset IS:n jutun otsikon ja uutiskärjen kanssa. IS:n juttu on Ilta-Sanomien oma uutinen ja skuuppi. IS:n juttu on ollut selkeästi kimmoke Seiskalle tehdä sama juttu, jossa ei ole käytännössä ollut mitään Seiskan omaan tiedonhankintaan perustuvaa uutta tietoa, mitä IS:n jutussa ei olisi jo kerrottu yleisölle. IS:n jutun sisällöllä on hallitseva rooli Seiskan jutussa.”

Kantelijan mukaan Seiskan olisi pitänyt kertoa IS:n jutun lainaamisesta jo juttunsa otsikossa. ”Seiska mainitsee Ilta-Sanomat vain jutussa, ja linkittää alkuperäiseen IS:n juttuun.”
 

Päätoimittajan vastaus 28.9.2017

Päätoimittaja Joni Soilan vastauksen mukaan Seiskan nettiuutisessa on asianmukaisesti mainittu, että asiasta on ensin kertonut IS. 
 
Vastauksen mukaan IS:n kantelussa sivuutetaan se tosiasia, että ko. julkkispariskunnan eroista ja yhteen palaamisista oli uutisoitu useita kertoja jo aiemmin sekä Seiskassa että muissakin medioissa. IS:n omassa artikkelissakin sinänsä viitataan jo alussa aivan oikein Seiskan (ja Iltalehden) aikaisempaan uutisointiin ko. aiheesta. Eroasiaan liittyvät tiedot ovat alun perin olleet peräisin Martina Aitolehden yksityiseltä Facebook-tililtä sekä tämän blogikirjoituksista, joilta Seiskan toimittajatkin ovat tiedon aikanaan itse saaneet.
 
Vastauksen mukaan ko. pariskunta on eronnut ja palannut yhteen tiettävästi useita kertoja ja nyt puheena olevan IS:n nettiuutisen aiheena on Thermanin some-tilin parisuhdestatuksen vaihtuminen ”sinkuksi”. IS on tavoittanut Aitolehden, joka ei ole kommentoinut asiaa lainkaan, mutta Therman vahvisti eron olevan totta. Muu IS:n artikkelin sisältö on aikaisempien uutisointien kertaamista.
 
Vastauksen mukaan Seiska on uutisoinut em. tavoin aiheesta useita kertoja aikaisemminkin. Näihin aikaisempiin juttuihin liittyvät linkit ovat kantelun kohteena olevan jutun sisällä. Kantelun kohteena olevassa uutisoinnissa Seiskan jutun kärkenä ei ole – jo otsikostakin ilmenevin tavoin – asianosaisten ero sinänsä, vaan sen sijaan tämänkertaisen eron syiden arviointi. Seiskan artikkelissa kerrotaan täysin omana sisältönään tietoja Aitolehden yhteyksistä kolmanteen henkilöön, josta IS:n jutussa ei ole mainittu mitään.
Vastauksen mukaan kyse ei siten ollut siitä, että Seiska olisi julkaissut ilman omaa tiedonhankintaa IS:n ensin julkaiseman uutisen sellaisenaan. Thermanin Facebook-päivitys erosta oli Seiskan toimittajien tiedossa jo ennen IS:n jutun julkaisua. Ko. uusimman Facebook-päivityksen ehti ensimmäisenä julkaista IS ja tämä kerrotaan Seiskan ko. jutussa varsin selvästi ja näkyvästi heti jutun alussa. Jutun alussa on myös linkki IS:n kyseiseen juttuun. Vastauksen mukaan ainoa IS:n jutussa ollut yhteinen tieto onkin ko. Thermanin some-päivitystä koskeva tieto ja lähde on tältä osin asianmukaisesti mainittu.
 
Vastauksen mukaan puheena olevassa tapauksessa kaikki muu Seiskan ko. jutun sisältö on omaa tiedonhankintaa ja koskee eron syitä ja asiaan liittyvää kolmatta henkilöä. Jo Seiskan jutun otsikosta selviää, että jutun kärkenä oli – toisin kuin IS:n jutussa – eron syiden pohdinta (”…erosivat taas – oliko syynä tämä mies?”). Vastauksen mukaan IS:n jutussa ei mainita sanallakaan näitä seikkoja, vaan siinä käsitellään ainoastaan eropäivitystä, ei eron syitä. Väite siitä, ettei Seiskalla olisi ollut asiassa lainkaan omaa tiedonhankintaa ei pidäkään paikkaansa. Vastauksen mukaan Seiskan jutussa hallitsevassa roolissa olevat tiedot eron syistä ja taustoista ovat puhtaasti Seiskan omaa tiedonhankintaa ja sisältöä.

Vastauksen mukaan Seiska on saanut tiedon Thermanin Facebook-päivityksestä omien toimittajiensa havainnon kautta seurattuaan ko. pariskuntaa ja heidän parisuhdetilannettaan jo pitkään ja useissa eri jutuissaan sekä julkaissut jutussaan lisäksi täysin omana sisältönään tietoja eron mahdollisista syistä, joita IS:n jutussa ei lainkaan ole.

Vastauksen mukaan mitään journalistin ohjeiden rikkomusta ei käsillä olevassa tapauksessa ole yllä kerrotuin perustein tapahtunut. 


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Seiska julkaisi verkkosivuillaan jutun julkisuuden henkilöiden erosta. Ilta-Sanomat oli kertonut erosta omilla verkkosivuillaan 42 minuuttia aikaisemmin. Seiska mainitsi Ilta-Sanomien uutisen juttunsa alussa mutta ei jutun otsikossa tai ingressissä. Seiskan jutussa kerrottiin lisäksi uutena tietona muun muassa julkisuuden henkilön mahdollisesta uudesta miesystävästä.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että lähde on mainittava jo otsikossa tai jutun alussa, jos juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. 

Päätoimittajan vastauksen mukaan Seiskan tiedot perustuivat lehden omaan itsenäiseen tiedonhankintaan. Seiskan toimittaja oli seurannut kyseistä paria pitkään ja tehnyt aiheesta runsaasti juttuja. Kantelun kohteena olevani Seiskan jutun aihe erosi Ilta-Sanomien jutusta näkökulmaltaan ja lisäksi Seiska kertoi täysin uusia tietoja asiasta.

Neuvosto toteaa, että Seiskan jutun aihe ja tiedot eivät olleet peräisin Ilta-Sanomien uutisesta, vaan lehti oli kerännyt ne itsenäisesti julkisuuden henkilöiden some-tileiltä ja muista lähteistä. Neuvosto toteaa, että Seiskan juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan, joten lehden ei ollut välttämätöntä kertoa jutun otsikossa, että toinen tiedotusväline oli aiemmin julkaissut osittain samaa aihetta käsittelevän jutun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Seiska ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu tehty:
22.11.2017

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Lauri Haapanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Robert Sundman, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Tapio Nykänen, Paula Paloranta ja Maria Swanljung.

Tämä päätös on avattu 2697 kertaa