PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 6640/PL/17

Vastaaja: Laukaa-Konnevesi

Asia: Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Ratkaistu: 19.6.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa tunnistettavissa oleva pariskunta joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen ja jossa kerrottiin, että heistä oli tehty rikosilmoitus. Lehti ei kuullut pariskuntaa samassa yhteydessä eikä jälkikäteen eikä seurannut rikosilmoituksen etenemistä loppuun saakka. 

Kantelu 20.7.2017 & 13.8.2017

Kantelu kohdistuu Laukaa-Konnevesi-lehden printtiversiossaan 13.7.2017 julkaisemaan juttuun Onneton koiratapaus, jossa kerrotaan, että koira tappoi naapurin koiran. Jutussa on haastateltu kantelijan naapureita, jotka olivat menettäneet koiransa ja kerrotaan, että kantelijasta oli tehty rikosilmoitus.
 
Kantelijaa ei kuultu jutussa. Kantelu on tehty kahdessa osassa 20.7. ja 13.8.2017. Kantelussa viitataan Journalistin ohjeiden kohtiin 21 ja 22. Käsittelyvaiheessa päätoimittajalle on annettu mahdollisuus täydentää vastaustaan kohtien 25 ja 35 näkökulmasta, ja hän on tehnyt sen 13.6.2018. 

Kantelun mukaan jutussa on selkeitä asiavirheitä, eikä toimittaja ole tarkistanut asiaa kantelijalta tai hänen puolisoltaan. Kantelun mukaan toimittaja asettaa itsensä tuomarin asemaan.

Kantelija kirjoittaa muun muassa, että ”poliisin ja lakimiehen mukaan emme ole rikosoikeudellisessa vastuussa tapahtuneesta, koska se tapahtui meidän kotiovellamme. Naapurin koira oli tulossa meille sisään isännän jalkojen välistä ilman hihnaa.”

”Toimittaja väittää itse kirjoittaneensa jutun. Tästä syystä vaadimme häntä itse korjaamaan virheensä kirjoittamalla nyt myös meidän totuutemme. Tästä hän kieltäytyi ehdottomasti. Meidän pitäisi itse kirjoittaa vastine. Se nyt vaan ei ole tasa-arvoista, että toinen uutinen kirjoitetaan ja toinen ei!”

Kantelun mukaan Laukaa-Konnevesi on luottanut toisen osapuolen kertomukseen, jossa on paljon virheellistä tietoa ja vähättelyä. ”Kun yritimme näitä asioita oikaista, asia olikin naapuririitojen setvimistä, eikä kuulu lehtien palstoille! Kävimme asiasta toimistolla neuvottelemassa. Ensin ilmoitinkin, että emme kirjoita vastinetta, mutta tulinkin sitten myöhemmin toisiin ajatuksiin. Kirjoitin vastineen, mutta siitä löytyi aina vikaa (ei voi julkaista). Lähetin monta versiota, mutta päätös oli ilmeisesti tehty; ei julkaisua”, kantelija kirjoittaa.


Päätoimittajan vastaus 23.4.2018 & 13.6.2018

Laukaa-Konneveden päätoimittaja Arja Korpelan mukaan kantelija kävi puolisonsa kanssa päätoimittajan puheilla heti, kun kantelun kohteena oleva juttu oli julkaistu. Kantelijalle tarjottiin oikaisua lehden seuraavaan numeroon, mutta kantelija ei halunnut oikaisua eikä nimennyt jutusta virheitä.

Päätoimittaja kertoo ehdottaneensa tämän jälkeen vastineen kirjoittamista seuraavaan lehteen, mistä kantelija ja tämän puoliso tuolloin kieltäytyivät.

Kantelija otti kuitenkin uudelleen yhteyttä sähköpostitse, ja lopulta hän puolisonsa kanssa laati vastineen, jonka päätoimittaja lupasi julkaista, kunhan tekstistä poistetaan viimeinen kappale, joka koski naapurusten välisiä riitoja. Niitä ei kantelun kohteena olevassa jutussa mainittu, ja kantelijan riitoja kuvaileva teksti oli sen tyylistä, että sitä ei olisi voinut lehdessä päätoimittajan mukaan julkaista.

Muilta osin vastine viittasi päätoimittajan mukaan väljästi uutiseen ja olisi ollut julkaistavissa, mikä kantelijalle ilmoitettiin. Noin viikon kuluttua kantelijalta tuli uusi vastine, jonka lehti jälleen lupasi julkaista, kunhan viimeinen kappale poistetaan tai muotoillaan toisin. Se koski jälleen naapuririitoja. 

Päätoimittajan mukaan kantelijalle ei sopinut ehdotus, että vastine julkaistaan siltä osin kuin se koskee kyseistä uutista ja naapuririitoja koskeva osuus jätettäisiin pois. Päätoimittajan mukaan kantelija ei antanut lupaa julkaista vastinetta muilta osin.

Kantelija ja hänen puolisonsa halusivat myös allekirjoittaa vastineensa pelkillä etunimillä. Siihenkin lehti olisi suostunut, jotta vastine olisi saatu julkaistua – vaikkakin pelkkien etunimien käyttö olisi päätoimittajan mukaan vaikuttanut oudolta, kun toinen osapuoli uutisessa esiintyi omalla nimellään. Kantelijalle kerrottiin myös, että asiasta voidaan tehdä jatkouutinen poliisi- tai käräjäuutisen muodossa.

Päätoimittajan mukaan asia jäi sen varaan, että lehti tekee seuraavan uutisen siinä vaiheessa, kun joko koiran tappaminen tai naapuririidat mahdollisesti etenevät käräjille ja niistä annetaan tuomiot. Näin ei käynyt, mitä ei enää katsottu tarpeelliseksi uutisoida. Lokakuussa kantelija ilmoitti, että asia ei etene viranomaisissa – ei kummankaan osapuolen osalta.

Päätoimittaja katsoo, että Journalistin ohjeiden kohdan 25 mukaisesti kantelijan kanssa on useampaan otteeseen yritetty neuvotella vastineen sisällöstä ja ehdotettu, että olennainen osa julkaistaan sellaisenaan, hänen kirjoittamassaan muodossa. Journalistin ohjeiden kohdan 35 mukaisesti asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattu loppuun asti.

Päätoimittaja on liittänyt vastaukseensa kantelijan kanssa käytyä kirjeenvaihtoa.


Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

JO 35: Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.

Laukaa-Konnevesi julkaisi printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin, että kantelijan koira oli tappanut toisen koiran. Jutussa koiransa menettänyt pariskunta kertoi tehneensä asiasta rikosilmoituksen ja kritisoi kantelijan ja hänen puolisonsa toimintaa laajasti. Kantelijaa tai hänen puolisoaan ei haastateltu juttuun.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelija ja hänen puolisonsa olivat tunnistettavissa jutusta. He joutuivat siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen, joten heitä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti. Tämä olisi kantelijankin mielestä ollut korjattavissa asianmukaisella jälkikäteisellä kuulemisella.

Päätoimittaja pyrki neuvottelemaan oman kannanoton sisällöstä kantelijan kanssa Journalistin ohjeiden mukaisesti, mutta yksimielisyyteen julkaisukelpoisesta tekstistä ei päästy. Neuvosto toteaa, että kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että oman kannanoton olennainen asiasisältö olisi pitänyt julkaista lehdessä jossain muodossa.

Neuvosto muistuttaa, että jälkikäteinen kuuleminen voidaan toteuttaa myös toimituksen laatimana jatkojuttuna. Tässä tapauksessa lehden olisi pitänyt julkaista yksi tai useampia jatkojuttuja myös siksi, että kantelun kohteena olevan jutun kärkenä oli kantelijaan ja hänen puolisoonsa kohdistunut rikosilmoitus. Journalistin ohjeiden mukaan tiedotusvälineen on tällaisissa tapauksissa seurattava asiaa loppuun saakka.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Laukaa-Konnevesi on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 21, 22, 25 ja 35 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Taina Tukia, Nina Stenros ja Johanna Vehkoo.
 

Tämä päätös on avattu 1231 kertaa