PÄÄTÖKSET

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 6640/PL/17

Vastaaja: Laukaa-Konnevesi

Asia: Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Ratkaistu: 19.6.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa tunnistettavissa oleva pariskunta joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen ja jossa kerrottiin, että heistä oli tehty rikosilmoitus. Lehti ei kuullut pariskuntaa samassa yhteydessä eikä jälkikäteen eikä seurannut rikosilmoituksen etenemistä loppuun saakka. 

Kantelu 20.7.2017 & 13.8.2017

Kantelu kohdistuu Laukaa-Konnevesi-lehden printtiversiossaan 13.7.2017 julkaisemaan juttuun Onneton koiratapaus, jossa kerrotaan, että koira tappoi naapurin koiran. Jutussa on haastateltu kantelijan naapureita, jotka olivat menettäneet koiransa ja kerrotaan, että kantelijasta oli tehty rikosilmoitus.
 
Kantelijaa ei kuultu jutussa. Kantelu on tehty kahdessa osassa 20.7. ja 13.8.2017. Kantelussa viitataan Journalistin ohjeiden kohtiin 21 ja 22. Käsittelyvaiheessa päätoimittajalle on annettu mahdollisuus täydentää vastaustaan kohtien 25 ja 35 näkökulmasta, ja hän on tehnyt sen 13.6.2018. 

Kantelun mukaan jutussa on selkeitä asiavirheitä, eikä toimittaja ole tarkistanut asiaa kantelijalta tai hänen puolisoltaan. Kantelun mukaan toimittaja asettaa itsensä tuomarin asemaan.

Kantelija kirjoittaa muun muassa, että ”poliisin ja lakimiehen mukaan emme ole rikosoikeudellisessa vastuussa tapahtuneesta, koska se tapahtui meidän kotiovellamme. Naapurin koira oli tulossa meille sisään isännän jalkojen välistä ilman hihnaa.”

”Toimittaja väittää itse kirjoittaneensa jutun. Tästä syystä vaadimme häntä itse korjaamaan virheensä kirjoittamalla nyt myös meidän totuutemme. Tästä hän kieltäytyi ehdottomasti. Meidän pitäisi itse kirjoittaa vastine. Se nyt vaan ei ole tasa-arvoista, että toinen uutinen kirjoitetaan ja toinen ei!”

Kantelun mukaan Laukaa-Konnevesi on luottanut toisen osapuolen kertomukseen, jossa on paljon virheellistä tietoa ja vähättelyä. ”Kun yritimme näitä asioita oikaista, asia olikin naapuririitojen setvimistä, eikä kuulu lehtien palstoille! Kävimme asiasta toimistolla neuvottelemassa. Ensin ilmoitinkin, että emme kirjoita vastinetta, mutta tulinkin sitten myöhemmin toisiin ajatuksiin. Kirjoitin vastineen, mutta siitä löytyi aina vikaa (ei voi julkaista). Lähetin monta versiota, mutta päätös oli ilmeisesti tehty; ei julkaisua”, kantelija kirjoittaa.


Päätoimittajan vastaus 23.4.2018 & 13.6.2018

Laukaa-Konneveden päätoimittaja Arja Korpelan mukaan kantelija kävi puolisonsa kanssa päätoimittajan puheilla heti, kun kantelun kohteena oleva juttu oli julkaistu. Kantelijalle tarjottiin oikaisua lehden seuraavaan numeroon, mutta kantelija ei halunnut oikaisua eikä nimennyt jutusta virheitä.

Päätoimittaja kertoo ehdottaneensa tämän jälkeen vastineen kirjoittamista seuraavaan lehteen, mistä kantelija ja tämän puoliso tuolloin kieltäytyivät.

Kantelija otti kuitenkin uudelleen yhteyttä sähköpostitse, ja lopulta hän puolisonsa kanssa laati vastineen, jonka päätoimittaja lupasi julkaista, kunhan tekstistä poistetaan viimeinen kappale, joka koski naapurusten välisiä riitoja. Niitä ei kantelun kohteena olevassa jutussa mainittu, ja kantelijan riitoja kuvaileva teksti oli sen tyylistä, että sitä ei olisi voinut lehdessä päätoimittajan mukaan julkaista.

Muilta osin vastine viittasi päätoimittajan mukaan väljästi uutiseen ja olisi ollut julkaistavissa, mikä kantelijalle ilmoitettiin. Noin viikon kuluttua kantelijalta tuli uusi vastine, jonka lehti jälleen lupasi julkaista, kunhan viimeinen kappale poistetaan tai muotoillaan toisin. Se koski jälleen naapuririitoja. 

Päätoimittajan mukaan kantelijalle ei sopinut ehdotus, että vastine julkaistaan siltä osin kuin se koskee kyseistä uutista ja naapuririitoja koskeva osuus jätettäisiin pois. Päätoimittajan mukaan kantelija ei antanut lupaa julkaista vastinetta muilta osin.

Kantelija ja hänen puolisonsa halusivat myös allekirjoittaa vastineensa pelkillä etunimillä. Siihenkin lehti olisi suostunut, jotta vastine olisi saatu julkaistua – vaikkakin pelkkien etunimien käyttö olisi päätoimittajan mukaan vaikuttanut oudolta, kun toinen osapuoli uutisessa esiintyi omalla nimellään. Kantelijalle kerrottiin myös, että asiasta voidaan tehdä jatkouutinen poliisi- tai käräjäuutisen muodossa.

Päätoimittajan mukaan asia jäi sen varaan, että lehti tekee seuraavan uutisen siinä vaiheessa, kun joko koiran tappaminen tai naapuririidat mahdollisesti etenevät käräjille ja niistä annetaan tuomiot. Näin ei käynyt, mitä ei enää katsottu tarpeelliseksi uutisoida. Lokakuussa kantelija ilmoitti, että asia ei etene viranomaisissa – ei kummankaan osapuolen osalta.

Päätoimittaja katsoo, että Journalistin ohjeiden kohdan 25 mukaisesti kantelijan kanssa on useampaan otteeseen yritetty neuvotella vastineen sisällöstä ja ehdotettu, että olennainen osa julkaistaan sellaisenaan, hänen kirjoittamassaan muodossa. Journalistin ohjeiden kohdan 35 mukaisesti asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattu loppuun asti.

Päätoimittaja on liittänyt vastaukseensa kantelijan kanssa käytyä kirjeenvaihtoa.


Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

JO 35: Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.

Laukaa-Konnevesi julkaisi printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin, että kantelijan koira oli tappanut toisen koiran. Jutussa koiransa menettänyt pariskunta kertoi tehneensä asiasta rikosilmoituksen ja kritisoi kantelijan ja hänen puolisonsa toimintaa laajasti. Kantelijaa tai hänen puolisoaan ei haastateltu juttuun.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelija ja hänen puolisonsa olivat tunnistettavissa jutusta. He joutuivat siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen, joten heitä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti. Tämä olisi kantelijankin mielestä ollut korjattavissa asianmukaisella jälkikäteisellä kuulemisella.

Päätoimittaja pyrki neuvottelemaan oman kannanoton sisällöstä kantelijan kanssa Journalistin ohjeiden mukaisesti, mutta yksimielisyyteen julkaisukelpoisesta tekstistä ei päästy. Neuvosto toteaa, että kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että oman kannanoton olennainen asiasisältö olisi pitänyt julkaista lehdessä jossain muodossa.

Neuvosto muistuttaa, että jälkikäteinen kuuleminen voidaan toteuttaa myös toimituksen laatimana jatkojuttuna. Tässä tapauksessa lehden olisi pitänyt julkaista yksi tai useampia jatkojuttuja myös siksi, että kantelun kohteena olevan jutun kärkenä oli kantelijaan ja hänen puolisoonsa kohdistunut rikosilmoitus. Journalistin ohjeiden mukaan tiedotusvälineen on tällaisissa tapauksissa seurattava asiaa loppuun saakka.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Laukaa-Konnevesi on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 21, 22, 25 ja 35 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Taina Tukia, Nina Stenros ja Johanna Vehkoo.
 

Tämä päätös on avattu 695 kertaa