2018 PÄÄTÖKSET

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

<< 1 2 >> 

Vapauttava 6632/SL/17

Vastaaja: Kaleva

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 7.3.2018

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun Donald Trumpin pitämästä puheesta. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Kantelu 29.6.2017

Kantelu kohdistuu Kalevan verkkosivuillaan 25.5.2017 julkaisemaan juttuun ”Trump aiheutti myrskyn Natossa: muistopuhe muuttui haukkumiseksi - osa valtionjohtajista naureskeli". 
http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/trump-aiheutti-myrskyn-natossa-muistopuhe-muuttui-haukkumiseksi-osa-valtionjohtajista-naureskeli/760920/

Juttu käsittelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Naton päämajalla pitämää puhetta. 

Kantelijan mukaan jutussa on kaksi olennaista asiavirhettä. Jutussa on hänen mukaansa virhe, kun siinä kerrotaan, ettei Trump ilmaissut puheessaan tukeaan Natolle.

Lisäksi kantelijan mukaan jutussa kerrotaan virheellisesti, että ”Trump ei kaiketi ole edes ymmärtänyt Naton luonnetta, sillä hän vaatii järjestön keskittyvän terrorismin vastaiseen taisteluun ja puhuu tuhansien ihmisten virtaamisesta Nato-maihin. Terrorismin torjunta kuuluu ennen kaikkea poliisiviranomaisille. Nato on sotilasliitto.” Kantelijan mukaan terrorismin torjunta on yksi Naton keskeisiä toimintoja. Tämä tieto löytyy kantelijan mukaan Naton verkkosivuilta.

Kantelija kertoo pyytäneensä Kalevalta virheen korjaamista ja on liittänyt kanteluunsa lehden kanssa käymänsä sähköpostikirjeenvaihdon.

Päätoimittajan vastaus 10.10.2017

Kalevan vastaavan päätoimittajan Kyösti Karvosen mukaan lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Hänen mukaansa puheensa kyseisessä kohdassa Trump käsitteli vuoden 2001 terrori-iskua ja Berliinin muurin murtumista. Päätoimittajan mukaan Trump päätti puheensa sanatarkasti seuraavasti: ”Emme tule koskaan unohtamaan menetettyjä elämiä. Emme tule koskaan hylkäämään meidän puolellamme seisseitä ystäviä.”

Päätoimittajan mukaan Trump ei siis puhunut ”liittolaisista” vaan ”ystävistä”. Päätoimittajan mukaan kun Yhdysvallat puhuu liittolaisista, sillä tulkitaan tarkoittavan Naton jäsenmaita sekä muita, Naton ulkopuolisia maita, joilla on erilaisia sopimusjärjestelyjä Yhdysvaltain kanssa. ”Kun esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö vieraili Valkoisessa talossa, presidentti Trump puhui Suomen ja Yhdysvaltain välisestä, molempien vapauden rakkauteen perustuvasta ystävyydestä.”

Päätoimittajan mukaan Trumpin puheesta ei voi tehdä johtopäätöstä, että hän olisi tarkoittanut ”ystävillä” nimenomaan Nato- tai edes muita liittolaisiaan. Päätoimittajan mukaan kyseisestä puheen kohdasta nousi suuri kansainvälinen kohu juuri niistä asioista, joita Kalevan jutussa kerrottiin. Tämän kantelija olisi voinut tarkistaa helposti Kalevan lisäksi muusta kansainvälisestä mediasta. Päätoimittajan mukaan Valkoinen talo tulkitsi vasta puheen jälkeen kyseisen kohdan tarkoittaneen Trumpin sitoutumista Naton yhteiseen puolustukseen.

Päätoimittajan mukaan on väärin väittää, että terrorismin torjunta olisi Naton yksi keskeisiä toimintoja. Päätoimittajan mukaan Naton verkkosivuilla todetaan, että liittokunta (Nato) ”pyrkii varmistamaan, että sillä (Natolla) on riittävät kyvykkyydet ehkäistä terroristiuhkia, suojautua niitä vastaan ja vastata niihin”. Päätoimittajan mukaan Nato, ”kansallisten viranomaisten tukena”, pitää sivujen mukaan huolta terrorismin uhkaa koskevan tietoisuuden jakamisesta (jäsenmaiden kesken) konsultaatioilla, tiedustelutiedon jakamisen lisäämisellä sekä jatkuvalla strategisella analysoinnilla ja arvioinnilla.

Päätoimittajan mukaan sivuilla sanotaan myös: ”Kansalliset (Nato-maiden) viranomaiset ovat päävastuussa väestöjensä ja kriittisten infrastruktuuriensa suojelemisesta terroristihyökkäysten seurauksilta”. Niin ikään päätoimittajan mukaan sivuilla sanotaan, että ”Nato voi auttaa kansoja kehittämällä ei-sitovia ohjeita ja vähimmäisstandardeja ja toimia foorumina parhaiden käytäntöjen ja saatujen oppien vaihtamiseksi parantamaan valmistautumista ja kansallista kestävyyttä (terrori-iskuja vastaan)”.

Päätoimittajan mukaan, toisin kuin kantelija väittää, kantelija ei lähettänyt päätoimittajalle selkeää oikaisupyyntöä, vaan kysyi: ”Miten voi Kalevan uutisointi olla näin luokatonta tosiasioiden vääristelyä?” Toisessa viestissään hän kirjoitti: ”Juttua ei muokattu. Kai Kalevan totuudet olivat niiltä osin vaihtoehtoisia faktoja.” Päätoimittajan mukaan kantelija ei myöskään lähettänyt vastinetta.

Näillä perusteilla päätoimittaja katsoo, ettei Kaleva rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Kaleva julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Naton päämajalla pitämää puhetta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä oli uutisjuttu, joka olisi edellyttänyt täsmällisyyttä. Neuvosto toteaa, että jutussa tehdyt tulkinnat puheen sisällöstä saattoivat olla epätarkkoja. Neuvoston mukaan tiedotusvälineellä oli kuitenkin oikeus tulkita puhetta siten, ettei Trump ilmaissut siinä selkeästi tukeaan Natolle, koska puheen kokonaisuudesta saattoi perustellusti tehdä tällaisen tulkinnan.

Neuvoston mukaan jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä myöskään, kun siinä arvioitiin Trumpin ymmärtäneen Naton luonteen huonosti hänen vaatiessaan järjestön keskittyvän terrorismin vastaiseen taisteluun. Kalevalla oli perusteet tulkinnalleen, jonka mukaan Nato on sotilasliitto ja terrorismin torjunta kuuluu ennen kaikkea poliisiviranomaisille.

Tiedotusvälineellä on oikeus valita näkökulmansa ja käyttämänsä ilmaisut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Juha Honkonen.
 

Tämä päätös on avattu 719 kertaa