PÄÄTÖKSET

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

Langettava 6700/YLE/17
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutussa julkaistiin 74 nimen lista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Yle ei ollut tarkistanut kaikkien listalla olevien henkilöllisyyksiä niin hyvin kuin se olisi voinut, ja lista sisälsi virheitä. Yleisölle ei kerrottu virheistä riittävän tarkasti.

Vapauttava 6689/SL/17
Karjalainen

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan natiivimainoksen. Se oli merkitty Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 6688/SL/17
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti julkaisi verkkosivuillaan tieliikennelain uudistusta koskevan jutun. Jutussa väitettiin virheellisesti, että ylinopeusmaksusta valittaminen maksaisi syyttömälle 250 euroa. Tämä oli olennainen asiavirhe. Helsingin Sanomat korjasi juttua epätarkasti, mutta korjausten jälkeen siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Kielteinen julkisuus, oikeus omaan kannanottoon, lähdekritiikki, asiavirhe

Hufvudstadsbladet julkaisi mielipidekirjoituksen, joka kritisoi huoltajuuskiistaa käsittelevää tv-dokumenttia. Kantelija ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä. 

Langettava 6665/MTV/17
MTV

Tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, asiavirhe

MTV kertoi verkkosivuillaan aminohappovalmisteesta. Jutussa valmistetta kutsuttiin lääkkeeksi, vaikka sitä ei ole rekisteröity lääkkeeksi eikä sitä myydä lääkkeenä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Jutussa haastatelluilla henkilöillä oli sidonnaisuus tuotteen valmistajaan, mutta tämä tuotiin avoimesti esille.

Vapauttava 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti kertoi verkkosivuillaan poliitikon nimitelleen naisia loukkaavasti sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, ja lehti oli yrittänyt saada juttuun myös poliitikon kommentin.

Vapauttava 6662/YLE/17
Yle Svenska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Yle Svenska kertoi verkkosivuillaan poliitikon nimitelleen naisia loukkaavasti sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, ja Yle oli yrittänyt saada juttuun myös poliitikon kommentin.

Vapauttava 6661/SL/17
STT

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

STT kertoi Asianajajaliiton valvontalautakunnan antaneen varoituksen asianajajalle ja kertoi lisäksi häneen liittyvästä rikosepäilystä. Jutussa tai sen otsikkoversioissa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. STT täydensi juttua saatuaan asianajajalta kommentin. 

Vapauttava 6654/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden erosta sekä sen mahdollisesta syystä eli toisen puolison mahdollisesta kumppanista. Erosta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 42 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma, uusia tietoja ja se perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6653/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan presidentin hautajaisohjelmassa olleesta virheestä. Sama tieto oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 25 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan hautajaisissa.

Vapauttava 6652/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilön yhteistyösopimuksen päättymisestä. Sama tieto oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä kaksi ja puoli tuntia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä juttu perustui lehden itsenäiseen tiedonhankintaan.

Langettava 6650/Yle/17
Yle

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Yle kertoi verkkosivuillaan ja pääuutislähetyksessään puna-armeijan kouluttaneen hirviä taistelutarkoituksiin. Jutuissa oli olennaisia asiavirheitä. Tiedot oli saatu uudesta turisteille suunnatusta museosta, mutta niiden alkuperäisenä lähteenä oli venäläisen lehden aprillipila. Yle korjasi noin kuukautta myöhemmin tv-uutisten virheitä pääuutislähetyksessään, mutta korjausta ei tehty Journalistin ohjeiden mukaisesti viipymättä. Lisäksi Yle teki aiheesta verkkosivuilleen jatkojutun, jossa alkuperäisen jutun tiedot todettiin kiistanalaisiksi. Verkkosivuilla julkaistun alkuperäisen jutun virheitä ei kuitenkaan korjattu Journalistin ohjeiden mukaisesti ja korjausten jälkeenkin Yle käytti jutussa manipuloitua kuvaa kertomatta siitä yleisölle. Jatkojuttu perustui kuitenkin Ylen omaan tiedonhankintaan, joten siinä ei ollut tarpeen mainita muita lähteitä.

Langettava 6649/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi printtilehdessä ja kahdessa verkkosivuillaan julkaistussa puna-armeijan kouluttaneen hirviä taistelutarkoituksiin. Jutuissa oli olennaisia asiavirheitä. Tiedot oli saatu uudesta turisteille suunnatusta museosta, mutta niiden alkuperäisenä lähteenä oli venäläisen lehden aprillipila. Lehti teki aiheesta printtilehteen ja verkkosivuilleen jatkojutut, mutta ei korjannut alkuperäisten juttujen virheitä Journalistin ohjeiden mukaisesti. Jatkojutut perustuivat lehden omaan tiedonhankintaan, joten niissä ei ollut tarpeen mainita muita lähteitä. Lisäksi lehti käytti jutuissa manipuloituja kuvia kertomatta siitä yleisölle. 

Langettava 6648/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen

Iltalehti kertoi lööpissä, lehden kannessa ja jutussa julkisuuden henkilön elämäntapahtumista. Juttu perustui kokonaan toisessa tiedotusvälineessä julkaistuun blogiin. Lähde mainittiin ensimmäisen kerran jutun alussa. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen aineistoon, että lähteenä ollut tiedotusväline olisi pitänyt mainita jo lööpissä, kannessa sekä jutun otsikossa.

Langettava 6646/SL/17
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekriittisyys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi verkkosivuillaan tarinan pastorista, joka joutui krokotiilien syömäksi yritettyään kävellä veden päällä. Juttu perustui verkossa levinneeseen sepitteelliseen kertomukseen. Lehti ei oikaissut virhettään asianmukaisesti, kun se poisti jutun verkkosivuiltaan kertomatta siitä yleisölle. 

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6632/SL/17

Vastaaja: Kaleva

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 7.3.2018

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun Donald Trumpin pitämästä puheesta. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Kantelu 29.6.2017

Kantelu kohdistuu Kalevan verkkosivuillaan 25.5.2017 julkaisemaan juttuun ”Trump aiheutti myrskyn Natossa: muistopuhe muuttui haukkumiseksi - osa valtionjohtajista naureskeli". 
http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/trump-aiheutti-myrskyn-natossa-muistopuhe-muuttui-haukkumiseksi-osa-valtionjohtajista-naureskeli/760920/

Juttu käsittelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Naton päämajalla pitämää puhetta. 

Kantelijan mukaan jutussa on kaksi olennaista asiavirhettä. Jutussa on hänen mukaansa virhe, kun siinä kerrotaan, ettei Trump ilmaissut puheessaan tukeaan Natolle.

Lisäksi kantelijan mukaan jutussa kerrotaan virheellisesti, että ”Trump ei kaiketi ole edes ymmärtänyt Naton luonnetta, sillä hän vaatii järjestön keskittyvän terrorismin vastaiseen taisteluun ja puhuu tuhansien ihmisten virtaamisesta Nato-maihin. Terrorismin torjunta kuuluu ennen kaikkea poliisiviranomaisille. Nato on sotilasliitto.” Kantelijan mukaan terrorismin torjunta on yksi Naton keskeisiä toimintoja. Tämä tieto löytyy kantelijan mukaan Naton verkkosivuilta.

Kantelija kertoo pyytäneensä Kalevalta virheen korjaamista ja on liittänyt kanteluunsa lehden kanssa käymänsä sähköpostikirjeenvaihdon.

Päätoimittajan vastaus 10.10.2017

Kalevan vastaavan päätoimittajan Kyösti Karvosen mukaan lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Hänen mukaansa puheensa kyseisessä kohdassa Trump käsitteli vuoden 2001 terrori-iskua ja Berliinin muurin murtumista. Päätoimittajan mukaan Trump päätti puheensa sanatarkasti seuraavasti: ”Emme tule koskaan unohtamaan menetettyjä elämiä. Emme tule koskaan hylkäämään meidän puolellamme seisseitä ystäviä.”

Päätoimittajan mukaan Trump ei siis puhunut ”liittolaisista” vaan ”ystävistä”. Päätoimittajan mukaan kun Yhdysvallat puhuu liittolaisista, sillä tulkitaan tarkoittavan Naton jäsenmaita sekä muita, Naton ulkopuolisia maita, joilla on erilaisia sopimusjärjestelyjä Yhdysvaltain kanssa. ”Kun esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö vieraili Valkoisessa talossa, presidentti Trump puhui Suomen ja Yhdysvaltain välisestä, molempien vapauden rakkauteen perustuvasta ystävyydestä.”

Päätoimittajan mukaan Trumpin puheesta ei voi tehdä johtopäätöstä, että hän olisi tarkoittanut ”ystävillä” nimenomaan Nato- tai edes muita liittolaisiaan. Päätoimittajan mukaan kyseisestä puheen kohdasta nousi suuri kansainvälinen kohu juuri niistä asioista, joita Kalevan jutussa kerrottiin. Tämän kantelija olisi voinut tarkistaa helposti Kalevan lisäksi muusta kansainvälisestä mediasta. Päätoimittajan mukaan Valkoinen talo tulkitsi vasta puheen jälkeen kyseisen kohdan tarkoittaneen Trumpin sitoutumista Naton yhteiseen puolustukseen.

Päätoimittajan mukaan on väärin väittää, että terrorismin torjunta olisi Naton yksi keskeisiä toimintoja. Päätoimittajan mukaan Naton verkkosivuilla todetaan, että liittokunta (Nato) ”pyrkii varmistamaan, että sillä (Natolla) on riittävät kyvykkyydet ehkäistä terroristiuhkia, suojautua niitä vastaan ja vastata niihin”. Päätoimittajan mukaan Nato, ”kansallisten viranomaisten tukena”, pitää sivujen mukaan huolta terrorismin uhkaa koskevan tietoisuuden jakamisesta (jäsenmaiden kesken) konsultaatioilla, tiedustelutiedon jakamisen lisäämisellä sekä jatkuvalla strategisella analysoinnilla ja arvioinnilla.

Päätoimittajan mukaan sivuilla sanotaan myös: ”Kansalliset (Nato-maiden) viranomaiset ovat päävastuussa väestöjensä ja kriittisten infrastruktuuriensa suojelemisesta terroristihyökkäysten seurauksilta”. Niin ikään päätoimittajan mukaan sivuilla sanotaan, että ”Nato voi auttaa kansoja kehittämällä ei-sitovia ohjeita ja vähimmäisstandardeja ja toimia foorumina parhaiden käytäntöjen ja saatujen oppien vaihtamiseksi parantamaan valmistautumista ja kansallista kestävyyttä (terrori-iskuja vastaan)”.

Päätoimittajan mukaan, toisin kuin kantelija väittää, kantelija ei lähettänyt päätoimittajalle selkeää oikaisupyyntöä, vaan kysyi: ”Miten voi Kalevan uutisointi olla näin luokatonta tosiasioiden vääristelyä?” Toisessa viestissään hän kirjoitti: ”Juttua ei muokattu. Kai Kalevan totuudet olivat niiltä osin vaihtoehtoisia faktoja.” Päätoimittajan mukaan kantelija ei myöskään lähettänyt vastinetta.

Näillä perusteilla päätoimittaja katsoo, ettei Kaleva rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Kaleva julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Naton päämajalla pitämää puhetta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä oli uutisjuttu, joka olisi edellyttänyt täsmällisyyttä. Neuvosto toteaa, että jutussa tehdyt tulkinnat puheen sisällöstä saattoivat olla epätarkkoja. Neuvoston mukaan tiedotusvälineellä oli kuitenkin oikeus tulkita puhetta siten, ettei Trump ilmaissut siinä selkeästi tukeaan Natolle, koska puheen kokonaisuudesta saattoi perustellusti tehdä tällaisen tulkinnan.

Neuvoston mukaan jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä myöskään, kun siinä arvioitiin Trumpin ymmärtäneen Naton luonteen huonosti hänen vaatiessaan järjestön keskittyvän terrorismin vastaiseen taisteluun. Kalevalla oli perusteet tulkinnalleen, jonka mukaan Nato on sotilasliitto ja terrorismin torjunta kuuluu ennen kaikkea poliisiviranomaisille.

Tiedotusvälineellä on oikeus valita näkökulmansa ja käyttämänsä ilmaisut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Juha Honkonen.
 

Tämä päätös on avattu 222 kertaa