PÄÄTÖKSET

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

Langettava 6704/YLE/17
Yle

Lähdesuoja, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, sepitteellinen aineisto

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, jossa esitettiin väite, jonka paikkansapitävyyttä ei perusteltu ohjelmassa. Myöhemmin väitteen paikkansapitävyyttä perusteltiin ainoastaan yhden nimeämättömän lähteen arviolla. Väite esitettiin ohjelmassa tosiasiana, vaikka kyse oli lähteen mielipiteestä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata.

Langettava 6700/YLE/17
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutussa julkaistiin 74 nimen lista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Yle ei ollut tarkistanut kaikkien listalla olevien henkilöllisyyksiä niin hyvin kuin se olisi voinut, ja lista sisälsi virheitä. Yleisölle ei kerrottu virheistä riittävän tarkasti.

Vapauttava 6689/SL/17
Karjalainen

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan natiivimainoksen. Se oli merkitty Journalistin ohjeiden mukaisesti.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6440/SL/16

Vastaaja: Etelä-Suomen Sanomat

Asia: Uhrin hienotunteinen kohtelu

Ratkaistu: 21.4.2017

Lehti julkaisi kuvan, jossa näkyi poliisin ampuma vainaja. Kuva ei ollut sensaatiohakuinen, eikä siitä voinut tunnistaa henkilöä.

Kantelu 31.12.2016

Kantelu kohdistuu Etelä-Suomen Sanomien verkkolehdessä 2.10.2016 ja printtilehdessä 3.10.2016 julkaistuun kuvaan, jossa on kaksi poliisia ja lakanalla peitetty kuollut henkilö auton edessä.

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtaan 26 ja toteaa, että vainajan kuvan julkaiseminen loukkaa ihmisarvoa sekä vainajan arvoa törkeällä tavalla. Kantelija viittaa myös Journalistin ohjeiden kohtaan 28 ja toteaa, että kuva on ilkeydessään ja loukkaavuudessaan kaukana hienotunteisesta ja se on satuttanut ja haavoittanut vainajan perhettä ja läheisiä todella syvästi. 

Kantelija viittaa Journalistin ohjeiden kohtaan 32, jossa todetaan, että tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on noudatettava varovaisuutta. Kantelijan mukaan Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla oli 2.10. kuva, jossa auton rekisteritunnus oli näkyvissä.

Kantelija kertoo ottaneensa yhteyttä ensin lehden uutispäällikköön, joka ei halunnut kommentoida asiaa. Sen jälkeen kantelija otti yhteyttä päätoimittajaan, joka hänen mukaansa esiintyi epäammattimaisesti ja välinpitämättömästi.

Kantelija sanoo, että hän on menettänyt omaisensa ja seuraavana päivänä lehden etusivulla on kuva omaisesta lakanan alla. Kantelija sanoo, että hän ei muista koskaan nähneensä vastaavia onnettomuuspaikalta julkaistuja kuvia vainajasta. 


Etelä-Suomen Sanomien vastaus 8.2.2017

Päätoimittaja Perttu Kauppinen taustoittaa vastauksessaan uutista, johon kuva liittyi. Lahtelaismiehen kuljettama auto oli suistunut kolarin seurauksena moottoritien keskiviheriölle. Poliisin ensitietojen mukaan autossa oli tilanne, jonka tutkittiin vakavana väkivaltarikoksena. Poliisi käytti asetta rikoksen estämiseksi. Myöhemmin kävi ilmi, että mies oli yrittänyt puukottaa hengiltä auton matkustajan.

Etelä-Suomen Sanomien lukijalta saamassa kuvassa on auto ja sen vieressä ojassa lakana, jonka reunan alta näkyvät miehen kengät. Kaksi poliisia tutkii maastoa auton vieressä. 

Päätoimittaja kertoo, että kun kantelija ensimmäisen kerran otti yhteyttä, poliisi ei ollut vielä tiedottanut tapahtumien tarkemmasta kulusta eikä ollut tietoa siitä, miksi poliisi oli päätynyt ampumaan miehen. Kantelijaan suhtauduttiin puhelimessa kuuntelevasti, ymmärtävästi ja empaattisesti. 

Kantelija ja toinen henkilö soittivat Etelä-Suomen Sanomiin useita kertoja järkyttyneinä, päätoimittaja kuvaa. Kantelijan puheluiden mukaan lehti oli toiminut väärin selvittäessään lahtelaismiehen taustoja ja uutisoidessaan asioita, joita poliisin virallisessa tiedotuksessa ei kerrottu.

Päätoimittaja toteaa Journalistin ohjeiden kohdan 26 osalta, että kuvassa tai uutisessa ei tuotu esille miehen etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta. 

Kohdan 28 osalta päätoimittaja toteaa, että Nelostien traagisesti päättynyt kaahailu nousi valtakunnalliseksi uutisaiheeksi. On harvinaista, että poliisin aseenkäyttö johtaa Suomessa kuolemaan. Vielä harvinaisempaa on, että näin tapahtuu keskellä päivää julkisella paikalla. Kaahailulla ja poliisin toimilla niiden jälkeen oli kymmeniä silminnäkijöitä. Useat ihmiset ilmoittautuivat poliisille asianomistajiksi lahtelaismiehen kaahailun aikana sattuneisiin liikennerikoksiin. Auto oli moottoritien keskellä viherkaistalla - julkisella paikalla ja täysin näkyvissä. ESS hankki tapauksesta useita silminnäkijöiden ottamia kuvia.

Päätoimittaja sanoo, että lahtelaismies ei ollut tapauksessa onnettomuuden tai rikoksen uhri vaan epäilty tekijä. Päätoimittajan mukaan Etelä-Suomen Sanomat ymmärtää, että kantelijasta ja muista omaisista voi tuntua raskaalta, että hänen tapahtumistaan kertova kuva on julkisuudessa. 

Päätoimittaja jatkaa, että kuten poikkeuksellisissa uutistilanteissa aina, kuvan käyttöä harkittiin ESS:n toimituksessa huolellisesti. Vaikka kuvassa on ruumis, se on verhottu lakanalla ja vain sivuosassa kuvassa. Kuvaa ei käytetty sensaatiohakuisesti vaan alkuperäinen laaja rajaus, jossa myös kuvan ottajan auton rakenteet näkyvät, on säilytetty. Epätarkasta kännykkäkuvasta ei välttämättä edes huomaa, että auton vieressä on ruumis. 

Journalistin ohjeiden mukaan journalisti on vastuussa ennen kaikkia lukijoilleen, joilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Päätoimittaja sanoo, että ESS:n tehtävä on kertoa lukijoilleen yhteiskunnallisesti merkittävistä tapahtumista, joita rikokset ja onnettomuudetkin ovat. Kuva kertoo tapahtumista tavalla, johon pelkkä teksti ei kykene.

Journalistin ohjeiden kohdan 32 osalta päätoimittaja toteaa, että lukijan kuvassa rekisterinumero on sumennettu näkyvistä eikä miestä olisi voinut tunnistaa sen perusteella. 

Miehen henkilöyttä ei paljastettu missään vaiheessa uutisointia. 

Ratkaisu

JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

JO 32: Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.

Etelä-Suomen Sanomat julkaisi lukijan ottaman kuvan tilanteesta, jossa poliisi oli ampunut miehen moottoritien keskikaistan viheriölle. Kuvassa näkyi kaksi poliisia, auto ja auton edessä valkoinen peite, jonka alla oli ruumis. Kuva julkaistiin sekä verkkolehdessä että printtilehden etusivulla.

Etelä-Suomen Sanomat oli sumentanut auton rekisterinumeron siten, että se ei ollut tunnistettavissa. Kuvassa ei ollut näkyvissä muutakaan, mistä vainajan henkilöllisyyden olisi voinut tunnistaa.

Tiedotusvälineiden on osoitettava erityistä hienotunteisuutta ja harkintaa uutisoidessaan kuolemantapauksista. Hienotunteisuuden vaatimusta ei poista se, että kyseessä oli tilanne, jossa poliisi oli ampunut estääkseen rikoksen.

Julkisen sanan neuvosto ymmärtää, että onnettomuuspaikalta otettu kuva voi järkyttää omaisensa poikkeuksellisella tavalla menettäneitä vainajan läheisiä. Kuvan näkeminen lehdessä voi tuntua raskaalta. 

Kyseessä oli kuitenkin merkittävä uutistapahtuma, josta yleisöllä oli oikeus saada tietää. 

Kuva ei ollut sensaatiohakuinen, ja se oli niin epätarkka, että vain asiayhteydestä oli mahdollista päätellä, että lakanan alla oli ruumis. Kuvan julkaiseminen ei rikkonut hienotunteisuusvaatimusta, etenkään, kun siinä ei näkynyt mitään tunnistamiseen johtavia tietoja. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Suomen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström 


 

Tämä päätös on avattu 1071 kertaa