PÄÄTÖKSET

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

Langettava 6704/YLE/17
Yle

Lähdesuoja, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, sepitteellinen aineisto

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, jossa esitettiin väite, jonka paikkansapitävyyttä ei perusteltu ohjelmassa. Myöhemmin väitteen paikkansapitävyyttä perusteltiin ainoastaan yhden nimeämättömän lähteen arviolla. Väite esitettiin ohjelmassa tosiasiana, vaikka kyse oli lähteen mielipiteestä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata.

Langettava 6700/YLE/17
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutussa julkaistiin 74 nimen lista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Yle ei ollut tarkistanut kaikkien listalla olevien henkilöllisyyksiä niin hyvin kuin se olisi voinut, ja lista sisälsi virheitä. Yleisölle ei kerrottu virheistä riittävän tarkasti.

Vapauttava 6689/SL/17
Karjalainen

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan natiivimainoksen. Se oli merkitty Journalistin ohjeiden mukaisesti.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6383/SL/16

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Piilomainonta

Ratkaistu: 20.6.2017

Lehti julkaisi verkkolehtensä etusivulla mainostajan tuottamaa kaupallista sisältöä. Mainos erottui juuri ja juuri riittävän selvästi journalistisesta sisällöstä. Vapauttava äänin 13–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Kantelu 11.11.2016

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 7.11.2016 julkaiseman mainoksen merkintään. Mainos on aihealueensa päivän luetuimpien uutisten listassa otsikolla ”Mainos Laskuni.fi: Vinkki: Nyt voit tienata rahaa laskuillasi! - Uusi palvelu lupaa bonuksia menoistasi”.

Iltalehden Kantelija viittaa Journalistin ohjeiden kohtaan 16, jonka mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä ja piilomainonta on torjuttava. Kantelijan mukaan Iltalehti on muuten erotellut mainokset muusta sisällöstä, mutta sijaintinsa takia mainos sekoittuu kantelijan mielestä muuhun sisältöön. Kantelija toteaa seuraavasti:

”Siinä on julkaisun ajankohdat ja muutenkin kaikki elementit samanlaisia kuin samassa yhteydessä olevissa varsinaisissa luetuimmissa uutisissa, ainoastaan sana ’Mainos’ erottaa sen muista artikkeleista. Tuota sanaa ei ole mitenkään eroteltu sitä seuraavasta sanasta, jolloin se on osa lausetta. Ehdotinkin Iltalehdelle, että sana ’Mainos’ voitaisiin kirjoittaa esimerkiksi tyyliin ’MAINOS: ...’, jolloin sana olisi selkeästi erillään sitä seuraavasta sanasta. Heidän mielestään erottelu on kuitenkin riittävää tällä hetkellä. Itse ymmärsin kyseessä olevan mainos sen jälkeen, kun olin avannut ’uutisen’. Mielestäni tuo vaatii selkeämpää erottelua etenkin, kun mainos on päätynyt (lukijoiden ansiosta) päivän luetuimpien joukkoon, jolloin lukijat olettavat tuskin näkevänsä mainoksia. Verrannollisesti televisiomainos voisi näkyä kesken uutislähetyksen.”


Iltalehden vastaus 2.2.2017

Päätoimittaja Petri Hakalan vastaus on seuraava:

”Tiedonvälityksen uskottavuutta turvataan tekemällä lukijoille, katsojille ja kuuntelijoille selväksi, missä kulkee journalismin ja kaupallisen sisällön välinen raja. Näin kirjoitti JSN periaatelausumassaan vuonna 2013 ja näin nimenomaisesti Iltalehti on toiminut tässä tapauksessa.

Iltalehti on ollut mukana työryhmissä sopimassa median yhteisistä käytännöistä, joissa ei ole otettu kantaa esimerkiksi siihen, pitääkö mainos-sana kirjoittaa pienellä tai isolla kirjasimella.

Yhteisissä keskusteluissa on sen sijaan todettu Iltalehden toimintatavat journalististen ja kaupallisten sisältöjen erottamiseksi selkeiksi ja toimiviksi.

Kantelija on kiinnittänyt huomiota tapaukseen, jossa kaupallinen sisältö ei erottuisi riittävästi, kun se on otsikkona noussut luetuimpien juttujen listalle. Otsikossa lukee kuitenkin selkeästi mainos ja juttua avatessa se on vielä erikseen merkitty graafisella elementillä, jossa lukee mainos sekä mainostajan nimi ja logo.

Iltalehti haluaa ehdottomasti välttää piilomainontaa ja pitää toimituksellisen ja kaupallisen aineistojen rajat selvinä. Näin on toimittu myös kantelijan esille nostamassa tapauksessa.”


Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Lausuma medialle mainonnan merkitsemisestä 2015: http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-medialle-mainonnan-merkitsemisesta-2015/

Iltalehti julkaisi verkkosivujensa juttuvirrassa Päivän luetuimmat -listauksen, jossa oli joukossa natiivimainos. Mainos oli otsikoitu: Mainos Laskuni.fi: Vinkki: Nyt voit tienata rahaa laskuillasi! - Uusi palvelu lupaa bonuksia menoistasi.

Neuvosto toteaa, että mainoksen otsikossa käytettiin neuvoston vuonna 2015 antamassa lausumassa suositeltua ilmausta ”mainos” ja ”mainostajan nimi”. Mainosmerkintä ei kuitenkaan ollut vinjettimäinen, kuten lausumassa suositellaan, vaan se oli täsmälleen samaa tekstityyppiä kuin uutisvirran journalististen juttujen otsikot. Mainos näytti muutenkin ulkonäöltään täsmälleen samalta kuin journalistiset jutut.

Neuvosto arvioi, että lukijalta saattoi jäädä huomaamatta, että yksi Päivän luetuimmat -listauksen sisällöistä oli mainos. Kun mainoksen avasi, varsinaisella mainossivulla oli kuitenkin neuvoston suosittelema selkeä vinjettimäinen mainosmerkintä. 

Neuvosto on samaa mieltä kantelijan kanssa siitä, että mainos olisi erottunut juttuvirrasta paremmin, jos lehti olisi erottanut sen esimerkiksi typografisilla keinoilla. Kantelija ehdottaa, että mainosmerkintä voitaisiin kirjoittaa versaalikirjaimin. Neuvosto ei voi antaa tiedotusvälineille tämäntyyppisiä tarkkoja ohjeita, vaan tiedotusvälineet voivat itse valita, millaisia keinoja ne käyttävät mainonnan erottamiseen. Neuvosto kuitenkin suosittelee, että juttuvirran otsikoissa mainosmerkinnät erotettaisiin jollakin typografisella keinolla.

Tässä tapauksessa neuvosto kuitenkin katsoo, että mainoksen erottuminen täytti Journalistin ohjeiden ja niitä täydentävän lausuman perusvaatimukset. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Vapauttavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Aapo Parviainen, Lauri Haapanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Heikki Kuutti, Maria Kaisa Aula, Ulla Virranniemi, Maria Swanljung ja Johanna Vehkoo.

Langettavaa äänesti:
Paula Paloranta.

Hänen eriävä mielipiteensä:
Toimituksellisen aineiston keskellä mainosta osoittava merkintä ei ole selvästi erottuva, kun lukija silmäilee aineistoa nopeasti. Lisäksi mainoksen sijoittelu verkkolehden ”Päivän luetuimmat” -otsikon alla on omiaan vahvistamaan vaikutelmaa siitä, että kysymys olisi toimituksellisesta aineistosta. Edellä mainittujen seikkojen ohella myös mainoksen otsikon sanavalinnat tukevat samaa vaikutelmaa. Edellä mainituilla perusteilla ja asiaa kokonaisuutena arvioiden katson, ettei mainos ole tunnistettavissa mainokseksi. 

Katson, että Iltalehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16.


 

Tämä päätös on avattu 1020 kertaa