PÄÄTÖKSET

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

Langettava 6969/AL/18
Taloustaito

Toimittajan asema

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Vapauttava 6952/SL/18
Satakunnan Kansa

Haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti haastatteli toimitusjohtajaksi valittua henkilöä, joka esitti kiistanalaisia mielipiteitä. Sitaattia oli tiivistetty, mutta haastateltu sai tarkastaa lausumansa asianmukaisesti, eikä sitaatissa ollut asiavirhettä eikä selvää väärinkäsitystä. 

Vapauttava 6942/SL/18
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin valtion innovaatiorahoittajan ja ulkomaisen suuryhtiön välisestä sopimuksesta. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6925/SL/18
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin useiden lääkäreiden esittämästä kritiikistä valtion rokotehankintoja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta kohtaan. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6079/PL/16

Vastaaja: Heinäveden Lehti

Asia: Yksityisyyden suoja, oikeus omaan kannanottoon

Ratkaistu: 13.4.2016

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin kantelijan ja paikallisen seurakunnan välistä riita-asiaa. Kirjoitus sisälsi tietoja kantelijan taloudesta. Kantelija ei pyytänyt oman kannanoton julkaisemista.

Kantelu 20.1.2016  

Kantelu kohdistuu Heinäveden Lehden 14.1.2016 julkaisemaan mielipidekirjoitukseen ”Tammisalon palkkaennakoista/lisäpalkasta”. Mielipidekirjoituksessa on kantelijan mukaan loukattu hänen yksityisyydensuojaansa, kun siinä on tuotu esille häntä koskevia arkaluonteisia palkka- ja ulosottotietoja. Lehti ei ollut kantelijaan yhteydessä ennen mielipidekirjoituksen julkaisemista.  

Julkaistu mielipidekirjoitus on vastine lehdessä aikaisemmin julkaistuun kantelijan mielipidekirjoitukseen. Kantelijan mielestä mielipidekirjoituksella oli tarkoitus vahingoittaa hänen mainettaan, eikä se vastannut kantelijan mielipidekirjoitukseen. Lehti ilmoitti kirjoituksen päätteeksi, että keskustelu aiheesta päättyy lehden sivuilla. Kantelija kokee, että lehti on estänyt häntä korjaamasta mielipidekirjoituksessa esitettyjä tietoja.

Heinäveden Lehden vastaus 24.2.2016

Päätoimittaja Päivi Konttisen mukaan lehti ei ole missään vaiheessa julkaissut kantelijan palkkatietoja. Tiedot ulosotosta ja muista mielipidekirjoituksessa olevista asioista ovat tulleet esille jo aiemmassa uutisoinnissa sekä kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjassa. Päätoimittaja toteaa kirkkoherran olevan seurakunnan johtava viranhaltija, jolloin hänen yksityisyydensuojansa ei ole samalla tasolla kuin tavallisella kansalaisella. Lisäksi kyse on julkisten verovarojen käytöstä, josta seurakuntalaisilla on oikeus saada tietää mahdollisimman laajasti.

Kantelun kohteena olevassa mielipidekirjoituksessa käsiteltiin lyhyesti kantelijan ja seurakunnan välinen riita-asia asiayhteyden ja kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Päätoimittajan mielestä kirjoitus vastasi kantelijan aikaisemmin julkaistuun mielipidekirjoitukseen, eikä sillä ollut vahingoittamistarkoitusta, vaan tarkoituksena oli välittää lukijoille mahdollisimman selkeä kokonaiskuva tapahtuneesta.

Päätoimittajan mukaan kysymyksessä on vuosien mittainen riita-asia seurakunnan ja kantelijan välillä. Kantelijan ja seurakunnan välinen riita-asia on ilmoitettu seurakunnan hallinnossa loppuun käsitellyksi, ja käräjäoikeus jatkaa työtä rahojen perimiseksi tahollaan. Lehden tavoitteena keskustelun lopettamisessa oli katkaista paikallisesti loppuun käsiteltyjen asioiden ruotiminen lehden palstoilla ja antaa niiden osalta seurakuntalaisille ja seurakunnan työntekijöille työrauha.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.  

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Heinäveden Lehti julkaisi kantelijan mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin kirkkovaltuuston päätöstä tili- ja vastuuvapaudesta. Kantelija muun muassa esitti kirjoituksessaan kysymyksiä, joihin kirkkoherra vastasi kaksi viikkoa myöhemmin lehden mielipidepalstalla. Samassa yhteydessä toimitus ilmoitti, että keskustelu aiheesta päättyy. Kantelija ei vaatinut oman kannanottonsa julkaisemista tai mahdollisten virheiden korjaamista.

Kirkkoherran vastauksessa kantelijan kirjoitukseen mainitaan riidanalainen palkkaennakon määrä ja käräjäoikeuden päätös siitä. Kirkkoherra on seurakunnan johtava viranhaltija, joka vastaa taloudesta ja toiminnasta. Seurakunta kerää veroja jäseniltään toimintaa varten. Seurakunnan jäsenillä on oikeus tietää ja lehdellä velvollisuus kertoa epäselvyyksistä, jotka kohdistuvat johtavan viranhaltijan toimintaan ja verovarojen käyttöön.

Kantelija ei kantelussaan yksilöi niitä virheitä, joita kirkkoherran mielipidekirjoituksessa mahdollisesti on, eikä hän ole myöskään pyytänyt niiden korjausta.  

Neuvosto katsoo, että päätoimittaja toimi harkitsemattomasti ilmoittaessaan jo ennalta, että keskustelu aiheesta päättyy. Tavallinen lukija saattoi tulkita, että päätoimittajan tarkoitus oli rajoittaa vastineoikeutta.

Kantelija ei kantelussaan perustele, miksi hän olisi joutunut kirkkoherran kirjoituksen vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen ja ollut oikeutettu omaan kannanottoon eli vastineeseen. Hän ei edes yrittänyt tarjota lehdelle vastinetta, mihin hänellä päätoimittajan ilmoituksesta huolimatta olisi ollut oikeus.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Heinäveden Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Riitta Raatikainen, Heikki Kuutti, Paula Paloranta, Seppo Määttänen ja Johanna Vehkoo.

 

Tämä päätös on avattu 1996 kertaa