PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6079/PL/16

Vastaaja: Heinäveden Lehti

Asia: Yksityisyyden suoja, oikeus omaan kannanottoon

Ratkaistu: 13.4.2016

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin kantelijan ja paikallisen seurakunnan välistä riita-asiaa. Kirjoitus sisälsi tietoja kantelijan taloudesta. Kantelija ei pyytänyt oman kannanoton julkaisemista.

Kantelu 20.1.2016  

Kantelu kohdistuu Heinäveden Lehden 14.1.2016 julkaisemaan mielipidekirjoitukseen ”Tammisalon palkkaennakoista/lisäpalkasta”. Mielipidekirjoituksessa on kantelijan mukaan loukattu hänen yksityisyydensuojaansa, kun siinä on tuotu esille häntä koskevia arkaluonteisia palkka- ja ulosottotietoja. Lehti ei ollut kantelijaan yhteydessä ennen mielipidekirjoituksen julkaisemista.  

Julkaistu mielipidekirjoitus on vastine lehdessä aikaisemmin julkaistuun kantelijan mielipidekirjoitukseen. Kantelijan mielestä mielipidekirjoituksella oli tarkoitus vahingoittaa hänen mainettaan, eikä se vastannut kantelijan mielipidekirjoitukseen. Lehti ilmoitti kirjoituksen päätteeksi, että keskustelu aiheesta päättyy lehden sivuilla. Kantelija kokee, että lehti on estänyt häntä korjaamasta mielipidekirjoituksessa esitettyjä tietoja.

Heinäveden Lehden vastaus 24.2.2016

Päätoimittaja Päivi Konttisen mukaan lehti ei ole missään vaiheessa julkaissut kantelijan palkkatietoja. Tiedot ulosotosta ja muista mielipidekirjoituksessa olevista asioista ovat tulleet esille jo aiemmassa uutisoinnissa sekä kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjassa. Päätoimittaja toteaa kirkkoherran olevan seurakunnan johtava viranhaltija, jolloin hänen yksityisyydensuojansa ei ole samalla tasolla kuin tavallisella kansalaisella. Lisäksi kyse on julkisten verovarojen käytöstä, josta seurakuntalaisilla on oikeus saada tietää mahdollisimman laajasti.

Kantelun kohteena olevassa mielipidekirjoituksessa käsiteltiin lyhyesti kantelijan ja seurakunnan välinen riita-asia asiayhteyden ja kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Päätoimittajan mielestä kirjoitus vastasi kantelijan aikaisemmin julkaistuun mielipidekirjoitukseen, eikä sillä ollut vahingoittamistarkoitusta, vaan tarkoituksena oli välittää lukijoille mahdollisimman selkeä kokonaiskuva tapahtuneesta.

Päätoimittajan mukaan kysymyksessä on vuosien mittainen riita-asia seurakunnan ja kantelijan välillä. Kantelijan ja seurakunnan välinen riita-asia on ilmoitettu seurakunnan hallinnossa loppuun käsitellyksi, ja käräjäoikeus jatkaa työtä rahojen perimiseksi tahollaan. Lehden tavoitteena keskustelun lopettamisessa oli katkaista paikallisesti loppuun käsiteltyjen asioiden ruotiminen lehden palstoilla ja antaa niiden osalta seurakuntalaisille ja seurakunnan työntekijöille työrauha.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.  

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Heinäveden Lehti julkaisi kantelijan mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin kirkkovaltuuston päätöstä tili- ja vastuuvapaudesta. Kantelija muun muassa esitti kirjoituksessaan kysymyksiä, joihin kirkkoherra vastasi kaksi viikkoa myöhemmin lehden mielipidepalstalla. Samassa yhteydessä toimitus ilmoitti, että keskustelu aiheesta päättyy. Kantelija ei vaatinut oman kannanottonsa julkaisemista tai mahdollisten virheiden korjaamista.

Kirkkoherran vastauksessa kantelijan kirjoitukseen mainitaan riidanalainen palkkaennakon määrä ja käräjäoikeuden päätös siitä. Kirkkoherra on seurakunnan johtava viranhaltija, joka vastaa taloudesta ja toiminnasta. Seurakunta kerää veroja jäseniltään toimintaa varten. Seurakunnan jäsenillä on oikeus tietää ja lehdellä velvollisuus kertoa epäselvyyksistä, jotka kohdistuvat johtavan viranhaltijan toimintaan ja verovarojen käyttöön.

Kantelija ei kantelussaan yksilöi niitä virheitä, joita kirkkoherran mielipidekirjoituksessa mahdollisesti on, eikä hän ole myöskään pyytänyt niiden korjausta.  

Neuvosto katsoo, että päätoimittaja toimi harkitsemattomasti ilmoittaessaan jo ennalta, että keskustelu aiheesta päättyy. Tavallinen lukija saattoi tulkita, että päätoimittajan tarkoitus oli rajoittaa vastineoikeutta.

Kantelija ei kantelussaan perustele, miksi hän olisi joutunut kirkkoherran kirjoituksen vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen ja ollut oikeutettu omaan kannanottoon eli vastineeseen. Hän ei edes yrittänyt tarjota lehdelle vastinetta, mihin hänellä päätoimittajan ilmoituksesta huolimatta olisi ollut oikeus.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Heinäveden Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Riitta Raatikainen, Heikki Kuutti, Paula Paloranta, Seppo Määttänen ja Johanna Vehkoo.

 

Tämä päätös on avattu 2109 kertaa