PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7218/SL/19
Aamulehti

Haastateltavan oikeudet, yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti mainitsi nimeltä henkilön, joka ei ollut osallinen jutussa kuvattuun rikossarjaan. Vaikka kantelijan henkilöllisyys ja hänen rikostaustansa tuotiin jutussa esiin, juttu ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Langettava 7209/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

MTV Uutisten julkaisemassa nettijutussa oli olennainen asiavirhe, jota se ei korjannut saatuaan virheestä korjauspyynnön. MTV korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7203/SL/19
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, otsikko

Savon Sanomat julkaisi pääkirjoituksen, joka otti kantaa kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa ajavaan kansalaisaloitteeseen. Kirjoituksessa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7201/SL/19
Etelä-Saimaa

Samanaikainen kuuleminen, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen

Lehti uutisoi kaupungin mailla kasvavan metsikön harventamiseen liittyvästä kiistasta. Puiden poistamista vaatinut henkilö ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla, vaikka hän saattoikin olla naapurustonsa tunnistettavissa. Jutussa ei myöskään ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7194/SL/19
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennainen asiavirhe. Vaikka lehti oli saanut virheestä selvän korjauspyynnön pian jutun julkaisun jälkeen, se korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Langettava 7189/AL/19
Caravan

Haastateltavan oikeudet

Matkailuautoilun erikoislehti julkaisi jutun, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Juttu julkaistiin myös iltapäivälehdessä osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä. Haastatellulle ei kerrottu, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.
 

Langettava 7184/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja, lähdekritiikki

Kiinteistökauppariitaa käsittelevässä jutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä ilmoitettiin toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut huomattavasti todellista pienemmiksi. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti saatuaan korjauspyynnön.

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7177/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi alaikäisen raiskaukseen liittyvästä rikostuomiosta. Tuomitun tunnistetietojen kertominen jutussa oli perusteltua, vaikka hänen lähipiirinsä saattoi olla siksi paikkakunnallaan tunnistettavissa.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Vapauttava 7152/SL/19
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, joka käsitteli säätiön toimintaan liittyvää kiistaa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, eivätkä kantelijat joutuneet niin kielteiseen julkisuuteen, että niitä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 5966/SL/15

Vastaaja: Vasabladet

Asia: Yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 9.3.2016

Vasabladet siteerasi jutussaan luennoitsijan kokemuksia elämästään mielenterveyspotilaan lapsena. Luennoitsijasta ja hänen läheisistään julkaistiin arkaluonteisia asioita kysymättä hänen lupaansa. Luennoitsija tiesi, että paikalla on toimittaja. Lehden olisi pitänyt pyytää luennoitsijan omaiselta lupa häntä koskevien arkaluonteisten asioiden julkaisemiselle.

Kantelu 7.10.2015

 

Kantelu kohdistuu Vasabladetissa 6.10.2015 julkaistuun juttuun ”Han vann kampen”. 

Kantelija kertoo olleensa luennoimassa kotikaupungissaan järjestetyssä mielenterveystyötä tukevassa omaisseminaarissa (Anhörigseminarium), jonka teemana oli nuoret ja omaiset. Kantelija kertoi luennossaan oman selviytymistarinansa elämästään mielenterveysongelmaisen lapsena.

Kantelijan mukaan Vasabladetin toimittaja lähestyi häntä seminaarin jälkeen ja halusi kuvata hänet. Seminaarin järjestäjät olivat kertoneet kantelijalle, että Vasabladet olisi paikalla ja tekisi seminaarista jutun.

Kantelija oletti toimittajan tekevän juttua koko seminaarista ja yllättyi ja järkyttyi täysin, kun juttu olikin vain hänestä. Kantelijan mukaan jutussa kerrottiin arkaluonteisia asioita hänestä ja hänen omaisistaan, eikä hän olisi kertonut asioista samalla tavalla medialle, eikä olisi halunnut, että hänen läheisensä saavat tietää asioista kotipaikkakunnan lehdestä. Kantelijan mukaan hänelle ei myöskään tarjottu mahdollisuutta tarkistaa juttua. 

Vasabladetin tarjoukseen oman kannanoton julkaisemisesta tai jutun oikaisemisesta kantelija ei suostunut, koska se ei olisi korjannut jo tapahtunutta vahinkoa.

Vasabladetin vastaus 28.10.2015

Päätoimittaja Niklas Nyberg myöntää, että Vasabladetin toimittajan olisi pitänyt kertoa kantelijalle selkeämmin, että lehti tekee jutun hänestä ja hänen kokemuksistaan luennon perusteella. 

Päätoimittajan mukaan kantelijan olisi pitänyt kuitenkin ymmärtää, että hänen kertomuksensa voi joutua lehteen. Päätoimittajan mukaan tilaisuus oli kaikille avoin ja järjestäjä oli kutsunut myös Vasabladetin paikalle ja seminaarin järjestäjälle ja kantelijalle oli kerrottu, että lehti oli paikalla ja seurasi luentoa. 

Päätoimittajan mukaan seminaarin järjestäjille oli myös kerrottu, että lehti on erityisesti kiinnostunut kantelija luennosta.

Päätoimittaja muistuttaa, että kantelija valitsi itse avoimen asenteen kerronnassaan, vaikka tiesi, että media oli paikalla, olihan hän kertonut elämäntarinansa myös muissa medioissa ja esimerkiksi Kyrkopressenissä netissä nuorten kunnallisella palvelusivulla.  

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Vasabladetin toimittaja osallistui Vaasassa järjestettyyn kaikille avoimeen seminaariin, jossa käsiteltiin nuorten asemaa mielenterveyskuntoutujan lapsena. Toimittaja kirjoitti kantelijan seminaariluennon pohjalta haastattelua muistuttavan jutun, jossa kerrottiin arkaluontoisia tietoja kantelijasta ja hänen omaisestaan.  

Jutun ingressissä mainitaan, että kantelija puhui kyseisessä seminaarissa ja lopussa on lainauksena yleisön esittämä kysymys. Lisäksi jutun yhteydessä on seminaarista kertova faktalaatikko. Kantelija tapasi toimittajan luennon jälkeen ja antoi ottaa itsestään valokuvan juttua varten. 

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että kaikki julkinen ei ole julkaistavissa. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Toimittajan olisi pitänyt varmistaa, että jutussa ei rikottu kantelijan eikä hänen läheistensä yksityisyyden suojaa. 

Kantelija oli itse kertonut samoista kokemuksistaan julkisuudessa useita kertoja. Hän puhui julkisessa tilaisuudessa ja oli tietoinen siitä, että paikalla oli toimittaja.

Sen sijaan kantelijan perheenjäsenen elämään liittyviä erityisen arkaluonteisia tietoja ei olisi saanut julkaista ilman asianomaisen suostumusta. Perheenjäsen oli paikkakunnalla tunnistettavissa. Hän ei itse kannellut jutusta, mutta hän antoi JSN:n tiedustelun jälkeen kirjallisen suostumuksensa kantelulle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vasabladet on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät: Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Juha Honkonen. 

Tämä päätös on avattu 2028 kertaa