2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5548/AL/14

Vastaaja: Talouselämä

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 13.11.2014

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Kantelu 23.6.2014

Kantelu kohdistuu Talouselämässä 22.5.2014 julkaistuun uutiseen "Vain Fimea löytänyt päihdearvoa – ESS: Luontaistuotekaupoista voi saada lääkeaineita, joita sieltä ei kuulu saada". Kantelijoiden mukaan Talouselämä ei tarkistanut alkuperäisessä Etelä-Suomen Sanomien jutussa olleita oleellisia taustatietoja, vaan julkaisi virheellisen uutisen. ESS julkaisi oikaisun 2.6.2014, minkä jälkeen kantelijat pyysivät 3.6.2014 Talouselämää oikaisemaan sen verkkosivuilla olevan virheellisen uutisen.

Kantelijoiden mukaan lehti ei ollut heti valmis julkaisemaan oikaisua, vaan vetosi siihen, että juttu on jo poistunut STT:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan verkkopalvelusta. Kantelijat olivat toistuvasti yhteydessä lehteen ja vaativat oikaisua. He saivatkin 5.6.2014 tiedon, jonka mukaan STT julkaisee oikaisun, jonka myös Talouselämä samana päivänä julkaisi.

Kantelijat tyytyvät Talouselämän julkaisemaan oikaisuun, mutta haluavat neuvoston kannan, koska oikaisun saamisessa oli ongelmia eivätkä Talouselämän toimituksen ohjeet oikaisumenettelystä olleet yksiselitteisiä.


Talouselämän vastaus 22.9.2014

Päätoimittaja Reijo Ruokanen vastaa, että Talouselämä julkaisi verkkosivustollaan torstaina 22.5.2014 STT:n toimittaman jutun otsikolla "Luontaistuotekaupoista voi saada lääkeaineita, joita sieltä ei kuulu saada". Tiistaina 3.6.2014 kantelija otti sähköpostilla toimitukseen yhteyttä ja pyysi huomioimaan, että STT:n jutun lähteenä olleessa Etelä-Suomen Sanomien jutussa oli ollut virheitä, jotka Etelä-Suomen Sanomat oli oikaissut maanantaina 2.6.2014. Toimitus vastasi kantelijalle sähköpostilla 3.6.2014, että juttu oli jo STT:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti poistunut verkkopalvelusta.

Kantelija ihmetteli Talouselämän vastausta uudessa sähköpostissaan (3.6.2014) ja kertoi olevansa yhteydessä STT:oon saadakseen juttuun ”virallisen” oikaisun. STT toimitti oikaisun 5.6.2014. Talouselämä julkaisi sen päätoimittajan mukaan viipyilemättä. Asiasta informoitiin myös kantelijaa, jonka mukaan asia oli nyt kunnossa. Oikaisu julkaistiin kaksi päivää ensimmäisen yhteydenoton jälkeen, kun STT sen toimitti.


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. – –

Julkisen sanan neuvosto voi perussopimuksensa puitteissa käsitellä vain tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa. Tällä perusteella osapuolten väliset puhelin- ja sähköpostikeskustelut eivät kuulu neuvoston toimivallan piiriin, eikä se voi ottaa niihin kantaa.

Talouselämä julkaisi Suomen Tietotoimiston uutisen, jonka tietoja se ei tarkistanut ennen julkaisua. Uutisessa oli olennaisia virheitä. Kantelija esitti oikaisupyynnön 3.6.2014. Lehti julkaisi STT:n tekemän oikaisun heti sen saatuaan eli 5.6.2014.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Talouselämä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Tämä päätös on avattu 4295 kertaa