2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5536/SL/14

Vastaaja: Syd-Österbotten

Asia: Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 15.10.2014

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Kantelu 28.6.2014

Kantelu kohdistuu Syd-Österbottenissa 7.6. julkaistuun uutiseen ”Närpesbo fick inte köpa glass på svenska i Kaskö” sekä saman lehden 10.6. ilmestyneessä numerossa julkaistuun Sticket-pilapiirrokseen, jossa ruotsin kieltä taitamatonta kioskinpitäjää nimitetään Pekka Puupääksi. Jutun on kirjoittanut Vasabladetin toimittaja. Juttu julkaistiin ensin Vasabladetin nettiversiossa ja seuraavana päivänä Vasabladetin ja Syd-Österbottenin printtilehdessä.  Kantelija ei ole asianosainen, mutta hänellä on jutussa esiintyneen yrittäjän suostumus.

Kantelun mukaan yrittäjä ei ymmärtänyt, että juttu julkaistaan myös paikallislehdessä. Kantelija katsoo, että juttu ja Sticket-pilapiirros ovat haastateltua häpäiseviä.

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtaan JO 17: Haastateltavan on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.


Syd-Österbottenin vastaus 19.9.2014

Päätoimittaja Mats Ekmanin mukaan Syd-Österbotten ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa julkaistessaan uutisen 5.6. tapahtuneesta sananvaihdosta, joka herätti paljon huomiota sosiaalisessa mediassa. Lehti antoi molemmille osapuolille puheenvuoron julkaisemalla jutun ja yleisönosastokirjoituksen saman päivän lehdessä. Lehdellä oli päätoimittajan mukaan lupa selostaa tapahtunutta, koska sananvaihdolla oli useita kuulijoita ja leirintäalue on julkista tilaa.

Päätoimittaja kirjoittaa, että median tehtävä on seurata kunnan yrittäjille ulkoistamia toimintoja ja  asiakaspalvelua  kaksikielisessä kunnassa. Sanaharkasta kioskilla keskusteltiin sosiaalisessa mediassa ennen SÖ:n jutun julkaisemista. Lehti antoi jutussaan yrittäjälle mahdollisuuden kertoa oman näkökulmansa asiaan.

Juttu julkaistiin ensin Vasabladetin nettiversiossa 6.6. ja printtilehdessä sekä Syd-Österbottenissa 7.6. Jutun oli laatinut Vasabladet-lehden kesätoimittaja, joka kirjoittaa päätoimittajan mukaan myös muihin HSS-Median lehtiin

Haasteteltu on päätoimittajan mukaan paikallinen yrittäjä ja Syd-Österbottenin lukija. ”Tässä ominaisuudessa hänen on ollut pakko olla tietoinen siitä, että lehdillä on yhteinen toimitus.” Päätoimittajan mukaan on väärinkäsitys, ettei yrittäjä tiennyt tulleensa haastatelluksi kahteen lehteen.

Sticket-pilapiirroksia on julkaistu SÖ-lehdessä vuodesta 1990. Päätoimittajan mukaan piirrokset ovat poliittista satiiria ja saavat aiheensa yleisistä ja paikallisista tapahtumista.

Kyseessä oleva pilapiirros on päätoimittajan mukaan kuva pojasta, joka kysyy ruotsiksi Kaskisten murteella äidiltään, asuuko Pekka Puupää tuolla. Päätoimittajan mukaan piirros ei kohdistu tiettyyn henkilöön. Piirroksessa on leirintäalueen kioski. Lapsi vain kysyy saamatta vastausta. Koska kuvassa ei nimetä ketään,  leirintäalueyrittäjäkään  ei voi olla Pekka Puupää.

Päätoimittajan mukaan pilakuvalla on lupa olla kärjistetty. Piirroksen julkaisua päätoimittaja perustelee samoin syin, kuin alkuperäisen jutun julkaisua: Marianrannan leirintäalueen omistaja on kaksikielinen Kaskisten kaupunki, se on julkinen tila ja tapahtuma oli saanut paljon huomiota.

Päätoimittaja huomauttaa, että haastateltu ei ollut yhteydessä häneen jutun julkaisemisen jälkeen. Haastateltu oli ollut yhteydessä kirjoittajaan 19.6. ja vaatinut jutussa olleen virheen oikaisua. Lehti kieltäyti, koska päätoimittajan mukaan kyseessä ei ollut asiavirhe.

Lehti jullkaisi kuitenkin haastatellun mielipidekirjoituksen 15.7., jossa hän kiisti sanoneensa, että närpiöläisten rahat eivät kiinnosta häntä. Hän kertoi myös olevansa yksin vastuussa leirintäalueen hoitamisesta, toisin kuin jutussa oli kerrottu.


Ratkaisu

JO 17: Haastateltavan on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin päivitys kielikiistasta. Syd-Österbotten teki päivitykseen perustuneen jutun jäätelön ostossa syntyneestä sanaharkasta. Molemmat osapuolet saivat kertoa lehdessä näkemyksensä tapahtuneesta. Jutussa yrittäjän väitettiin sanoneen muun muassa, että häntä ei kiinnosta raha, jos se on Närpiöstä. Juttu oli julkaistu edellisenä päivänä Vasabladetin nettiversiossa. Se julkaistiin myös Vasabladetin painetussa versiossa samana päivänä kuin Syd -Österbottenissa.

SÖ julkaisi aiheesta seuraavalla viikolla vielä pilapiirroksen, jossa yrittäjää verrataan Pekka Puupäähän. Lehti julkaisi vielä yrittäjän kirjoittaman oikaisun, jossa tämä kielsi puhuneensa närpiöläisestä rahasta ja kertoi olevansa yksin vastuussa yrityksestään, toisin kuin jutussa oli kerrottu. Lehti oli aiemmin kieltäytynyt julkaisemasta hänen kommenttiaan.

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että haastateltavalle on kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Neuvosto pitää mahdollisena, että yrittäjä ei tiennyt Vasabladetin ja Syd-Österbottenin yhteisestä toimituksesta. Yhtä mahdollista on, että toimittaja on kertonut työskentelevänsä molemmille lehdille. Neuvostolla ei ole edellytyksiä ottaa kantaa siihen, mitä haastattelutilanteessa on puhuttu.

Juttu julkaistiin ensin Vasabladetin nettilehdessä ja vasta sitten Vasabladetissa ja Syd-Österbottenissa. Haastateltava sai kertoa jutussa oman näkemyksensä tapahtuneesta, ja Syd-Österbotten julkaisi myöhemmin hänen mielipidekirjoituksensa, joka oli otsikoitu täsmennykseksi.

Haastateltava on neuvoston mielestä yhdistettävissä lehden julkaisemaan Sticket-pilapiirrokseen. Yrittäjää kohdeltiin pilapiirroksessa kärjekkäästi, vaikka hän ei ole julkisuuden henkilö. Kärjistäminen ja karrikointi kuuluvat kuitenkin pilapiirrosten tehokeinoihin, eikä piirros tässä tapauksessa ylittänyt kohtuuden rajoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Syd-Österbotten ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 5116 kertaa