2013 PÄÄTÖKSET

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 5306/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti kertoi suomalaisten suosikkilentokohteista. Jutun tiedot perustuivat saman konsernin verkossa toimivaan markkinapaikkaan, johon jutussa julkaistu linkki vei. Sivuston tilastojen käyttöä jutun lähteenä ei voi pitää piilomainontana. Konserniyhteyttä ei tarvinnut mainita, koska se jutun kannalta ei ollut olennaista.

Vapauttava 5300/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Haastattelu, otsikko

Yleisradio haastatteli kansanedustajaa ja päätteli haastattelun perusteella jutun otsikossa, että tämä muun muassa vastustaa syyrialaisten lasten vastaanottamista Suomeen. Haastattelussa oli muitakin kiistanalaisia tulkintoja, mutta Ylellä oli riittävät perustelut niille.

Vapauttava 5290/SL/13
Aamulehti

Otsikko

Otsikko kertoi e-pillereiden uhrista. Sille löytyi katetta jutusta.

Langettava 5289/SL/13
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Langettava 5288/SL/13
Iltalehti

Lainaaminen

Yksi lehden pääuutisista perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Langettava 5274/SL/13
Ilkka

Virheen korjaus

Kolumni käsitteli alkoholin myyntirajoituksia. Siinä lainattiin tutkimusta, jota ei vielä ollut julkaistu. Neuvosto ei löytänyt perusteita kolumnissa esitetylle väitteelle alkoholiveron kevennyksen taloudellisista seurauksista.

Langettava 5273/SL/13
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaaminen

Sanomalehden pääkirjoitus antoi virheellisen käsityksen syyttömyysolettamasta.  Kyse oli olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt korjata.

Vapauttava 5269/SL/13
Ankkuri

Toisen työn käyttäminen

Lehti julkaisi näyttelykutsun mukana saamansa tekstin jutun yhteydessä. Koska tekstin käyttöä ei mitenkään ollut rajoitettu ja jutun alla oli kirjoittajan nimi, toimitus toimi asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaan.

Vapauttava 5263/SL/13
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, yksityisyyden suoja

Lehti käsitteli yrittäjyyskeskuksen rahankäyttöön ja johtamiseen liittyviä ristiriitoja. Sen hallituksen jäsenen nimen näkyminen jutun kuvassa ei rikkonut yksityisyyden suojaa. 

Vapauttava 5259/SL/13
Åbo Underrättelser

Samanaikainen kuuleminen

Lehti kertoi paikallisten kauppiaiden luopuvan kauppapaikastaan, koska heillä oli ollut erimielisyyksiä kiinteistön vuokraisännän kanssa. Häntä kuultiin jälkikäteen uudessa jutussa.

Vapauttava 5252/SL/13
Kaleva

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehden päätoimittaja kirjoitti kolumnipalstallaan lyhyen kommentin, jonka kantelija katsoi loukkaavan naisia ja sukupuoltaan vaihtavia henkilöitä. Kommentti ei neuvoston mielestä ollut niin rankka, että se olisi halventanut minkään ryhmän ihmisarvoa. Sananvapauden nimissä voi esittää myös provosoivia mielipiteitä.

Vapauttava 5251/PL/13
Miilu

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi kunnallisvalituksesta uutisoidessaan valittajien nimet, mikä paljasti myös yt-neuvottelujen perusteella lomautettujen nimiä. Kyse ei ollut kuitenkaan arkaluonteisesta seikasta, koska lomautukset ja talkoovapaat koskivat koko kunnan henkilökuntaa.

Vapauttava 5247/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Vapauttava 5246/SL/13
Helsingin Uutiset

Virheen korjaus, oma kannanotto

Lehti julkaisi uutisessaan olennaisesti virheellisen tiedon, jonka se korjasi välittömästi saatuaan oikean tiedon. Jutun yhteydessä julkaistiin myös kantelijan näkemys asiasta.

Langettava 5245/SL/13
Verkkouutiset

Virheen korjaaminen, otsikko

Lehti kertoi kansalaisaloitteen hylätyistä allekirjoituksista ja oikaisi myöhemmin juttuun sisältyneen olennaisen virheen kertomatta siitä yleisölle Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.
 

Langettava 5242/SL/13
Etelä-Suomen Sanomat, Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat

Yksityisyyden suoja, alaikäiseen liittyvät arkaluonteiset tiedot

Sunnuntaisuomalaisen jutussa kerrottiin harvinaiseen ja vakavaan tautiin sairastuneesta miehestä. Jutussa mainittiin toistuvasti miehen olevan huolissaan siitä, että hänen alaikäinen lapsensa voi sairastua samalla tavalla. Tällaisen epäilyn levittäminen lapsesta oli kohtuutonta.

Vapauttava 5241/SL/13
Kaleva

Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa kirjoitettiin kriittiseen sävyyn käräjäoikeuden laamannista. Merkittävänä tuomiovallan käyttäjänä hänen on kestettävä ammattirooliinsa kohdistuva kovakin arvostelu. Kritiikki ei ollut niin kohtuutonta, etteikö siihen olisi voinut vastata omalla kannanotolla. Äänestyspäätös 11–1. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

<< 1 2 3 4 5 6 >> 

Vapauttava 5238/SL/13

Vastaaja: Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset

Asia: Valokuva, yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 17.12.2013

Lehti kertoi Suomen lipun käytöstä ja julkaisi jutun yhteydessä omakotitalon pihakuvan, jossa näkyivät muun muassa lippu ja lipputanko. Kuvassa ei ollut ihmisiä tai muita yksityiskohtia, joiden paljastaminen olisi loukannut yksityisyyden suojaa.

Kantelu 6.8.2013

Kantelun mukaan Hämeenlinnan kaupunkiuutiset julkaisi 3.8.2013 Kulmilla-palstallaan asiallisen kirjoituksen liputtamisesta ja siitä, miten lippua ei lain mukaan ole soveliasta pitää salossa jatkuvasti. Jutussa mainitaan kaikkien hämeenlinnalaisten tuntema asuinalue.

Jutun mukaan asuinalueella "ihmetellään, kun yksi omakotitaloasuja on pitänyt Suomen lippua tangossa yhtäjaksoisesti juhannuksesta alkaen". Tekstiin oli liitetty kantelijan siniristilipusta otettu kuva, jossa kantelijan talo ja tietynvärinen auto näkyvät selvästi. Koko alueella on vain 37 omakotitaloa, joista neljä on samanlaisia, jossa kantelija asuu. Vain yhden niistä pihassa on mainitun värinen auto. Kaupunkiuutisten julkaiseman jutun johdosta kantelijan portille on jääty seisoskelemaan, osoittelemaan sormella autoa ja ihmettelemään lipputankoa, vaikka lippu ei tietenkään liehu siinä enää.

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtiin 27 ja 30, joiden mukaan yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä ja julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Koska julkaistu kuva kertoi kantelijan talon sijainnin ja antoi selvän kuvan siitä, mikä talo alueelta oli kyseessä, kantelija katsoo, että hänen yksityisyyttään on törkeästi loukattu.

Kantelija ei ole ollut yhteydessä toimitukseen.

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten vastaus 3.9.2013

Päätoimittaja Kari Karppinen vastaa, että Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset julkaisi 3.8.2013 Kulmilta-palstalla valokuvan ja siihen liittyvän tekstin liputuksesta. Kulmilta-palsta on vuosikymmenien aikana profiloitunut lukijoiden keskuudessa lehden osioksi, jossa käsitellään seutukunnan asioita tavanomaista kärjekkäämmin ”juorupalstojen hengessä”.

Liputusta koskeva aihe toteutettiin Karppisen vastauksen mukaan useiden lukijayhteydenottojen seurauksena. Alueen asukkaat olivat puhuneet asiasta naapuruston kesken ja ihmetelleet, miksi liputussääntöjä ei tunneta. Lukijapalaute oli, että aiheesta tehtäisiin juttu yleisellä tasolla.
Kaupunkiuutiset tarttui pieneen, mutta periaatteellisesti varsin merkitykselliseen asiaan, ja kirjoitti aiheesta opastavan uutisen. Jutun yhteyteen liitetty valokuva on tarkoituksellisesti rajattu niin, ettei siitä pysty tunnistamaan kohteena olevaa omakotitaloa.
 
Punaisia henkilöautoja voi olla minkä tahansa suomalaisen talon pihamaalla. Kyseisen valokuvan perusteella henkilöautoa ja osoitetta on päätoimittajan mukaan käytännössä mahdotonta kytkeä toisiinsa. Myöskään omakotitalon paikallistaminen lehden julkaiseman valokuvan perusteella on erittäin hankalaa, käytännössä mahdotonta.

Kantelun tekijät eivät missään vaiheessa ole olleet yhteydessä suoraan lehden toimitukseen.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset julkaisi kuvan ja jutun Suomen lipun käytöstä. Jutussa muun muassa kerrottiin naapuruston kummastelleen useita viikkoja kestänyttä yhtäjaksoista liputusta. Tekstissä käytiin läpi oikeita liputuskäytäntöjä. Kuva oli otettu hämeenlinnalaiselta omakotialueelta. Kuvassa näkyivät lipun ja lipputangon lisäksi auton katto ja talon seinää sekä taustalla ollutta metsää.

Julkisen sanan neuvoston mielestä saman asuinalueen ihmiset voivat yhdistää Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten julkaiseman kuvan kantelijan pihapiiriin. Se ei kuitenkaan laajentanut niiden lukijoiden joukkoa, joka muutenkin oli nähnyt lipun liehuvan salossa kauan.

Kuvassa ei ole ihmisiä eikä muita sellaisia yksityiskohtia, joiden esittäminen julkisuudessa olisi loukannut asujien yksityisyyttä. Kuva on dokumentti aidosta tilanteesta, ja sen yhteyteen liitetty teksti on neuvoston mielestä asiallinen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Veera Ristikartano, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 2627 kertaa