PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7302/SJL/20
Journalisti-lehti

Samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Journalistien ammattilehti viittasi jutussaan tunnetusta toimittajasta muualla esitettyyn kritiikkiin. Kantelija ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen.

Langettava 7295 & 7309/SL/20
Ilta-Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7292/AL/20
Hymy

Mainonnan merkitseminen

Terveys-Hymy-mainosliitteen sisältöjä ei ollut erotettu riittävän selvästi Hymyn toimituksellisesta aineistosta netissä eikä printissä.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Langettava 7288/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, otsikko, haastateltavan oikeudet, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, vastine

Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7285/SL/20
Aamulehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen

Alueellista vesihanketta käsitelleessä kolumnissa oli yksi selvä olennainen asiavirhe ja useita kohtia, joista saattoi saada väärän käsityksen asiasta. Lehti ei korjannut virheitä saatuaan niistä tiedon. 

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 4950/AL/12

Vastaaja: Urheilulehti

Asia: Loukkaava kirjoittelu

Ratkaistu: 12.2.2013

Lehti arvioi keskeisen jääkiekkovaikuttajan toimintaa ja persoonaa. Asemansa puolesta hänen on kestettävä kovaakin kritiikkiä. Syytökset vainoharhaisuudesta, vertaaminen Staliniin ja vihjailut perheen sisäisistä asioista kuitenkin olivat kohtuuttomia. Tällaisiin väitteisiin ei voi vastata omalla kannanotolla.

Kantelu 30.7.2012

Suomen Ammattivalmentajien tekemä kantelu käsitellään Erkka Westerlundin suostumuksella.

Kantelun mukaan Erkka Westerlundista 7.6.2012 julkaistu artikkeli Horiseva lajivanhus perustuu toimittajan omaan, tulkinnalliseen asioiden ja asiayhteyksien mielikuvitukselliseen yhdistelyyn. Asioille ja asiayhteyksille ei artikkelissa kyetä osoittamaan todellisuuspohjaa, mutta silti ne esitetään tosiasioina. Otsikointi etusivulla sekä artikkelissa on kantelun mukaan kauttaaltaan yliampuvan shokeeraavaa ja Westerlundin persoonan nujertamiseen pyrkivää. Ne eivät perustu tosiasiallisiin tapahtumiin.

Westerlund on kantelun mukaan tunnetuimpia jääkiekkovalmentajiamme ja -vaikuttajiamme. Häneltä itseltään ei ole kysytty mielipidettä, omaa näkemystä tai perusteluja toimilleen kyseisen artikkelin esittämiin väittämiin, vaikka kirjoituksen sisältö asettaa hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Kantelun mukaan Westerlundia, hänen toimintatapojaan ja luonteenpiirteitään on kuvailtu ihmisarvoa alentavilla määreillä. Artikkelissa on lisäksi kirjoitettu Westerlundin olevan diktaattorina kuin Stalin sekä vainoharhainen – hänen on siis kantelun mukaan väitetty olevan psyykkisesti sairas. Artikkelissa on vahvoja ikärasismin piirteitä, jotka kaiken lisäksi johtavat lukijaa harhaan valmentajan osaamisen kehittymistä arvioitaessa. Onhan tunnettua, että valmentajan ammattitaito iän, kokemuksen ja oppimisen myötä kypsyy ja kehittyy. Artikkeli kokonaisuudessaan vähättelee Westerlundin osaamista, valmentajaa ihmisenä ja valmentamista työnä. Kirjoittaja ei kantelun mukaan anna arvoa Westerlundin koulutukselle, pitkäjänteiselle työlle, saavutetuille tuloksille, ammatille, osaamiselle eikä toimintatavoille. Kirjoittajan pyrkimyksenä on artikkelillaan nujertaa Westerlundin tulevaisuus valmentajana.

Kantelun mukaan Westerlundin ja hänen perheensä elämää on käsitelty artikkelissa tavalla, joka rikkoo räikeästi yksityiselämän suojaa. Kirjoitetuilla asioilla ei ole mitään tekemistä jääkiekkovalmennuksen kanssa.

Urheilulehden vastaus 20.9.2012

Päätoimittaja Jukka Rönkä vastaa, että Urheilulehti on Petteri Sihvosen kirjoittamassa kolumnissa ottanut kriittisesti kantaa Erkka Westerlundin asemaan, valmennukseen ja mahdolliseen tulevaisuuteen suomalaisen jääkiekon parissa.

Westerlund on Suomen jääkiekkomaajoukkueen ja eri seurajoukkueiden päävalmentajana menestystä saavuttanut jääkiekkovalmentaja. Hän toimii nykyään Vierumäen urheiluopiston rehtorina. Westerlund on toiminut ja toimii useissa luottamustehtävissä jääkiekkoliiton ja muiden huippujääkiekkoon liittyvien tahojen orgaaneissa. Westerlund on päätoimittaja Röngän mukaan kiistatta sellaisessa asemassa suomalaisessa huippujääkiekossa, että hänen toimintaansa voi ja tulee voida arvioida kriittisesti ja kärjekkäästikin.

Kolumnissa arvioidaan, onko Westerlundilla vielä annettavaa suomalaiselle huippujääkiekolle valmentajana tai urheilun johtotehtävissä. Kolumnissa ei Urheilulehden vastauksen mukaan ole esitetty virheellisiä asiatietoja, vaikka kolumni tyyliltään on liioitteleva ja kärjekäskin.

Tiedot perustuvat sekä kolumnistin omakohtaiseen kokemukseen että lähteiltä kuultuun Westerlundista ja hänen johtamistyylistään. Otsikko Horiseva lajivanhus viittaa kolumnistin mielipiteeseen siitä, että Westerlundilla ei suomalaisen jääkiekon parissa tekemästään pitkästä urasta huolimatta ole enää annettavissa mitään suomalaiselle huippujääkiekolle. Tätä mielipidettä on Röngän mukaan perusteltu mm. kolumnistin analyysillä Westerlundin valmennuksesta. Otsikointi ei viittaa miltään osin Westerlundin fyysiseen ikään.

Maininnat diktaattoriin ja Staliniin viittaavat päätoimittajan mukaan toisaalta Westerlundista jääkiekon sisäpiireissä käytettyyn lempinimeen ja toisaalta johtamistyyliin, jonka mukaisesti Westerlund pitää päätöksenteon itsevaltaisesti ”omissa näpeissään”.

Kolumnin viittauksella ”vainoharhaisuuteen” ei Röngän mukaan väitetä, että Westerlund olisi psyykkisesti sairas. Kolumnisti on tavannut henkilökohtaisesti Westerlundin kymmeniä kertoja ja keskustellut kymmenien ihmisten kanssa hänen toimintatavoistaan. Näiden kokemusten ja keskustelujen perusteella kolumnisti on muodostanut mielipiteensä siitä, että Westerlund on tarpeettoman epäluuloinen ja jopa vainoharhainen arvioidessaan jääkiekkopiireissä työskentelevien valmentajien, pelaajien ym. laji-ihmisten toiminnan motiiveja. Tämä on päätoimittajan mukaan myös heijastunut käytännössä Westerlundin toimintaan. Kolumnissa on myös esimerkkinä ”vainoharhaisuudesta” esitetty viittaus Tommi Kerttulan MM-kisoissa kokemaan, mitä faktaa kantelussa ei ole kiistetty. Päätoimittaja arvelee, että tästä viittauksesta lukijoille ilmenee minkälaisesta ”vainoharhaisuudesta” on kyse. 

Urheilulehden esittämä arvostelu ei päätoimittajan mielestä ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Kirjoitus ei sisällä sellaisia Westerlundia koskevia journalistin ohjeiden tarkoittamia kielteisiä tietoja, joiden vuoksi Westerlundille olisi tullut varata oikeus omaan kommenttiin. Kysymys on kolumnista ja kolumnistin mielipiteistä.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava −− (JO 26).

Urheilulehden kansiotsikossa Westerlundia kuvattiin seuraavasti: "Erkka Westerlund on horiseva lajivanhus". Lehden sisällysluettelossa todettiin: "Erkka Westerlund on lajinvanhus, josta aika on ajanut auttamatta ohi" ja "Mies menneisyydestä. Armoton henkilökuva Erkka Westerlundista". Sisäsivun jutun otsikko toisti: "Horiseva lajivanhus". Itse jutussa keskityttiin pääosin Westerlundin toimintaan jääkiekon parissa. Hänen persoonaansa kuvattiin vainoharhaiseksi sekä ammattisairaaksi, ja häntä verrattiin Staliniin. Jutussa myös esitettiin rankka ja asiaton vihjaus, joka kohdistui Westerlundin rooliin lastensa isänä.

Jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana ja keskeisenä urheiluvaikuttajana Westerlundin on kestettävä ankaraakin arvostelua. Hänen työnsä on vapaasti yleisön ja median arvioitavissa. Sen vuoksi kritiikki voi olla poikkeuksellisen kovaa ja kärjekästä.

Arvostelulla on kuitenkin rajansa. Epämääräinen vihjaus Westerlundista isänä nostaa hänen lapsensa yhteyteen, johon he eivät kuulu. Neuvoston mielestä Urheilulehti ei myöskään pysty perustelemaan käyttämiänsä termejä "vainoharhainen" ja "ammattisairas", vaan ne jäävät kirjoittajan omiksi johtopäätöksiksi. Vertaus miljoonien ihmisten surmaamisesta vastuussa olleeseen Staliniin on loukkaava. Ilmaisun käyttämistä julkisella forumilla ei voi perustella sisäpiirin kielenkäytöllä.

Päätoimittaja puolustaa kirjoitusta luokittelemalla sen kolumniksi eli mielipidekirjoitukseksi. Tätä ei kuitenkaan tehdä selväksi lukijalle. Tässä tapauksessa arvostelu oli niin kohtuutonta, ettei edes kirjoituksen julkaiseminen kolumnina olisi tehnyt siinä käytetyistä asiattomista ilmaisuista hyväksyttäviä. Tällaisiin väitteisiin ei voi vastata omalla kannanotolla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Urheilulehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Puheenjohtaja Risto Uimonen, Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 7588 kertaa