PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 4895/SL/12

Vastaaja: Satakunnan Kansa

Ratkaistu: 19.12.2012

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Kantelu 20.5.2012

Kantelu kohdistuu Satakunnan Kansassa 17.5.2012 julkaistuun juttuun Riita rahasta − laulavat Mattilat käräjillä. Juttu kertoi V.I.P.Musa Oy:n palkkariita-asiasta. Kantelija on yhtiön hallituksen varajäsen, eikä hän omasta mielestään ole missään juridisessa vastuussa oikeudessa käsitellyssä asiassa. Kantelija esiintyi oikeudessa ainoastaan puolustuksen todistajana. Tästä huolimatta etusivulla oli otsikko Käräjät: Taustamuusikko perää palkkojaan Mattilan sisarussarjalta. Kyse on kantelijan mukaan ainoastaan V.I.P.Musa Oy:stä ja yhdeltä Mattilan sisaruksista.

Sisäsivun jutun otsikossa puhutaan laulavista Mattiloista käräjillä. Otsikko on kantelijan mukaan virheellinen samalla perusteella kuin etusivun otsikkokin. Kirjoituksessa sanotaan, että kantelija on vastaajana kyseisessä syytteessä, vaikka hän oli puolustuksen todistajana. Myös kantelijan yhtiön, AM-Musikkipalvelut Oy:n tiedot on kirjoitettu mukaan.

Kantelija kertoo reklamoineensa asiasta välittömästi jutun ilmestymispäivänä sähköpostiviestillä ja viestillä jutun kirjoittaneen toimittajan numeroon. Virhe korjattiin pienellä oikaisut -osastossa 19.5.2012 eli kaksi päivää myöhemmin.

Jutun laatimisen aikaan jutun kirjoittanut toimittaja ei ollut kantelijaan suoranaisesti yhteydessä, mutta jätti kännykkänumeroon ääniviestin, jossa yritti tavoitella kantelijan sisarta.

Satakunnan Kansan vastaus 15.6.2012

Päätoimittaja Petri Hakala vastaa, että uutisessa oli selvä virhe. Anne Mattilan kerrottiin olevan vastaajana, vaikka hän oli vastaajan todistaja. Tämä virhe on heti oikaistu, kun se tuli toimituksen tietoon.
 
Kantelija on kaupparekisteritiedon mukaan vastaajayhtiön, V.I.P. Musa Oy:n, hallituksen varajäsen, kun hänen siskonsa Anneli Mattila on hallituksen ainoa varsinainen jäsen. Osakeyhtiölain mukaan myös hallituksen varajäsen on yhtiön vastuuhenkilö. Siten otsikko ”Laulavat Mattilat käräjillä” on päätoimittaja Hakalan mukaan perusteltu.

Kuten uutisesta ilmenee, Anneli Mattilaa yritettiin Hakalan mukaan tavoittaa uutista laadittaessa kommenttia varten, mutta hän ei vastannut soittopyyntöön. Myöskään Anne Mattila ei ottanut yhteyttä ennen kuin vasta uutisen julkaisemisen jälkeen. Siskokset vaikuttavat ristiin toistensa yhtiöissä. Anneli Mattila on varajäsen Annen yhtiössä AM-Musiikkipalvelut Oy:ssä. Anneli Mattilan puhelintietona on Anne Mattilan yhtiön AM-Musiikkipalvelut Oy:n nimissä oleva kännykkäliittymä.
 
Satakunnan Kansa seurasi päätoimittajan mukaan oikeusjutun loppuun asti ja kertoi 30.5.2012 vahingonkorvauskanteen hylkäämisestä sekä etusivulla että sisäsivun uutisessa.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Satakunnan Kansa kertoi jutussaan, että kantelija on vastaajana käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin työsuhdetta koskevaa riitaa. Tieto oli virheellinen, sillä kantelija oli käräjillä todistajana. Lehti korjasi virheensä kaksi päivää myöhemmin yhden palstan Oikaisuja-palstalla ja kertoi oikeuden vapauttavasta ratkaisusta puolentoista kuukauden kuluttua.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kyseessä on ilman muuta olennainen virhe, jos vastaajan ja todistajan roolit sekoittuvat käräjäuutisessa. Lehti on toiminut periaatteessa oikein korjattuaan tekemänsä virheen heti, kun se tuli toimituksen tietoon.

Pohdittavaksi jää ainoastaan korjauksen riittävyys, koska alkuperäinen juttu oli lähes sivun kokoinen ja varustettu kantelijan kuvalla. Oikaisussa ei ollut erillistä otsikkoa eikä kuvaa. Tällainen käytäntö on vakiintunut suomalaiseen journalismiin, mutta se herättää jatkuvasti tyytymättömyyttä yleisön keskuudessa. Sen takia toimitusten olisikin hyvä pohtia, edustaako käytäntö vastuullista journalismia nykypäivänä, jolloin yleisön luottamus tiedotusvälineisiin on muutenkin koetuksella.

Toimituksen vastuuta ennen kaikkea otsikoinnista lievensi se, että myös kantelija on sisarensa omistaman yhtiön hallituksen varajäsen. Lisäksi toimitus myönsi ripeästi virheensä, korjasi sen ja seurasi oikeusjuttua loppuun saakka. Neuvosto katsoo, että lehden menettely täyttää virheen korjauksen vähimmäisvaatimukset.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen.

Tämä päätös on avattu 5764 kertaa