PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 4895/SL/12

Vastaaja: Satakunnan Kansa

Ratkaistu: 19.12.2012

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Kantelu 20.5.2012

Kantelu kohdistuu Satakunnan Kansassa 17.5.2012 julkaistuun juttuun Riita rahasta − laulavat Mattilat käräjillä. Juttu kertoi V.I.P.Musa Oy:n palkkariita-asiasta. Kantelija on yhtiön hallituksen varajäsen, eikä hän omasta mielestään ole missään juridisessa vastuussa oikeudessa käsitellyssä asiassa. Kantelija esiintyi oikeudessa ainoastaan puolustuksen todistajana. Tästä huolimatta etusivulla oli otsikko Käräjät: Taustamuusikko perää palkkojaan Mattilan sisarussarjalta. Kyse on kantelijan mukaan ainoastaan V.I.P.Musa Oy:stä ja yhdeltä Mattilan sisaruksista.

Sisäsivun jutun otsikossa puhutaan laulavista Mattiloista käräjillä. Otsikko on kantelijan mukaan virheellinen samalla perusteella kuin etusivun otsikkokin. Kirjoituksessa sanotaan, että kantelija on vastaajana kyseisessä syytteessä, vaikka hän oli puolustuksen todistajana. Myös kantelijan yhtiön, AM-Musikkipalvelut Oy:n tiedot on kirjoitettu mukaan.

Kantelija kertoo reklamoineensa asiasta välittömästi jutun ilmestymispäivänä sähköpostiviestillä ja viestillä jutun kirjoittaneen toimittajan numeroon. Virhe korjattiin pienellä oikaisut -osastossa 19.5.2012 eli kaksi päivää myöhemmin.

Jutun laatimisen aikaan jutun kirjoittanut toimittaja ei ollut kantelijaan suoranaisesti yhteydessä, mutta jätti kännykkänumeroon ääniviestin, jossa yritti tavoitella kantelijan sisarta.

Satakunnan Kansan vastaus 15.6.2012

Päätoimittaja Petri Hakala vastaa, että uutisessa oli selvä virhe. Anne Mattilan kerrottiin olevan vastaajana, vaikka hän oli vastaajan todistaja. Tämä virhe on heti oikaistu, kun se tuli toimituksen tietoon.
 
Kantelija on kaupparekisteritiedon mukaan vastaajayhtiön, V.I.P. Musa Oy:n, hallituksen varajäsen, kun hänen siskonsa Anneli Mattila on hallituksen ainoa varsinainen jäsen. Osakeyhtiölain mukaan myös hallituksen varajäsen on yhtiön vastuuhenkilö. Siten otsikko ”Laulavat Mattilat käräjillä” on päätoimittaja Hakalan mukaan perusteltu.

Kuten uutisesta ilmenee, Anneli Mattilaa yritettiin Hakalan mukaan tavoittaa uutista laadittaessa kommenttia varten, mutta hän ei vastannut soittopyyntöön. Myöskään Anne Mattila ei ottanut yhteyttä ennen kuin vasta uutisen julkaisemisen jälkeen. Siskokset vaikuttavat ristiin toistensa yhtiöissä. Anneli Mattila on varajäsen Annen yhtiössä AM-Musiikkipalvelut Oy:ssä. Anneli Mattilan puhelintietona on Anne Mattilan yhtiön AM-Musiikkipalvelut Oy:n nimissä oleva kännykkäliittymä.
 
Satakunnan Kansa seurasi päätoimittajan mukaan oikeusjutun loppuun asti ja kertoi 30.5.2012 vahingonkorvauskanteen hylkäämisestä sekä etusivulla että sisäsivun uutisessa.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Satakunnan Kansa kertoi jutussaan, että kantelija on vastaajana käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin työsuhdetta koskevaa riitaa. Tieto oli virheellinen, sillä kantelija oli käräjillä todistajana. Lehti korjasi virheensä kaksi päivää myöhemmin yhden palstan Oikaisuja-palstalla ja kertoi oikeuden vapauttavasta ratkaisusta puolentoista kuukauden kuluttua.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kyseessä on ilman muuta olennainen virhe, jos vastaajan ja todistajan roolit sekoittuvat käräjäuutisessa. Lehti on toiminut periaatteessa oikein korjattuaan tekemänsä virheen heti, kun se tuli toimituksen tietoon.

Pohdittavaksi jää ainoastaan korjauksen riittävyys, koska alkuperäinen juttu oli lähes sivun kokoinen ja varustettu kantelijan kuvalla. Oikaisussa ei ollut erillistä otsikkoa eikä kuvaa. Tällainen käytäntö on vakiintunut suomalaiseen journalismiin, mutta se herättää jatkuvasti tyytymättömyyttä yleisön keskuudessa. Sen takia toimitusten olisikin hyvä pohtia, edustaako käytäntö vastuullista journalismia nykypäivänä, jolloin yleisön luottamus tiedotusvälineisiin on muutenkin koetuksella.

Toimituksen vastuuta ennen kaikkea otsikoinnista lievensi se, että myös kantelija on sisarensa omistaman yhtiön hallituksen varajäsen. Lisäksi toimitus myönsi ripeästi virheensä, korjasi sen ja seurasi oikeusjuttua loppuun saakka. Neuvosto katsoo, että lehden menettely täyttää virheen korjauksen vähimmäisvaatimukset.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen.

Tämä päätös on avattu 5219 kertaa