PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 4894/SL/12

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Ratkaistu: 19.12.2012

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Kantelu 20.5.2012

Kantelija pitää 20.5.2012 julkaistua juttua ”Tässä syyt, miksi vasenkätisyys pilaa elämän” erittäin loukkaavana, provosoivana ja haittaa aiheuttavana. Hänen mukaansa yksipuolinen kirjoitus leimasi vasenkätiset ilmeisen negatiivisesti ja törkeällä tavalla. Vasenkätisyys on ominaisuus, jolle kukaan ei voi mitään. Se voi jatkossa kuitenkin olla haitaksi esimerkiksi työnhaussa, jos joku ottaa tosissaan Ilta-Sanomien kirjoituksen.

Kantelija ihmettelee lehden tapaa viitata lähteeseen, josta ei löytynyt väitettyjä tietoja. Tutkimukseen, johon Ilta-Sanomat jutussaan viittasi, kantelija ei yrityksestään huolimatta päässyt netissä tutustumaan. Hänen mielestään vasenkätisyyden ei ole todettu pilaavan elämää.

Ilta-Sanomien vastaus 18.6.2012

Päätoimittaja Tapio Sadeojan mukaan jutussa esitettiin seikkoja, joiden perusteella vasenkätisten voi katsoa olevan oikeakätisiä heikommassa asemassa joillakin elämän osa-alueilla. Hän ei pidä kirjoitusta vakavahenkisenä uutisjuttuna, vaan katsoo sen toteuttavan journalismin viihteellistä ja sosiaalista tarkoitusta. Sadeoja uskoo keskivertolukijan ymmärtäneen, etteivät vasenkätiset suinkaan ole elämässä kategorisesti oikeakätisiä heikommassa asemassa.

Päätoimittaja kertoo, että jutun tarkoitus oli herättää keskustelua. Sen lopussa esitettiinkin kysymys: ”Oletko sinä kärsinyt huonoa kohtelua vasenkätisyyden takia?” Juttua kommentoitiin Sadeojan mukaan poikkeuksellisen ahkerasti. Lehden verkkosivuille kommenttinsa kirjoitti 389 henkilöä, ja 179 henkilöä suositteli juttua Facebookissa. Kommentoijien kokemukset vahvistivat Sadeojan mielestä jutulla olevan pohjaa, sillä he esimerkiksi kertoivat opettajan lyöneen vasenkätisiä karttakepillä sormille.

Jutun tietolähteenä mainittuun Buzzfeed-sivustoon toimitus suhtautui päätoimittajan mukaan sillä kriittisyydellä, mitä juttu ansaitsi. Jutun ei ollut tarkoitus loukata vasenkätisiä. Päätoimittaja myös katsoo, ettei siinä sekoitettu tosiasioita mielipiteisiin tai sepitteelliseen aineistoon.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12).  Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Jutussa väitettiin vasenkätisten häviävän oikeakätisille melkein kaikilla elämän osa-alueilla. Tätä ei pidetty ihmeenä, sillä ”elämmehän oikeakätisten dominoimassa maailmassa”. Buzzfeed-sivuston kerrottiin jutussa listanneen vasenkätisyyden ”pimeän puolen”. Sen jälkeen lueteltiin viisi vasenkätisten koettelemusta: lyhyempi elinikä, mielenterveys- ja koulunkäyntiongelmat, pelkotilat ja joissakin osissa maailmaa kohdalle tuleva kulttuurinen taakka. Tekstin lopussa pyydettiin vasenkätisiä kertomaan saamastaan huonosta kohtelusta. Jutun kuvassa vasenkätiseksi tulkittava koululainen oli uuvahtanut pulpetin ääreen.

Juttu antoi vasenkätisten elämästä korostetun synkän kuvan. Päätoimittajan vastauksen perusteella synkistelyn avulla yritettiin provosoida lukijat vastaamaan lehden kyselyyn. Se ei kuitenkaan kohdistunut yksittäisiin henkilöihin, eikä sitä neuvoston mielestä ollut kirjoitettu loukkaamistarkoituksessa.

Lehdessä ei kerrottu, mihin Buzzfeed-sivuston artikkeleihin täsmällisesti juttu perustui. Buzzfeed on lähtökohdiltaan viihteellinen sivusto, jonne linkitetään artikkeleita muista lähteistä. Hakusanaa käyttämällä sivustolta löytyi vasenkätisyyteen liittyviä artikkeleita, joissa kerrottiin sekä ominaisuuden eduista että haitoista. Ilta-Sanomat viittasi lähteeseensä niin yleisellä tasolla, että jutun tietojen tarkistaminen osoittautui erittäin vaikeaksi. Neuvoston selvityksen perusteella Buzzfeed-sivustolta ei löytynyt suoraa vahvistusta Ilta-Sanomien uutisjutun väitteelle, jonka mukaan vasenkätiset häviäisivät oikeakätisille melkein kaikilla elämän osa-alueilla, saatikka että vasenkätisyys pilaisi elämän.

Juttu vasenkätisyydestä muistutti terveysuutista. Päätoimittajan mukaan sitä ei ollut tarkoitettu "vakavahenkiseksi uutisjutuksi", mutta lukijan oli vaikea hahmottaa tätä. Neuvoston mielestä tällaiset jutut syövät journalismin uskottavuutta. Toimituksella on kuitenkin oikeus valita juttujensa näkökulmat ja käyttää lähdemateriaalia haluamallaan tavalla Journalistin ohjeiden mukaan. Tässä tapauksessa ei löytynyt kirjaimellista näyttöä sille, että Ilta-Sanomat olisi toiminut vastoin Journalistin ohjeita.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen

Tämä päätös on avattu 5777 kertaa