PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7302/SJL/20
Journalisti-lehti

Samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Journalistien ammattilehti viittasi jutussaan tunnetusta toimittajasta muualla esitettyyn kritiikkiin. Kantelija ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen.

Langettava 7295 & 7309/SL/20
Ilta-Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7292/AL/20
Hymy

Mainonnan merkitseminen

Terveys-Hymy-mainosliitteen sisältöjä ei ollut erotettu riittävän selvästi Hymyn toimituksellisesta aineistosta netissä eikä printissä.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Langettava 7288/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, otsikko, haastateltavan oikeudet, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, vastine

Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7285/SL/20
Aamulehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen

Alueellista vesihanketta käsitelleessä kolumnissa oli yksi selvä olennainen asiavirhe ja useita kohtia, joista saattoi saada väärän käsityksen asiasta. Lehti ei korjannut virheitä saatuaan niistä tiedon. 

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 4894/SL/12

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Ratkaistu: 19.12.2012

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Kantelu 20.5.2012

Kantelija pitää 20.5.2012 julkaistua juttua ”Tässä syyt, miksi vasenkätisyys pilaa elämän” erittäin loukkaavana, provosoivana ja haittaa aiheuttavana. Hänen mukaansa yksipuolinen kirjoitus leimasi vasenkätiset ilmeisen negatiivisesti ja törkeällä tavalla. Vasenkätisyys on ominaisuus, jolle kukaan ei voi mitään. Se voi jatkossa kuitenkin olla haitaksi esimerkiksi työnhaussa, jos joku ottaa tosissaan Ilta-Sanomien kirjoituksen.

Kantelija ihmettelee lehden tapaa viitata lähteeseen, josta ei löytynyt väitettyjä tietoja. Tutkimukseen, johon Ilta-Sanomat jutussaan viittasi, kantelija ei yrityksestään huolimatta päässyt netissä tutustumaan. Hänen mielestään vasenkätisyyden ei ole todettu pilaavan elämää.

Ilta-Sanomien vastaus 18.6.2012

Päätoimittaja Tapio Sadeojan mukaan jutussa esitettiin seikkoja, joiden perusteella vasenkätisten voi katsoa olevan oikeakätisiä heikommassa asemassa joillakin elämän osa-alueilla. Hän ei pidä kirjoitusta vakavahenkisenä uutisjuttuna, vaan katsoo sen toteuttavan journalismin viihteellistä ja sosiaalista tarkoitusta. Sadeoja uskoo keskivertolukijan ymmärtäneen, etteivät vasenkätiset suinkaan ole elämässä kategorisesti oikeakätisiä heikommassa asemassa.

Päätoimittaja kertoo, että jutun tarkoitus oli herättää keskustelua. Sen lopussa esitettiinkin kysymys: ”Oletko sinä kärsinyt huonoa kohtelua vasenkätisyyden takia?” Juttua kommentoitiin Sadeojan mukaan poikkeuksellisen ahkerasti. Lehden verkkosivuille kommenttinsa kirjoitti 389 henkilöä, ja 179 henkilöä suositteli juttua Facebookissa. Kommentoijien kokemukset vahvistivat Sadeojan mielestä jutulla olevan pohjaa, sillä he esimerkiksi kertoivat opettajan lyöneen vasenkätisiä karttakepillä sormille.

Jutun tietolähteenä mainittuun Buzzfeed-sivustoon toimitus suhtautui päätoimittajan mukaan sillä kriittisyydellä, mitä juttu ansaitsi. Jutun ei ollut tarkoitus loukata vasenkätisiä. Päätoimittaja myös katsoo, ettei siinä sekoitettu tosiasioita mielipiteisiin tai sepitteelliseen aineistoon.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12).  Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Jutussa väitettiin vasenkätisten häviävän oikeakätisille melkein kaikilla elämän osa-alueilla. Tätä ei pidetty ihmeenä, sillä ”elämmehän oikeakätisten dominoimassa maailmassa”. Buzzfeed-sivuston kerrottiin jutussa listanneen vasenkätisyyden ”pimeän puolen”. Sen jälkeen lueteltiin viisi vasenkätisten koettelemusta: lyhyempi elinikä, mielenterveys- ja koulunkäyntiongelmat, pelkotilat ja joissakin osissa maailmaa kohdalle tuleva kulttuurinen taakka. Tekstin lopussa pyydettiin vasenkätisiä kertomaan saamastaan huonosta kohtelusta. Jutun kuvassa vasenkätiseksi tulkittava koululainen oli uuvahtanut pulpetin ääreen.

Juttu antoi vasenkätisten elämästä korostetun synkän kuvan. Päätoimittajan vastauksen perusteella synkistelyn avulla yritettiin provosoida lukijat vastaamaan lehden kyselyyn. Se ei kuitenkaan kohdistunut yksittäisiin henkilöihin, eikä sitä neuvoston mielestä ollut kirjoitettu loukkaamistarkoituksessa.

Lehdessä ei kerrottu, mihin Buzzfeed-sivuston artikkeleihin täsmällisesti juttu perustui. Buzzfeed on lähtökohdiltaan viihteellinen sivusto, jonne linkitetään artikkeleita muista lähteistä. Hakusanaa käyttämällä sivustolta löytyi vasenkätisyyteen liittyviä artikkeleita, joissa kerrottiin sekä ominaisuuden eduista että haitoista. Ilta-Sanomat viittasi lähteeseensä niin yleisellä tasolla, että jutun tietojen tarkistaminen osoittautui erittäin vaikeaksi. Neuvoston selvityksen perusteella Buzzfeed-sivustolta ei löytynyt suoraa vahvistusta Ilta-Sanomien uutisjutun väitteelle, jonka mukaan vasenkätiset häviäisivät oikeakätisille melkein kaikilla elämän osa-alueilla, saatikka että vasenkätisyys pilaisi elämän.

Juttu vasenkätisyydestä muistutti terveysuutista. Päätoimittajan mukaan sitä ei ollut tarkoitettu "vakavahenkiseksi uutisjutuksi", mutta lukijan oli vaikea hahmottaa tätä. Neuvoston mielestä tällaiset jutut syövät journalismin uskottavuutta. Toimituksella on kuitenkin oikeus valita juttujensa näkökulmat ja käyttää lähdemateriaalia haluamallaan tavalla Journalistin ohjeiden mukaan. Tässä tapauksessa ei löytynyt kirjaimellista näyttöä sille, että Ilta-Sanomat olisi toiminut vastoin Journalistin ohjeita.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen

Tämä päätös on avattu 6540 kertaa