PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 4874/SL/12

Vastaaja: Länsiväylä

Ratkaistu: 19.12.2012

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.

Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

1. PÄÄTÖS   4874/SL/12
 

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seurantaa koskevassa asiassa. Käräjäoikeus tuomitsi kunnianloukkauksesta rangaistukseksi 100 päiväsakkoa. Hovioikeus säilytti tuomion perusteet ennallaan, mutta alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Muutos ei ollut niin olennainen, että siitä olisi tarvinnut kertoa vielä puolitoista vuotta myöhemmin.

Kantelu 24.4.2012

Kantelun mukaan Länsiväylä julkaisi 29.9.2010 uutisen käräjäoikeuden tekemästä ja kantelijaan kohdistuneesta kunnianloukkaustuomiosta. Tuomio muuttui oleellisesti hovioikeudessa 29.3.2012 Hovioikeus vapautti kantelijan kahdesta eri syytekohdasta ja tiputti käräjäoikeudessa tuomitun sakon 100:sta 80:aan päiväsakkoon.

Kantelija pyysikin 11.4.2012 lehteä kirjoittamaan aiheesta uudestaan ja oikaisemaan kirjoitusta siltä osin kuin tuomiot muuttuivat. Lehti ei reagoinut kantelijan pyyntöön.

Länsiväylän vastaus 22.5.2012

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä vastaa, että kantelijan mielestä hovioikeus muutti 29.3.2012 hänen kunniainloukkauksesta 2010 saamaansa tuomiota ”oleellisesti”, joten lehden olisi pitänyt kertoa se lukijoilleen. Hovioikeus muutti kantelijalle annettua käräjäoikeuden tuomiota kahdessa varsinaisessa syytekohdassa:

1) Käräjäoikeus katsoi kantelijan syyksi sen, että hän oli liittänyt internet-sivuillaan toisen asianomistajan kuvan erään otsikon yhteyteen. Hovioikeus hylkäsi syytteen, koska katsoi jääneen näyttämättä, että kuva ja otsikko olisivat liittyneet toisiinsa.

2) Käräjäoikeus katsoi kantelijan väittäneen, että toinen asianomistaja oli erotettu työstään asenteellisuuden vuoksi. Hovioikeuden mukaan kantelijan ja asianomistajan kertomukset eivät vastanneet toisiaan ja siksi jäi näyttämättä, että kantelija olisi ”tahallaan pyrkinyt esittämään valheellisen tiedon ”.

Hovioikeus myös kumosi kahden kuudesta käräjäoikeuden poistettaviksi määräämistä kantelijan verkkoviesteistä.

Pietilän mukaan hovioikeus lievensi käräjäoikeuden määräämän100 päiväsakon rangaistuksen 80 päiväsakkoon. Hovioikeus kuitenkin pysytti varsinaisen tuomion kunnianloukkauksesta, mikä oli jo aiemman käräjäoikeuden päätöksen ja Länsiväylän 29.9.2010 julkaiseman uutisen ytimenä. Kantelijan tuomio lieveni muutamalla päiväsakolla, mutta tuomion sisältö säilyi entisellään. Länsiväylä arvioi, ettei hovioikeus muuttanut olennaisesti käräjäoikeuden päätöstä, kun päätuomio kunnianloukkauksesta säilyi ja sakkoja lievennettiin vain vähän. Kyse ei ollut olennaisesta tai muutoin ratkaisevasta tuomion muuttumisesta.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen. (JO 35).

Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa vuonna 2010 julkaistuun uutiseen, koska sen julkaisemisesta on kulunut JSN:n perussopimuksessa mainittua kolmea kuukautta pitempi aika.

Käräjäoikeus tuomitsi syksyllä 2010 kantelijan 100 päiväsakkoon kunnianloukkauksesta. Hovioikeus lievensi keväällä 2012 rangaistusta 80 päiväsakkoon, mutta piti tuomion kunnianloukkauksesta voimassa. Lisäksi hovioikeuden päätöksessä todettiin, että kantelija voi säilyttää nettisivuilla kaksi käräjäoikeuden poistamaksi määräämää viestiä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä päiväsakkojen määrän väheneminen sadasta kahdeksaankymmeneen ei ole olennainen muutos, koska kunnianloukkaustuomion perusteet säilyivät ennallaan. Tämän vuoksi Länsiväylän ei välttämättä tarvinnut tehdä uutista hovioikeuden päätöksestä. Se olisi kuitenkin palvellut lukijoitaan paremmin, jos uutinen olisi julkaistu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsiväylä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen

 

2. PÄÄTÖS   4874/SL/12

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.

Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

Kantelija ei ollut tyytyväinen neuvoston puheenjohtajan antamaan ratkaisuun ja haki neuvostolta muutosta päätökseen. Neuvosto päätti kokouksessaan 21.11.2012 hyväksyä muutoksenhakupyynnön 1. varapuheenjohtajan esityksestä ja antaa asiassa oman ratkaisunsa. Hyväksymisestä äänestettiin, ja kantelu päätettiin käsitellä uudestaan äänin 6-1. Muutoksenhakupyynnön hyväksymistä kannattivat Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Timo Huovinen, Marja Irjala, Tuomo Lappalainen ja Jaakko Ujainen. Muutoksenhakupyynnön hylkäämisen kannalla oli Hannu Helineva.

Muutoksenhakupyyntö 9.11.2012

Kantelija toteaa pyynnössään, että hovioikeus muutti käräjäoikeuden päätöksestä muutakin kuin vain päiväsakkojen määrän. Hän valitti hovioikeuteen kahden asianomistajan osalta, ja kummassakin tapauksessa hovioikeus katsoi asiaa toisin kuin käräjäoikeus. Kantelijan mukaan muutokset olivat niin olennaisia, että niistä olisi pitänyt tehdä uusi juttu lehteen.

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota seuraavasti:

1) Käräjäoikeuden mielestä kantelija liitti ylläpitämällään nettisivulla kuvan ja otsikon toisiinsa sellaisella tavalla, että se loukkasi virkamiehen kunniaa. Hovioikeuden mukaan tällainen yhteys jäi näyttämättä toteen ja se hylkäsi syytteen tältä osin.

2) Käräjäoikeuden päätöksessä kantelijan katsottiin levittäneen tahallaan valheellista tietoa virkamiehestä. Hovioikeuden mielestä syytteelle ei ollut näyttöä, joten se hylättiin.

Koska lehti yksilöi käräjäoikeuden tuomion perusteet, sen olisi kantelijan mielestä pitänyt kertoa yleisölle, mistä syytekohdista hovioikeus oli eri mieltä. Kantelija kokee, että pelkästään käräjäoikeuden päätöksestä kertominen leimaa valheellisin perustein hänen julkikuvaansa. Hän liitti muutoksenhalupyyntöönsä nauhoitteen Länsiväylän toimittajan kanssa käymästään keskustelusta, joka hänen mukaansa todistaa, että toimituksessa tiedettiin hovioikeuden päätöksen eronneen käräjäoikeuden ratkaisusta.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen. (JO 35).

Uutisen otsikko kuului ”Vanhemmat.comin ylläpitäjä sai taas kunnianloukkaustuomion”. Jutussa kerrottiin taannoin kunnallisvaaliehdokkaanakin olleen kantelijan julkaisseen sivustollaan aineistoa, jonka perusteella käräjäoikeus tuomitsi hänet neljästä kunnianloukkauksesta ja määräsi sakkorangaistuksen. Toimittaja eritteli uutisessa, millaisten tekojen perusteella tuomio annettiin. Kantelijan kirjoitettiin muun muassa liittäneen yhden asianomistajan kuvan valheellisesti yhteen sellaisen otsikon kanssa, jota voi pitää loukkaavana. Jutussa kerrottiin myös, että kantelija oli väittänyt toisen asianomistajan joutuneen erotetuksi työstään asenteellisuuden vuoksi. Uutisen mukaan käräjäoikeus oli määrännyt lainvastaiset verkkoviestit hävitettäviksi.

Hovioikeus tulkitsi edellä mainittuja tuomion perusteita toisin kuin käräjäoikeus ja katsoi, ettei kunnianloukkaukselle niiden osalta löytynyt näyttöä. Hovioikeus myös kumosi määräyksen poistaa nettisivustolta ne verkkoviestit, joita käräjäoikeus ja hovioikeus tulkitsivat eri tavalla. Päiväsakkojen määrää hovioikeus alensi viidenneksellä. Lisäksi se alensi yhdelle asianomistajalle maksettavaksi määrättyjä vahingonkorvauksia.

Koska käräjäoikeuden päätöksestä kertovassa uutisessa yksilöitiin tuomioon johtavia tekoja, lehden olisi ollut kohtuullista kertoa, mitä tekoja hovioikeus ei lukenutkaan kantelijan syyksi. Nyt yleisö jätettiin sellaiseen käsitykseen, että käräjäoikeuden tuomio oli lainvoimainen ja kantelija todella tuomittiin kaikista lehdessä mainituista teoista. Oikeusprosessin seuraaminen loppuun saakka olisi ollut kohtuullista kantelijan kannalta ja – kuten neuvoston puheenjohtaja jo totesi – palvellut lehden lukijoita. Neuvosto ihmetteleekin, miksi päätoimittaja ei täydentänyt uutista.    

Tässä tapauksessa lehden toiminta oli kuitenkin hyväksyttävän rajoissa. Kantelija on arvostellut nettisivuillaan eri viranomaisia ja käyttänyt heistä poikkeuksellisen kärjekästä kieltä. Kantelijan kritiikki on ylittänyt myös laillisuuden rajat, mistä kertoo, että hänet on tuomittu jo aikaisemmin. Länsiväylän uutisen pääviesti olikin, että viranomaisia avoimesti haastava ja päättäjäksikin pyrkinyt kantelija oli jälleen tuomittu kunnianloukkauksesta. Vaikka hovioikeus lievensi käräjäoikeuden tuomiota, se piti voimassa käräjäoikeuden langettaman kunnianloukkaustuomion kaikkien neljän asianomistajan osalta. Alkuperäisen uutisen pääsisältö ei muuttunut merkittävästi eikä lehdellä siitä syystä ollut ehdotonta velvollisuutta kertoa hovioikeuden tuomiosta.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsiväylä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Tuomo Lappalainen (pj.), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen

Tämä päätös on avattu 5954 kertaa