2012 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4895/SL/12
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 4894/SL/12
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Vapauttava 4893/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti julkaisi faktalaatikossaan virheellistä ja tulkinnanvaraista tietoa, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle omaa kannanottoaan tai vaatinut virheiden korjausta. Kielteinen julkisuus ei ollut niin kohtuutonta, etteikö sitä olisi voinut korjata omalla kannanotolla.

Vapauttava 4888/SL/12
Hufvudstadsbladet

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös Facebookin käytöstä uutislähteenä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Kantelija arvosteli Facebook-ryhmässä kunnallista päätöksentekoa. Lehdellä oli perusteet kertoa kantelijan kommenteista, sillä ne olivat poikkeuksellisen kärjekkäitä ja herättivät huolta kantelijan kritiikin kohteiksi joutuneissa päättäjissä. Neuvosto katsoo, että Facebook on lähdeaineistoa, jota toimittajat voivat käyttää Journalistin ohjeiden sallimissa rajoissa.

Vapauttava 4886/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti kertoi kansanedustajan mahdollisista yhteyksistä moottoripyöräjengiin. Lehti julkaisi myöhemmin jatkouutisen ja oman kannanoton, joissa kantelijan näkökannat tulivat esiin.

Vapauttava 4882/SL/12
Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-3 antama vapauttava päätös blogikirjoituksesta. Lehden blogipalstalla julkaistiin kärjekäs kirjoitus, jossa viitattiin tuoreen uutisen tietoihin raiskausrikoksista. Kirjoittaja käytti tekstissään paikoin asiattomia ilmauksia maahanmuuttajista, mutta arvostelun kärki kohdistui tiedotusvälineiden toimintaan. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Vapauttava 4881/SL/12
Helsingin Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä. Jutussa käsiteltiin lehden teettämää mielipidekyselyä. Toimitus raportoi tuloksista riittävän täsmällisesti.

Vapauttava 4874/SL/12
Länsiväylä

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.

Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

Langettava 4873/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeita tietoja ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Pääkirjoitus väitti norjalaisen joukkomurhaajan nimenneen maahanmuuttokriittisenä tunnetun suomalaisen kansanedustajan oppi-isäkseen. Neuvosto katsoo, että pelkkä kansanedustajan nimen mainitseminen murhaajan manifestissa ei ollut riittävä peruste oppi-isäksi nimeämiselle.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4871/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Lehti käsitteli pääkirjoituksessaan historian hirmuhallitsijoita, norjalaista joukkomurhaajaa ja suomalaista oppositiojohtajaa, mutta ei kuitenkaan rinnastanut heitä toisiinsa.

Langettava 4870/SL/12
Vieskalainen

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen uuden kaupan avajaisista. Juttu oli yksipuolinen, kritiikitön, mainosmainen ja tehty täysin kauppaketjun ehdoilla ja sen julkaiseman tiedotteen perusteella.

Vapauttava 4864CD/SL/12
Turun Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta ja siteerasi sitä sanatarkasti. Lehdellä oli oikeus arvioida blogikirjoitusta omasta näkökulmastaan. Koska juttu ei sisältänyt virheitä, toimituksella ei ollut velvollisuutta julkaista oikaisua.

Vapauttava 4864B/SL/12
Turun Sanomat, Iltalehti, Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkistamista koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta. STT teki kyseisen uutisen perusteella oman juttunsa, joka julkaistiin kahdessa muussa lehdessä. Jutut eivät sisältäneet virheitä.

Vapauttava 4863/YLE/12
YLE

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Tv-raportti käsitteli Liperin kunnan tulehtuneita henkilösuhteita ja osastosihteerin irtisanomista sekä hallinnollisia ja taloudellisia epäselvyyksiä. Kunnan sivistysjohtaja ei suostunut haastatteluun. Raportin tietoja ei ole kiistetty.

Vapauttava 4861/SL/12
Vaarojen Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Valtuuston puheenjohtaja kertoi jutussa, miksi hän jättää luottamustehtävät. Kantelija oli tunnistettavissa jutusta, mutta hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lisäksi lehti julkaisi hänen oma kannanottonsa.

Vapauttava 4860/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa ja konserniyhteyttä koskevassa asiassa. Lehti kertoi erikoisjulkaisusta, joka ilmestyi sen liitteenä. Juttua ei voi pitää piilomainontana. Myös konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi.

Vapauttava 4853/SL/12
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Keskisuomalainen kertoi tuoreeltaan Oriveden kouluampumisesta kiinni otetun henkilön nimen. Tieto piti paikkansa. Lehti kertoi myös epäillyn aiempiin vaiheisiin olennaisesti liittyneen henkilön nimen ja julkaisi tästä kaksi viikkoa aiemmin katoamisuutisessa käytetyn kuvan.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Langettava 4839/R/12

Vastaaja: Iskelmä

Ratkaistu: 26.9.2012

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa kantelussa. Radio-ohjelmassa asiantuntijana esiintyvä henkilö kehotti kuulijoita toistuvasti turvautumaan sellaisten terapeuttien apuun, joita hän itse kouluttaa. Kuuntelijoille ei kerrottu, että ohjelma kuuluu kaupalliseen tuoteperheeseen.

Kantelu 15.3.2012

Kantelu kohdistuu Iskelmä-kanavalla 15.3.2012 lähetettyyn ohjelmaan, jossa kuulijoiden terveysaiheisiin kysymyksiin vastasi asiantuntijana esitelty tekniikan lisensiaatti ja kouluttaja. Asiantuntija totesi ohjelmassa useaan otteeseen, että kuuntelijat voivat saada yksilöllistä ohjausta FLT-ravitsemusohjaajilta. Kantelijan mukaan kyseiset terapeutit ovat hankkineet lisenssinsä yritykseltä, joka on radio-ohjelman asiantuntijan perustama ja jonka palveluksessa hän on edelleen.

Kantelija arvioi ohjelman sisältävän piilomainontaa, koska siinä ei tuoda esiin asiantuntijan taloudellista intressiä eikä kerrota markkinoiden muista vastaavien palveluiden tarjoajista. Kantelijan mielestä ohjelma myös nostaa puolueellisesti esiin ravitsemusohjaajien roolin ohi muiden ammattiryhmien. Asiantuntija esimerkiksi esitti, että yhden kuulijan oireet vaativat kilpirauhasen liikatoiminnan poissulkemista, mutta ohjasi kuulijaa hakeutumaan ravitsemusohjaajan eikä lääkärin puheille.  


Iskelmän vastaus 13.4. ja 11.5.2012

Ohjelmajohtaja Ari Ojala kirjoittaa, että ohjelman tarkoituksena on lisätä hyvinvointia ja antaa kuulijoille konkreettisia työkaluja terveydellisiin ongelmiin ja haasteisiin. Kantelun kohteena olevassa ohjelman jaksossa esimerkiksi käsiteltiin elämäntapojen ja ravintolisien vaikutusta nivelrikon syntyy, sisäilmaongelmien terveysvaikutuksia ja immuunipuolustuksen vahvistamista.

Ohjelmassa kehotetaan Ojalan mukaan tyypillisesti kääntymään lääkäreiden sekä ravintovalmentajien puoleen, jotta voidaan ensin sulkea pois mahdollisia oireyhtymiä ja sairauksia. Sen jälkeen kuuntelijoita kehotetaan usein kääntymään funktionaalisen ravintovalmentajan tai lääkärin puoleen, jotta päästään parantamaan varsinaista oiretta. Ohjelman tarkoituksena on siis auttaa kuuntelijoita löytämään terveempi elämäntapa hyödyntäen ravintovalintoja arjessa ja tarvittaessa myös perinteistä sekä funktionaalista lääketiedettä.

Ojala toteaa, että asiantuntija on kertonut ohjelmissa kouluttavansa FLT-ravitsemusohjaajia. Hän ei kuitenkaan ohjaa kuulijoita tulemaan hänen koulutettavakseen. Asiantuntija ei saa taloudellista hyötyä asiakkaiden käynnistä FLT-ravitsemusohjaajien luona. Ohjelmajohtaja myös korostaa, että SBS Finland -yhtiöryhmä, johon Iskelmäkin kuuluu, maksaa asiantuntijalle ohjelman tekemisestä.


Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

”Terveyden tukipilarit” -ohjelman lähetyksessä haastattelija keskusteli asiantuntijana esitellyn henkilön kanssa erilaisista ravitsemukseen ja terveyteen liittyvistä aiheista. Asiantuntija myös vastasi kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin. Erilaisten ravinto- ja lisäravinneneuvojen lisäksi asiantuntija kertoi, mistä kysyjät voivat saada tukea ongelmien ratkaisemiseen. Yhden kysyjän saamaa lääkärireseptiä asiantuntija piti ”puoskarointina” ja suositteli kääntymistä funktionaalisen lääkärin tai FLT-ravintoterapeutin tai ”Pro Health -henkilön” puoleen. ”Mä haluan, että sä menet sinne FLT-ravintovalmentajalle”, asiantuntija sanoi ja antoi osoitteen kyseisten terapeuttien nettisivuille. Toista kysyjää asiantuntija neuvoi menemään FLT-terapeutille, joka tekee ”koko ohjelman” siinä tapauksessa, että kysyjä ”ei pärjää yksin”.  Samanlainen neuvo annettiin myös kolmannelle radio-ohjelmaan kysymyksen lähettäneelle henkilölle. Ohjelman haastattelija kertoi hyötyneensä asiantuntijan neuvoista.

Asiantuntija otti radio-ohjelmassa kantaa ongelmiin, jotka epäilemättä aidosti huolestuttavat kuulijoita. On kuulijoiden harkinnassa, minkälaisiin asiantuntijoihin he terveysasioissa luottavat. Ohjelmassa ei kuitenkaan millään lailla kerrottu, että ohjelma ja siinä esiintyvä asiantuntija ovat osa kokonaista liiketoimintakonseptia, Terveyden Tukipilarit Oy:tä. Kyseinen yritys myy erilaisia tuotteita ja palveluita. Nettiin on esimerkiksi perustettu ”Terveyden tukipilarit” -verkkokauppasivusto, jonka asiantuntijaryhmään kerrotaan kuuluvan viisi funktionaalisen lääketieteen edustajaa. Yksi heistä on radio-ohjelmassa esiintyvä henkilö. Yleisölle myös myydään erillistä ”Terveyden tukipilarit” -nimistä koulutusta. Asiantuntijan radio-ohjelmassa kertomasta nettiosoitteesta puolestaan löytyy lista valmentajista, joita hän itse kouluttaa ja tietoa kyseisestä tavaramerkin suojaamasta maksullisesta valmennusohjelmasta. Kaikilla Terveyden Tukipilarit Oy:öön liittyvillä verkkosivuilla on osana tuoteperhettä tietoa myös Iskelmä-kanavalla lähetettävästä radio-ohjelmasta. Näiltä puhtaasti kaupallisilta sivuilta on mahdollista lähettää kysymyksiä suoraan ohjelmaan.

Neuvoston mielestä on selvää, että ohjelman tekijät hämärsivät journalismin ja kaupallisen aineiston rajaa, kun he jättivät kertomatta ohjelman kaupallisista taustoista. Esimerkiksi samaan tuoteperheeseen kuuluva valmennus tuotiin ohjelmassa esiin kritiikittömästi ja mainosmaisesti.  Neuvosto kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että tällainen ohjelman tekotapa horjuttaa yleisön luottamusta journalismiin ja rapauttaa koko alan uskottavuutta.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iskelmä on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Hannele Haanpää-Holappa,  Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko ja Jaakko Ujainen.

 

Tämä päätös on avattu 4166 kertaa