PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7302/SJL/20
Journalisti-lehti

Samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Journalistien ammattilehti viittasi jutussaan tunnetusta toimittajasta muualla esitettyyn kritiikkiin. Kantelija ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen.

Langettava 7295 & 7309/SL/20
Ilta-Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7292/AL/20
Hymy

Mainonnan merkitseminen

Terveys-Hymy-mainosliitteen sisältöjä ei ollut erotettu riittävän selvästi Hymyn toimituksellisesta aineistosta netissä eikä printissä.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Langettava 7288/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, otsikko, haastateltavan oikeudet, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, vastine

Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7285/SL/20
Aamulehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen

Alueellista vesihanketta käsitelleessä kolumnissa oli yksi selvä olennainen asiavirhe ja useita kohtia, joista saattoi saada väärän käsityksen asiasta. Lehti ei korjannut virheitä saatuaan niistä tiedon. 

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 4529/AL/11

Vastaaja: Anna

Ratkaistu: 22.8.2011

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi kuvan vainajan muistopöydästä, jolla oleva valokuva esitti elossa olevaa henkilöä. Hänen lähipiirinsä saattoi tunnistaa kuvassa olevan henkilön. Lehti ei ollut riittävän hyvin tarkistanut kuvan käyttömahdollisuutta.

Kantelu 28.2.2011

Kantelijan mukaan Anna-lehden numerossa 6/2011 on juttu otsikolla ”Lohtua verkossa”. Se on kuvitettu photoshopatulla kuvalla, jossa muistopöydällä on kuva ”vainajasta” – kantelijasta. Tunnistettavan kuvan käyttö ”vainajana” loukkaa kantelijan mielestä hänen yksityisyyttään ja osoittaa muutenkin hyvän journalistisen tavan vastaista menettelyä. Kuva on kantelun mukaan irrotettu sisutukseen liittyvästä kuvasta, ja sen käyttöön yhtenä useiden perhekuvien joukossa oli kantelijan suostumus.

Anna on kantelijan mukaan kuvankäsittelyn keinoin liittänyt hänen kuvansa täysin alkuperäisestä poikkeavaan aiheeseen tarkistamatta, onko kyse tunnistettavasta ja tässä tapauksessa vielä elossa olevasta henkilöstä. Se olisi ollut käytännössä helposti toteutettavissa, sillä alkuperäisen kuvan tekijänoikeuden haltijan yhteystiedot olivat saatavilla. Tietoja ei ole tarkistettu Journalistin ohjeiden vaatimusten mukaan mahdollisimman hyvin.

Anna on kantelun mukaan asiaankuulumattomasti kuvittanut kuolemaan liittyvän aiheensa elossa ja tunnistettavissa olevan henkilön kuvalla. Ihmisarvon kunnioittamista tuskin on se, että elävä henkilö esitetään kuolleeksi. Kantelija on ollut yhteydessä Annan päätoimittajaan, joka pahoitteli virhettä ja tarjoutui julkaisemaan oikaisun. Oikaisu olisi kuitenkin kantelijan mielestä merkinnyt lisähuomiota hänen ”ennenaikaiselle kuolemalleen” ja aiheuttanut vielä lisää hämmennystä ja mielipahaa. Kantelu koskeekin periaatekysymystä siitä, minkälaista huolellisuutta hyvä journalistinen tapa edellyttää kuvankäsittelyssä.


Annan vastaus 4.4. ja 22.6.2011

Päätoimittaja Hanna Jensen vastaa, että Anna-lehdessä julkaistiin artikkeli Lohtua verkosta, joka käsitteli muistosivujen perustamista internetiin. Juttua varten rakennettiin kuvituskuva yhdistämällä valokuvia. Symbolikuvan tarkoitus oli havainnollistaa, miten maailma on muuttunut. Kun ennen pidettiin kuvaa ja kynttilää pöydällä, nyt muistoja vaalitaan ja käsitellään läheisten ja ystävien kanssa myös tietoverkossa.

Yksi kuvista hankittiin kuvatoimistolta. Kuvatoimistossa kuvan käyttämiselle ei ollut asetettu rajoitteita: ei merkintää model released tai no model released. Model realeased on alalla käytettävä termi ja tarkoittaa, että kuva on mallivapaa ja kuvan malli (henkilö) on allekirjoittanut sopimuksen, jossa sitoutuu siihen, että kuvaa saa käyttää mainonnassa. Kun kuvatoimiston nettisivulta lataa kuvaa, niin sitoutuu samalla noudattamaan kuvatoimiston yleisiä toimitusehtoja, joissa saattaa olla rajoituksia esimerkiksi kuvan käyttöön liittyen. Kuvissa saattaa myös olla kuvakohtaisia rajoituksia, jotka on merkitty kyseessä olevan kuvan tietoihin ns. caption-kenttään. Kaikilla kuvatoimistoilla on aika yhteneväiset ehdot näiden suhteen (http://www.kuvapalvelu.com/ohjeita.php). Graafikon valitsemassa kuvassa ei Jensenin mukaan ollut erityisehtona mainittu, että se olisi joko "model relased" tai "no model relased" -valokuva. Kuva ladattiin suoraan kuvatoimiston sivulta, yleiskuva-arkistosta (ei kuvituskuva-arkistosta). Erityisehdoissa mainittiin, että kuvan mainoskäytöstä on sovittava erikseen.

Annassa julkaistu kuva ei päätoimittajan vastauksen mukaan ollut uutiskuva, minkä näkee siitä hyvin. Kuvalla ei siis ole dokumenttitarkoitusta eikä dokumenttiarvoa vaan sillä on viitteellinen, visuaalinen tehtävä. Kuvatoimiston kuvituskuvasta irrotettiin siinä ollut valokuvakehys, joka kuvakollaasissa sijoitettiin pöydälle. Valokuvakehyksessä oleva kuva on lehdessä noin 1,4 x 1,8 cm kokoisena. Vaikka kuvan käyttämiseen ei ollut asetettu rajoitteita, kehyksen sisällä olevaa kuvaa sumennettiin varmuuden vuoksi kuvakollaasin teon yhteydessä niin, että kuvan henkilöä ei voisi sivullinen tunnistaa.

Päätoimittaja Jensen vastaa, että Journalistin ohjeiden mukaan tiedot pitää tarkastaa mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu. Hyvämaineisen kuvatoimiston kuvankäyttöohjeistuksen noudattaminen on hyvän journalistisen tavan mukaista. Journalistin ohjeiden 26. kohdan mukaan jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Kohta 30 edellyttää, että julkista

aineistoakin julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kuvakollaasissa kantelun kohteena oleva kuva oli varsin pieni ja käsitelty tunnistamattomaksi. Kuvakollaasi ei rikkonut kantelijan ihmisarvoa eikä yksityisyyden suojaa.

Kun kantelija otti yhteyttä Anna-lehteen, Anna tarjoutui julkaisemaan oikaisun. Kantelija ei sitä halunnut, joten oikaisua ei julkaistu. Vaikka päätoimittaja katsookin, että Anna ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa, hän on kuitenkin harmissaan, että kuvan käyttö aiheutti mielipahaa.


Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava… (JO 26). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Anna julkaisi muistopaikka.fi -sivustosta tehdyn jutun yhteydessä valokuvakollaasin, jossa vainajan muistopöydällä oli kantelijasta otettu muotokuva. Kuva oli ”leikattu” sisustusaiheisesta alkuperäisvalokuvasta, joka löytyi Suomen Kuvapalvelu Oy:n arkistosta. Kantelijan tuntemien henkilöiden on helppo tunnistaa hänet Annan julkaisemasta kuvasta.

Julkisen sanan neuvosto painottaa, että henkilökuvia julkaistaessa toimituksen on oltava tarkkana. Vastuu kuvien julkaisemisesta kuuluu aina toimitukselle. Poikkeuksellista huolellisuutta vaaditaan, kun kyse on vainajia esittävistä kuvista. Elossa oleva ihminen esitettiin kuolleena. Se saattoi järkyttää kantelijan lisäksi myös hänen lähipiiriään ja muita hänet tuntevia.

Toimitus tarkisti rutiininomaisesti kuvan käyttöehdot ja yritti tehdä kuvassa esiintyvän henkilön tunnistamattomaksi. Tarkistaminen osoittautui kuitenkin tässä tapauksessa riittämättömäksi, ja kun sumentaminenkin epäonnistui, vainajaksi leimautunut kantelija oli kuvasta tunnistettavissa. Kyseistä kuvaa ei olisi pitänyt käyttää lainkaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Anna on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen ja Riitta Pollari.

Tämä päätös on avattu 3290 kertaa