PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6843/SL/18
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi työttömyysturvan aktiivimallin vaikutuksia käsittelevän jutun. Jutussa käytettiin epätarkkoja ja harhaanjohtavia ilmaisuja, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 9–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.    

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6811/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi ulkomaalaiseen lähteeseen perustuvan jutun, jossa esitetyt lääketieteelliset tiedot eivät olleet uskottavia. Lehti ei ollut tarkistanut tietoja riittävästi eikä se pystynyt perustelemaan juttunsa tietojen oikeellisuutta. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut pyynnöistä huolimatta korjattu.

Langettava 6806/SL/18
Iltalehti

Lähdekritiikki, virheen korjaus, yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa

Lehti julkaisi jutun, jossa tunnistettavissa olevan alaikäisen lapsen väitettiin syyllistyneen pahoinpitelyyn. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut korjauspyynnöstä huolimatta korjattu. Jutun väite loukkasi lapsen yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6803/AL/18
Kotimaa24

Journalistinen päätösvalta, yleisön tuottama aineisto

Bloggaaja poisti kommentin keskustelusta verkkolehden tarjoamalla blogialustalla. Kommenttien editointimahdollisuuden delegoiminen kirjoittajalle ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Langettava 6757/MTV/18
MTV

Otsikko, muu esittely

MTV mainosti keskusteluohjelmaansa televisiossa kanavajuonnoilla, joissa väitettiin, että kantelija olisi yksi ohjelman vieraista. Väitteelle ei löytynyt ohjelman sisällöstä katetta.

Langettava 6753/AL/18
Seiska

Oma kannanotto

Lehti myönsi erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuneelle kantelijalle oikeuden vastineeseen eli omaan kannanottoon. Lehti ei kuitenkaan linkittänyt omaa kannanottoa kahteen verkkojuttuun, joihin se kohdistui.

Langettava 6747/SL/18
Ilta-Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi Facebook-tilillään päivityksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Päivityksessä näkyi jutun otsikko, jossa virhe oli. Lehti poisti päivityksen, mutta ei jakanut Facebookissa oikaisua, jonka se oli julkaissut verkkosivuillaan.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 4396/SL/10

Vastaaja: Turkulainen

Ratkaistu: 11.11.2010

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja ihmisarvoa koskevassa asiassa. Julkisessa kiistatilanteessa olevien virkamiesten usuttaminen nyrkkeilyotteluun ei loukkaa osapuolena olevan kantelijan ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja ihmisarvoa koskevassa asiassa. Julkisessa kiistatilanteessa olevien virkamiesten usuttaminen nyrkkeilyotteluun ei loukkaa osapuolena olevan kantelijan ihmisarvoa.


Kantelu 29.9.2010
Kantelun mukaan Turkulainen -lehden kolumnisti "Portsan pormestari" esittää kirjoituksessaan väkivallan käyttämisen olevan oikeudenkäyntiä parempi menetelmä yhteiskunnallisten kiistakysymysten ratkaisemisessa. Kirjoitus aiheutti suurta ahdistusta sekä kantelijassa että etenkin hänen perheessään, koska heitä oli jo aiemmin uhattu väkivallan käytöllä samaan asiaan liittyen. Tiedotusvälineen asettuminen väkivaltaisen ratkaisun tukijaksi oli omiaan rohkaisemaan mahdollisia väkivaltaisia tekoja harkitsevia henkilöitä toteuttamaan uhkauksensa.

Kirjoituksen sisältö on kantelijan mukaan tuomittava huolimatta sen kolumniluonteesta ja sen kohdistumisesta osin julkisen vallan käyttäjään (Turun apulaiskaupunginjohtaja).


Turkulaisen vastaus 13.10.2010

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä vastaa, että Turkulainen julkaisi 11.8.2010 Portsan pormestari- nimisessä kolumnissa arvioita Turun kaupunginjohtajien Mikko Pukkisen ja Tero Hirvilammin keskinäisistä väleistä, jotka ovat olleet jo kauan hyvin kireät ja tulehtuneet. Ratkaisuksi kiistelyyn kolumni tarjoaa oikeussalin sijasta ilmaisua ”hanskat käteen ja miehestä mittaa”. Lisäksi esitetään, että keskenään nahistelevat kaupunginjohtajat voisivat kohdata toisensa julkisella torilla ja paikalla olisi myös tuomari.

“Hanskat käteen” on Pietilän mielestä yleinen ilmaisu sille, että tartutaan töihin. Miehestä voidaan ottaa mittaa puhumalla, kuten tehdään julkisissa väittelyissä. Esimerkiksi A-Studion väittelyssä on toimittaja erotuomarina. Kolumnistin käyttämillä kielikuvilla ei viitata väkivaltaan tai nyrkkeilyotteluun, vaan tarjotaan oikeussalin sijasta julkista ja erotuomarin valvomaa erimielisyyksien selvittämistä puhumalla. Vaikka kantelija olisikin käsittänyt ilmaisun “hanskat käteen ja miehestä mittaa” kehotukseksi nyrkkeilyottelun järjestämiseksi, kolumni ei Pietilän mielestä tässäkään katsannossa kehota ketään väkivaltaan. Nyrkkeilyottelut ovat sallittua urheilua, jota harrastavat niin naiset kuin miehetkin. Opetusministeriö tukee nyrkkeilyä niin amatööri- kuin ammattilaistasollakin mm. veikkausvoittovaroin. Nyrkkeilyottelussa on tarkat säännöt, joilla nimenomaan estetään väkivallan käyttöä. Väkivallan käyttö nyrkkeilyottelussa johtaa kilpailijan välittömään sulkemiseen ulos ottelusta. Kontrolloidun nyrkkeilyottelun katsominen on lapsille sallittua televisiossa, eikä esimerkiksi Ylen Urheiluruutua merkitä K-15-merkinnällä nyrkkeilyotteluja esitettäessä. Nyrkkeilyottelun ehdottaminen olisi yhtä vähän väkivaltaan yllyttämistä kuin seiväshyppykilpailun tai kolmiloikkaottelun ehdottaminen.

Päätoimittaja Pietilän mukaan kolumnin sisältö ei siis voi olla hyvän journalistisen tavan vastainen varsinkin, kun kirjoittaja on tarkoittanut henkistä kaksinkamppailua näkemyserojen selvittämiseksi. Kantelijan väitteet kolumnin vaikutuksista mahdollisiin väkivallalla uhkaajiin ovat vailla näyttöä. Sen sijaan hänet on tuomittu liikuntarajoitteisen vaimonsa pahoinpitelystä sakkoihin. Hovioikeus on vahvistanut tuomion. Kantelija on pyytänyt 16.8.2010 sähköpostilla, että Turkulaisen toimitus toteaisi oma-aloitteisesti kolumnin yllyttäneen väkivaltaan. Syytä itseoikaisuun ei päätoimittajan mukaan ollut. Toimituspäällikkö Teija Uitto oli yhteydessä Hirvilammiin, kertoi päätöksestä ja tarjosi samalla vastineoikeutta. Hirvilammi ei kuitenkaan halunnut käyttää vastineoikeuttaan ja näin saattaa oma kantaansa julki Turkulaisen seuraavassa numerossa.


Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava… (JO 26).

Kantelu kohdistuu seuraavaan kohtaan Portsan pormestarin pakinassa: ”Turun poliitikotkin heräävät helteiden jälkeen ja pääsevät taas puimaan tapausta Hirvilammi. En tiedä, onko Tero jo ehtinyt käyskentelemään kaupunginkanslian käytävillä viraltapidättämisprosessin pitkityttyä, mutta jos on, niin tunnelma ei liene ollut katossa. Tuskin siellä on perhekuulumisia vaihdeltu. Minä olen kuitenkin vanhan liiton miehiä enkä pidä tämmöisistä oikeussalitaistoista. Hanskat käteen ja miehestä mittaa. Siinä olisi kansallekin huvia, kun Pukkinen ja Hirvilammi katsoisivat torilla kumpi on kumpi. Olavi Mäenpäästä saataisiin vielä hyvä tuomari.” Pakinan yläpuolelle oli taitettu uutinen ”Hirvilammi jätti Pukkisesta tutkintapyynnön”. Kantelija ei ole tarjonnut lehdelle omaa kannanottoaan.

Kolumni ja pakina voivat turvautua kärjekkäisiin ja hätkähdyttäviinkin ilmaisuihin. Kolumni, pakina ja essee ovat journalismissa lähimpänä kaunokirjallisuutta, jolloin myös kirjoittajan vapaus on suurimmillaan. Turkulaisen pakinoitsijan ehdotus julkisten kiistakumppanien nyrkkeilyottelusta mahtuu hyvin pakinan tyylivalikoimaan, eikä se tässä tapauksessa loukkaa ihmisarvoa. Julkisuuden henkilön on kestettävä paitsi toimintaansa niin myös persoonaansa kohdistuva kritiikki, vaikka se saattaa joskus tuntua pahaltakin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turkulainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Jussi Eronen, Arto Henriksson, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Susanna Reinboth, Titta Sinisalo ja Maija Toppila.

Tämä päätös on avattu 4550 kertaa