PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

Langettava 6700/YLE/17
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutussa julkaistiin 74 nimen lista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Yle ei ollut tarkistanut kaikkien listalla olevien henkilöllisyyksiä niin hyvin kuin se olisi voinut, ja lista sisälsi virheitä. Yleisölle ei kerrottu virheistä riittävän tarkasti.

Vapauttava 6689/SL/17
Karjalainen

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan natiivimainoksen. Se oli merkitty Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Langettava 6665/MTV/17
MTV

Tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, asiavirhe

MTV kertoi verkkosivuillaan aminohappovalmisteesta. Jutussa valmistetta kutsuttiin lääkkeeksi, vaikka sitä ei ole rekisteröity lääkkeeksi eikä sitä myydä lääkkeenä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Jutussa haastatelluilla henkilöillä oli sidonnaisuus tuotteen valmistajaan, mutta tämä tuotiin avoimesti esille.

Vapauttava 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti kertoi verkkosivuillaan poliitikon nimitelleen naisia loukkaavasti sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, ja lehti oli yrittänyt saada juttuun myös poliitikon kommentin.

Vapauttava 6662/YLE/17
Yle Svenska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Yle Svenska kertoi verkkosivuillaan poliitikon nimitelleen naisia loukkaavasti sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, ja Yle oli yrittänyt saada juttuun myös poliitikon kommentin.

Vapauttava 6654/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden erosta sekä sen mahdollisesta syystä eli toisen puolison mahdollisesta kumppanista. Erosta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 42 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma, uusia tietoja ja se perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6653/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan presidentin hautajaisohjelmassa olleesta virheestä. Sama tieto oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 25 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan hautajaisissa.

Vapauttava 6652/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilön yhteistyösopimuksen päättymisestä. Sama tieto oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä kaksi ja puoli tuntia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä juttu perustui lehden itsenäiseen tiedonhankintaan.

Langettava 6650/Yle/17
Yle

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Yle kertoi verkkosivuillaan ja pääuutislähetyksessään puna-armeijan kouluttaneen hirviä taistelutarkoituksiin. Jutuissa oli olennaisia asiavirheitä. Tiedot oli saatu uudesta turisteille suunnatusta museosta, mutta niiden alkuperäisenä lähteenä oli venäläisen lehden aprillipila. Yle korjasi noin kuukautta myöhemmin tv-uutisten virheitä pääuutislähetyksessään, mutta korjausta ei tehty Journalistin ohjeiden mukaisesti viipymättä. Lisäksi Yle teki aiheesta verkkosivuilleen jatkojutun, jossa alkuperäisen jutun tiedot todettiin kiistanalaisiksi. Verkkosivuilla julkaistun alkuperäisen jutun virheitä ei kuitenkaan korjattu Journalistin ohjeiden mukaisesti ja korjausten jälkeenkin Yle käytti jutussa manipuloitua kuvaa kertomatta siitä yleisölle. Jatkojuttu perustui kuitenkin Ylen omaan tiedonhankintaan, joten siinä ei ollut tarpeen mainita muita lähteitä.

Langettava 6649/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi printtilehdessä ja kahdessa verkkosivuillaan julkaistussa puna-armeijan kouluttaneen hirviä taistelutarkoituksiin. Jutuissa oli olennaisia asiavirheitä. Tiedot oli saatu uudesta turisteille suunnatusta museosta, mutta niiden alkuperäisenä lähteenä oli venäläisen lehden aprillipila. Lehti teki aiheesta printtilehteen ja verkkosivuilleen jatkojutut, mutta ei korjannut alkuperäisten juttujen virheitä Journalistin ohjeiden mukaisesti. Jatkojutut perustuivat lehden omaan tiedonhankintaan, joten niissä ei ollut tarpeen mainita muita lähteitä. Lisäksi lehti käytti jutuissa manipuloituja kuvia kertomatta siitä yleisölle. 

Langettava 6648/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen

Iltalehti kertoi lööpissä, lehden kannessa ja jutussa julkisuuden henkilön elämäntapahtumista. Juttu perustui kokonaan toisessa tiedotusvälineessä julkaistuun blogiin. Lähde mainittiin ensimmäisen kerran jutun alussa. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen aineistoon, että lähteenä ollut tiedotusväline olisi pitänyt mainita jo lööpissä, kannessa sekä jutun otsikossa.

Langettava 6646/SL/17
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekriittisyys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi verkkosivuillaan tarinan pastorista, joka joutui krokotiilien syömäksi yritettyään kävellä veden päällä. Juttu perustui verkossa levinneeseen sepitteelliseen kertomukseen. Lehti ei oikaissut virhettään asianmukaisesti, kun se poisti jutun verkkosivuiltaan kertomatta siitä yleisölle. 

 

Langettava 6630/YLE/17
Yle

Journalistinen päätösvalta, piilomainonta

Ylen paikallistoimituksen Instagram-tilillä vieraili viikonloppuisin toimituksen ulkopuolisia henkilöitä. He saivat julkaista sisältöjä täysin itsenäisesti Ylen paikallistoimituksen tilillä. Tämä oli journalistisen päätösvallan luovuttamista. Vieraiden julkaisemat sisällöt eivät kuitenkaan olleet mainosmaisia.

Langettava 6623/AL/17
Kaksplus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi Facebook-tilillään blogitekstin, jossa esitettiin lähdekritiikittömiä ja tarkistamattomia väitteitä rokottamisesta. Kirjoittaja toi tekstissä esille, ettei hän ollut pyrkinyt lähdekritiikkiin tai totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, eikä tarkistanut tietoja. Yleisö ei voinut erottaa tosiasioita sepitteestä. 

Langettava 6615/SL/17
Iltalehti

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun erikoisesta ajoneuvosta. Juttu oli tehty journalistisin perustein ja konserniyhteys jutun lopussa mainittuun automyyntipalveluun oli merkitty asianmukaisesti. Jutun sisällä oleva linkki ja kehotus siirtyä automyyntipalveluun oli kuitenkin piilomainontaa.

Vapauttava 6604/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen.

Kantelija joutui Savon Sanomien jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut erittäin kielteistä eikä lehdellä ollut velvollisuutta kuulla häntä samanaikaisesti. 

Langettava 6599/MTV/17
MTV

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

MTV kertoi jutussa käräjäoikeuden tuomiosta. Jutusta sai käsityksen, että kantelija oli osallistunut erittäin epäasiallisiin keskusteluihin Whatsapp-viestiryhmässä. Tämä oli olennainen asiavirhe, eikä kantelijaa ollut yritetty kuulla samassa yhteydessä. Tiedotusväline ei korjannut juttuaan kantelijan oikaisupyynnön jälkeen. Julkisuus oli niin kielteistä, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut.

Langettava 6598/SL/17
Ilta-Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti kertoi jutussa käräjäoikeuden tuomiosta. Jutusta sai käsityksen, että kantelija oli osallistunut erittäin epäasiallisiin keskusteluihin Whatsapp-viestiryhmässä. Tämä oli olennainen asiavirhe, eikä kantelijaa ollut yritetty kuulla samassa yhteydessä. Lehti poisti kantelijan nimen jutusta, mutta ei kertonut korjauksesta Journalistin ohjeiden mukaisesti yleisölle. Julkisuus oli niin kielteistä, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 4396/SL/10

Vastaaja: Turkulainen

Ratkaistu: 11.11.2010

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja ihmisarvoa koskevassa asiassa. Julkisessa kiistatilanteessa olevien virkamiesten usuttaminen nyrkkeilyotteluun ei loukkaa osapuolena olevan kantelijan ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja ihmisarvoa koskevassa asiassa. Julkisessa kiistatilanteessa olevien virkamiesten usuttaminen nyrkkeilyotteluun ei loukkaa osapuolena olevan kantelijan ihmisarvoa.


Kantelu 29.9.2010
Kantelun mukaan Turkulainen -lehden kolumnisti "Portsan pormestari" esittää kirjoituksessaan väkivallan käyttämisen olevan oikeudenkäyntiä parempi menetelmä yhteiskunnallisten kiistakysymysten ratkaisemisessa. Kirjoitus aiheutti suurta ahdistusta sekä kantelijassa että etenkin hänen perheessään, koska heitä oli jo aiemmin uhattu väkivallan käytöllä samaan asiaan liittyen. Tiedotusvälineen asettuminen väkivaltaisen ratkaisun tukijaksi oli omiaan rohkaisemaan mahdollisia väkivaltaisia tekoja harkitsevia henkilöitä toteuttamaan uhkauksensa.

Kirjoituksen sisältö on kantelijan mukaan tuomittava huolimatta sen kolumniluonteesta ja sen kohdistumisesta osin julkisen vallan käyttäjään (Turun apulaiskaupunginjohtaja).


Turkulaisen vastaus 13.10.2010

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä vastaa, että Turkulainen julkaisi 11.8.2010 Portsan pormestari- nimisessä kolumnissa arvioita Turun kaupunginjohtajien Mikko Pukkisen ja Tero Hirvilammin keskinäisistä väleistä, jotka ovat olleet jo kauan hyvin kireät ja tulehtuneet. Ratkaisuksi kiistelyyn kolumni tarjoaa oikeussalin sijasta ilmaisua ”hanskat käteen ja miehestä mittaa”. Lisäksi esitetään, että keskenään nahistelevat kaupunginjohtajat voisivat kohdata toisensa julkisella torilla ja paikalla olisi myös tuomari.

“Hanskat käteen” on Pietilän mielestä yleinen ilmaisu sille, että tartutaan töihin. Miehestä voidaan ottaa mittaa puhumalla, kuten tehdään julkisissa väittelyissä. Esimerkiksi A-Studion väittelyssä on toimittaja erotuomarina. Kolumnistin käyttämillä kielikuvilla ei viitata väkivaltaan tai nyrkkeilyotteluun, vaan tarjotaan oikeussalin sijasta julkista ja erotuomarin valvomaa erimielisyyksien selvittämistä puhumalla. Vaikka kantelija olisikin käsittänyt ilmaisun “hanskat käteen ja miehestä mittaa” kehotukseksi nyrkkeilyottelun järjestämiseksi, kolumni ei Pietilän mielestä tässäkään katsannossa kehota ketään väkivaltaan. Nyrkkeilyottelut ovat sallittua urheilua, jota harrastavat niin naiset kuin miehetkin. Opetusministeriö tukee nyrkkeilyä niin amatööri- kuin ammattilaistasollakin mm. veikkausvoittovaroin. Nyrkkeilyottelussa on tarkat säännöt, joilla nimenomaan estetään väkivallan käyttöä. Väkivallan käyttö nyrkkeilyottelussa johtaa kilpailijan välittömään sulkemiseen ulos ottelusta. Kontrolloidun nyrkkeilyottelun katsominen on lapsille sallittua televisiossa, eikä esimerkiksi Ylen Urheiluruutua merkitä K-15-merkinnällä nyrkkeilyotteluja esitettäessä. Nyrkkeilyottelun ehdottaminen olisi yhtä vähän väkivaltaan yllyttämistä kuin seiväshyppykilpailun tai kolmiloikkaottelun ehdottaminen.

Päätoimittaja Pietilän mukaan kolumnin sisältö ei siis voi olla hyvän journalistisen tavan vastainen varsinkin, kun kirjoittaja on tarkoittanut henkistä kaksinkamppailua näkemyserojen selvittämiseksi. Kantelijan väitteet kolumnin vaikutuksista mahdollisiin väkivallalla uhkaajiin ovat vailla näyttöä. Sen sijaan hänet on tuomittu liikuntarajoitteisen vaimonsa pahoinpitelystä sakkoihin. Hovioikeus on vahvistanut tuomion. Kantelija on pyytänyt 16.8.2010 sähköpostilla, että Turkulaisen toimitus toteaisi oma-aloitteisesti kolumnin yllyttäneen väkivaltaan. Syytä itseoikaisuun ei päätoimittajan mukaan ollut. Toimituspäällikkö Teija Uitto oli yhteydessä Hirvilammiin, kertoi päätöksestä ja tarjosi samalla vastineoikeutta. Hirvilammi ei kuitenkaan halunnut käyttää vastineoikeuttaan ja näin saattaa oma kantaansa julki Turkulaisen seuraavassa numerossa.


Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava… (JO 26).

Kantelu kohdistuu seuraavaan kohtaan Portsan pormestarin pakinassa: ”Turun poliitikotkin heräävät helteiden jälkeen ja pääsevät taas puimaan tapausta Hirvilammi. En tiedä, onko Tero jo ehtinyt käyskentelemään kaupunginkanslian käytävillä viraltapidättämisprosessin pitkityttyä, mutta jos on, niin tunnelma ei liene ollut katossa. Tuskin siellä on perhekuulumisia vaihdeltu. Minä olen kuitenkin vanhan liiton miehiä enkä pidä tämmöisistä oikeussalitaistoista. Hanskat käteen ja miehestä mittaa. Siinä olisi kansallekin huvia, kun Pukkinen ja Hirvilammi katsoisivat torilla kumpi on kumpi. Olavi Mäenpäästä saataisiin vielä hyvä tuomari.” Pakinan yläpuolelle oli taitettu uutinen ”Hirvilammi jätti Pukkisesta tutkintapyynnön”. Kantelija ei ole tarjonnut lehdelle omaa kannanottoaan.

Kolumni ja pakina voivat turvautua kärjekkäisiin ja hätkähdyttäviinkin ilmaisuihin. Kolumni, pakina ja essee ovat journalismissa lähimpänä kaunokirjallisuutta, jolloin myös kirjoittajan vapaus on suurimmillaan. Turkulaisen pakinoitsijan ehdotus julkisten kiistakumppanien nyrkkeilyottelusta mahtuu hyvin pakinan tyylivalikoimaan, eikä se tässä tapauksessa loukkaa ihmisarvoa. Julkisuuden henkilön on kestettävä paitsi toimintaansa niin myös persoonaansa kohdistuva kritiikki, vaikka se saattaa joskus tuntua pahaltakin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turkulainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Merja Ahtiainen, Jussi Eronen, Arto Henriksson, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Susanna Reinboth, Titta Sinisalo ja Maija Toppila.

Tämä päätös on avattu 4166 kertaa