PÄÄTÖKSET

Langettava 6141/SL/16
Iltamakasiini

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin pikkupojan kuolemasta yliajon uhrina. Uutinen oli sijoitettu verkkosivulla vinjetin ”VIIHDE” alle. Lehti rikkoi onnettomuuden uhrin hienotunteista kohtelua edellyttävää ohjekohtaa.

Vapauttava 6124/SL/16
Karjalainen

Totuudenmukainen tiedonvälitys, rikoksen uhrin hienovarainen kohtelu, uutistapahtuman seuraaminen.

Karjalainen uutisoi poliisilta saamiensa tietojen perusteella tapon yrityksestä. Lehti täydensi tietoja julkaisemalla myöhemmin uutisen oikeudenkäynnistä, jossa epäilty tuomittiin.

Vapauttava 6119/SL/16
Keskisuomalainen

Journalistin asema

Lehti raportoi kunnallisen johtajan viran täyttöön liittyvistä ongelmista ja käsitteli erittäin kielteisesti kärkihakijan taustoja. Jutuissa tuotiin esiin yhteiskunnallisesti merkittäviä tietoja. Toimittaja varasi hakijalle mahdollisuuden vastata kysymyksiin. 

Lausuma 6114/L/16
Viranomainen

Sananvapauden rajoittaminen

Vapauttava 6113/SL/16
Sydän-Satakunta

Otsikko

Sydän-Satakunta julkaisi verkkosivuillaan uutisen murhaepäilystä. Lehti otsikoi juttunsa seuraavasti: ”Murhasta epäiltynä vangittu pelannut Kuparikiekossa - taustalla riitaisa ero”. Jutusta kävi ilmi, että riitaisa ero ei viitannut urheiluseuraan.

Vapauttava 6098/YLE/16
Yleisradio

Lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, virheen korjaus

Yleisradio kertoi uutisessaan poliisin varautumisesta mahdolliseen turvapaikanhakijoiden joukkokokoontumiseen Helsingin keskustassa. Yhtenä lähteenä oli Suomen Uutiset, mutta juttu perustui pääosin viranomaislähteisiin. Yle seurasi uutistapahtumaa ja kirjoitti siitä jatkojutun. 

Langettava 6091/SL/16
Ilta-Sanomat

Piilomainonta

Lehti julkaisi yrittäjän kirjoittaman jutun, jossa tämä korosti säästämisen merkitystä tavallisen ihmisen elämässä. Jutun lopussa oli linkki yrittäjän verkkosivustoon, jossa hän muun muassa myi ”varallisuusvalmennuskursseja”. Mainoksen ja jutun raja ei ollut selkeä.

Langettava 6090/SL/16
Ilta-Sanomat

Piilomainonta

Lehti julkaisi verkossa jutun Suomen suurimmasta ja pienimmästä yksiöstä. Juttu oli tehty lähes pelkästään samaan konserniin kuuluvan verkkosivuston perusteella ja linkityksillä. Konserniyhteyttä ei kerrottu lukijalle.

Vapauttava 6086/SL/16
Kaleva

Piilomainonta

Lehti julkaisi verkon etusivulla noston, joka oli kalakaupan mainos. Se oli merkitty JSN:n suosituksen mukaisesti mainokseksi.

Vapauttava 6080/SL/16
Keskipohjanmaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi jutun kadonneista ihmisistä. Jutussa kerrottiin myös itsemurhasta. Uhrin tunnistetietoja ei kerrottu, mutta itsemurhan tekotapa mainittiin. 

Vapauttava 6079/PL/16
Heinäveden Lehti

Yksityisyyden suoja, oikeus omaan kannanottoon

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin kantelijan ja paikallisen seurakunnan välistä riita-asiaa. Kirjoitus sisälsi tietoja kantelijan taloudesta. Kantelija ei pyytänyt oman kannanoton julkaisemista.

Langettava 6075/SL/16
Iltalehti

Piilomainonta, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi juttuja arpajaisvoitoista. Ne perustuivat arpajaisia järjestävän yhtiön tiedotteisiin, joissa voittajia on haastateltu nimettöminä.

Vapauttava 6073/AL/16
Utain

Virheen korjaus, haastattelu

Lehti julkaisi reportaasin arpitatuoinnista. Jutussa haastateltu yrittäjä ei ehtinyt tarkastaa haastattelua ennen lehden deadlinea. Juttuun ei kuitenkaan jäänyt olennaista asiavirhettä eikä toimituksen olisi tarvinnut ottaa huomioon yrittäjän muutostoivetta toimituksen päätösvallassa olleesta luonnehdinnasta.

Langettava 6071/SL/16
Satakunnan Kansa

Virheen korjaus

Vieraskolumnistin tekstissä oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi verkossa, mutta ei painetussa lehdessä. Verkkokorjauskin kesti kolme viikkoa, vaikka kantelija ilmoitti virheestä heti julkaisupäivänä.

Vapauttava 6070/6072/YLE/16
Yleisradio

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Yleisradio kertoi verkkosivuillaan ampuma-aseiden aiheuttamista kuolemantapauksista Suomessa. Juttua varten haastateltiin henkilöitä, jotka olivat joutuneet tekemisiin ampuma-aseisiin liittyvän väkivallan kanssa. 

Langettava 6061/SL/15
Keskisuomalainen

Virheen korjaus

Lehti kertoi pääkirjoituksessaan, että julkisen sektorin lääkärien toimiminen myös yksityisvastaanotoilla eli lääkärien kaksoisrooli on suomalainen erikoisuus, jollaista ei ole ollut muissa Pohjoismaissa. Kyseessä oli olennainen asiavirhe, joka toimituksen olisi pitänyt korjata, kun kantelija sitä pyysi.

Langettava 6045/SL/15
Östnyland

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Östnylandin julkaisemassa jutussa kantelijan yrityksestä oli väärä kuva, jonka perusteella kantelija leimattiin sosiaalisessa mediassa rasistiksi. Lehti korjasi virheen samana päivänä, mutta ei kertonut virheestä eikä siitä, miten ja milloin se on korjattu.  

Langettava 6042/SL/15
Turun Sanomat

Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Oikeutta eläimille ry. joutui Turun Sanomien uutisessa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lehti ei kuullut yhdistystä samassa yhteydessä eikä myöntänyt yhdistykselle omaa kannanottoa. 

Vapauttava 6030/SL/15
Ilta-Sanomat

piilomainonta, konserniyhteys

Ilta-Sanomat julkaisi uutisen Taloussanomien uudesta erikoislehdestä. Lehti kertoi omasta julkaisustaan ja mainitsi lisäksi konserniyhteyden asianmukaisesti. Kyse ei ollut piilomainonnasta.

Vapauttava 6029/SL/15
Iltalehti

Piilomainonta

Iltalehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin suomalaisten innostuneen etelänristeilyistä. Jutussa kerrottiin uuden yrittäjän palvelukonseptista ja esiteltiin kansainvälisten risteilyalusten palvelutarjontaa. Kyseessä ei ollut piilomainonta. Äänestyspäätös 9-4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 3666/YLE/06

Vastaaja: TV2, Poliisi-tv

Ratkaistu: 20.9.2006

Tv-ohjelmassa ja sen www-sivuilla käsiteltiin huijauskeräyksiä ja verkostomarkkinointia, esimerkkinä pyramidirakennelmat. Nimeltä mainittiin turkulainen yritys, jonka kerrottiin toimivan harmaan talouden rajoilla. Ohjelmassa myös kerrottiin, että yhtiön toiminta on syyteharkinnassa. Ohjelman tekijöillä oli neuvoston mielestä perusteet yhtiön nimen mainitsemiseen. Henkilöiden nimiä ei mainittu.

TV2:n Poliisi-tv:ssa ja ohjelman www-sivuilla käsiteltiin huijauskeräysten tilalle tulleita epämääräisiä pyramidirakennelmia. Esimerkkinä mainittiin turkulainen Move Networks, jonka kerrottiin toimivan harmaan talouden rajoilla. Ohjelmassa myös kerrottiin, että yhtiön toiminta on syyteharkinnassa. Kantelu 22.6.2006 Kantelijan mukaan ohjelmassa ja www-artikkelissa on useita virheellisyyksiä, Move Networks Oy:n nimi on mainittu syyteharkintavaiheessa ja yhtiön syyllisyyteen asiassa on otettu kantaa ennakolta. Raportti väittää, että yrityksen täysjäseneksi pääsee ostamalla 200 euron bulgarialaisen polkupyörän hieman vajaalla tuhannella eurolla. Väite on virheellinen, sillä pyörän hinta on 399 euroa. Tuhannella eurolla edustajaksi liittyvä saa paketin, jonka arvo on vähintään saman verran. Rikostutkinta on syyteharkinnassa, eikä syytteitä ole nostettu. Poliisi-tv:llä ei ollut painavia syitä yhtiön nimen mainitsemiseen ennen mahdollista tuomioistuinkäsittelyä, vaan juttu olisi aivan hyvin voitu tehdä nimettömänä. Ohjelmassa väitetään, että yhtiö on nettikauppa ja että siinä on myös laillisen kaupankäynnin piirteitä. Katsoja ja lukija saavat sen käsityksen, että yhtiö pääsääntöisesti toimii lain vastaisesti. Poliisi-tv on näin ottanut kantaa yhtiön edustajien syyllisyyteen ja toiminut siten eräänlaisena ennakkotuomioistuimena. TV2:n vastaus 30.8.2006 Tuottaja Raija Pelli toteaa olevan tosiasia, että Move Networks Oy on syyteharkinnassa ja tästä oli esimerkinomainen maininta ohjelmassa. Ohjelmassa esitetty tieto polkupyörän hinnasta perustui luottamuksellisesti saatuun tietoon. Yhtiö ei ole ollut TV2:een yhteydessä pyrkiäkseen korjaamaan mahdollisia virheitä. Poliisi-tv:n kaltaisessa ohjelmassa tulee Pellin mielestä voida kertoa myös yritykselle epäedullisia asioita – onhan kuluttajalla oikeus tietää negatiivisistakin seikoista, kun ne liittyvät olennaisesti käsiteltävään aiheeseen. Ohjelmassa ei otettu etukäteen kantaa syyllisyyteen. Ratkaisu Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32). Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35). Poliisi-tv:ssä käsiteltiin huijauskeräyksiä ja verkostomarkkinointia, jonka pyramidipeleistä esimerkkinä mainittiin turkulainen Move Networks Oy. Sen toiminnan sanottiin olevan syyteharkinnassa. Yhtiö tai sen edustajat eivät ole olleet yhteydessä Poliisi-tv:n tekijöihin mahdollisten virheiden korjaamiseksi. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Poliisi-tv:llä on ollut perusteet yhtiön nimen mainitsemiseen. Henkilöiden nimiä ohjelmassa ei mainittu. Jos tiedotusväline tekee virheen, virhe on ensisijaisesti pyrittävä korjaamaan. Yhtiön edustajat eivät kuitenkaan olleet yhteydessä ohjelman tekijöihin. Maininta ”myös laillisen kaupankäynnin piirteitä” on neuvoston mielestä ymmärrettävissä syyteharkinnassa olemisen vastakohtana eikä tuomion ennakointina. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että TV2 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Tämä päätös on avattu 3814 kertaa