PÄÄTÖKSET

Lausuma 6114/L/16
Viranomainen

Sananvapauden rajoittaminen

Vapauttava 6080/SL/16
Keskipohjanmaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi jutun kadonneista ihmisistä. Jutussa kerrottiin myös itsemurhasta. Uhrin tunnistetietoja ei kerrottu, mutta itsemurhan tekotapa mainittiin. 

Vapauttava 6079/PL/16
Heinäveden Lehti

Yksityisyyden suoja, oikeus omaan kannanottoon

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin kantelijan ja paikallisen seurakunnan välistä riita-asiaa. Kirjoitus sisälsi tietoja kantelijan taloudesta. Kantelija ei pyytänyt oman kannanoton julkaisemista.

Langettava 6075/SL/16
Iltalehti

Piilomainonta, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi juttuja arpajaisvoitoista. Ne perustuivat arpajaisia järjestävän yhtiön tiedotteisiin, joissa voittajia on haastateltu nimettöminä.

Vapauttava 6073/AL/16
Utain

Virheen korjaus, haastattelu

Lehti julkaisi reportaasin arpitatuoinnista. Jutussa haastateltu yrittäjä ei ehtinyt tarkastaa haastattelua ennen lehden deadlinea. Juttuun ei kuitenkaan jäänyt olennaista asiavirhettä eikä toimituksen olisi tarvinnut ottaa huomioon yrittäjän muutostoivetta toimituksen päätösvallassa olleesta luonnehdinnasta.

Langettava 6071/SL/16
Satakunnan Kansa

Virheen korjaus

Vieraskolumnistin tekstissä oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi verkossa, mutta ei painetussa lehdessä. Verkkokorjauskin kesti kolme viikkoa, vaikka kantelija ilmoitti virheestä heti julkaisupäivänä.

Vapauttava 6070/6072/YLE/16
Yleisradio

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Yleisradio kertoi verkkosivuillaan ampuma-aseiden aiheuttamista kuolemantapauksista Suomessa. Juttua varten haastateltiin henkilöitä, jotka olivat joutuneet tekemisiin ampuma-aseisiin liittyvän väkivallan kanssa. 

Langettava 6061/SL/15
Keskisuomalainen

Virheen korjaus

Lehti kertoi pääkirjoituksessaan, että julkisen sektorin lääkärien toimiminen myös yksityisvastaanotoilla eli lääkärien kaksoisrooli on suomalainen erikoisuus, jollaista ei ole ollut muissa Pohjoismaissa. Kyseessä oli olennainen asiavirhe, joka toimituksen olisi pitänyt korjata, kun kantelija sitä pyysi.

Langettava 6045/SL/15
Östnyland

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Östnylandin julkaisemassa jutussa kantelijan yrityksestä oli väärä kuva, jonka perusteella kantelija leimattiin sosiaalisessa mediassa rasistiksi. Lehti korjasi virheen samana päivänä, mutta ei kertonut virheestä eikä siitä, miten ja milloin se on korjattu.  

Langettava 6042/SL/15
Turun Sanomat

Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Oikeutta eläimille ry. joutui Turun Sanomien uutisessa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lehti ei kuullut yhdistystä samassa yhteydessä eikä myöntänyt yhdistykselle omaa kannanottoa. 

Vapauttava 6030/SL/15
Ilta-Sanomat

piilomainonta, konserniyhteys

Ilta-Sanomat julkaisi uutisen Taloussanomien uudesta erikoislehdestä. Lehti kertoi omasta julkaisustaan ja mainitsi lisäksi konserniyhteyden asianmukaisesti. Kyse ei ollut piilomainonnasta.

Vapauttava 6029/SL/15
Iltalehti

Piilomainonta

Iltalehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin suomalaisten innostuneen etelänristeilyistä. Jutussa kerrottiin uuden yrittäjän palvelukonseptista ja esiteltiin kansainvälisten risteilyalusten palvelutarjontaa. Kyseessä ei ollut piilomainonta. Äänestyspäätös 9-4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6016/SL/15, 6025/SL/15, 6028/SL/15
Helsingin Sanomat

Oikeat tiedot, virheen korjaus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa kirjoittaja käsitteli ilmastonmuutosta. Tekstissä ei ollut olennaisia asiavirheitä, vaan kyse oli kiistanalaisista näkemyksistä.

Langettava ja vakava huomautus 6008/AL/15
Seiska

Yksityisyyden suoja, rikosepäillyn tunnistaminen, lasten esiintyminen mediassa

Langettava päätös, joka sisältää vakavan huomautuksen.

Seiska uutisoi kuolemantapauksesta ja siihen liittyneestä rikosepäilystä. Tekstissä puhuttiin taposta, vaikka kyse oli vasta epäilystä. Epäilty ja hänen perheensä olivat tunnistettavissa. Jutussa oli arkaluontoisia tietoja uhrin puolisosta ja lapsista.

Vapauttava 6006/SL/15
Keski-Häme

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko

Keski-Häme julkaisi uutisen suunnitelmista perustaa turvapaikanhakijoille majoitustiloja Lammille. Otsikko vastasi riittävän tarkasti uutisen sisältöä.

Vapauttava 5999/AL/15
Suomen Kuvalehti

Kulttuurikritiikki

Lehti julkaisi kritiikin, jossa kirjoittaja käytti arvioitavasta elokuvasta ja sen ohjaajasta erittäin kärjekkäitä ilmaisuja. Tieteen, taiteen, politiikan ja muun vastaavaan aihepiirin arvioinnissa tämä on mahdollista ja tekijöiden on se kestettävä.

Langettava 5993/SL/15
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus

Lehti raportoi useissa uutisissaan monisyisestä kiistasta urheiluseuran ja kaupungin sekä toisaalta seuran ja halliyrittäjän välillä. Yhdessä uutisessa oli olennainen asiavirhe, joka korjattiin asianmukaisesti painetussa lehdessä, mutta verkossa oikaisua ei julkaistu.

Vapauttava 5989/SL/15
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, kuvan ja äänen käyttö

Lehti julkaisi verkkosivustollaan uutisen, joka käsitteli maahanmuuttokriittistä mielenosoitusta. Uutisen videossa esitettiin seitsemän erillistä muutaman sekunnin yleiskuvaa mielenosoituksesta. Yhdessä kuvassa kantelija istui hattu päässään. Videon taustaäänenä oli kansallislaulu.

Vapauttava 5987/SL/15
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan tekemän jutun, johon editointivaiheessa oli tullut virheitä. Toimitus korjasi virheet asianmukaisesti. Kantelijalle eli jutun tekijälle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 5986/SL/15
Länsiväylä

Otsikko

Lehti otsikoi juttunsa seuraavasti: ”Paavo Väyrynen haki Viron kansalaisuutta ja haluaa muuttaa nimeä”. Jutusta ilmeni, että kyse oli e-kansalaisuudesta ja Viron nimen muuttamisesta suomen kielessä Eestiksi. Monitulkintainen otsikko tarkentui itse jutusta. Äänestyspäätös 10–3. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 3666/YLE/06

Vastaaja: TV2, Poliisi-tv

Ratkaistu: 20.9.2006

Tv-ohjelmassa ja sen www-sivuilla käsiteltiin huijauskeräyksiä ja verkostomarkkinointia, esimerkkinä pyramidirakennelmat. Nimeltä mainittiin turkulainen yritys, jonka kerrottiin toimivan harmaan talouden rajoilla. Ohjelmassa myös kerrottiin, että yhtiön toiminta on syyteharkinnassa. Ohjelman tekijöillä oli neuvoston mielestä perusteet yhtiön nimen mainitsemiseen. Henkilöiden nimiä ei mainittu.

TV2:n Poliisi-tv:ssa ja ohjelman www-sivuilla käsiteltiin huijauskeräysten tilalle tulleita epämääräisiä pyramidirakennelmia. Esimerkkinä mainittiin turkulainen Move Networks, jonka kerrottiin toimivan harmaan talouden rajoilla. Ohjelmassa myös kerrottiin, että yhtiön toiminta on syyteharkinnassa. Kantelu 22.6.2006 Kantelijan mukaan ohjelmassa ja www-artikkelissa on useita virheellisyyksiä, Move Networks Oy:n nimi on mainittu syyteharkintavaiheessa ja yhtiön syyllisyyteen asiassa on otettu kantaa ennakolta. Raportti väittää, että yrityksen täysjäseneksi pääsee ostamalla 200 euron bulgarialaisen polkupyörän hieman vajaalla tuhannella eurolla. Väite on virheellinen, sillä pyörän hinta on 399 euroa. Tuhannella eurolla edustajaksi liittyvä saa paketin, jonka arvo on vähintään saman verran. Rikostutkinta on syyteharkinnassa, eikä syytteitä ole nostettu. Poliisi-tv:llä ei ollut painavia syitä yhtiön nimen mainitsemiseen ennen mahdollista tuomioistuinkäsittelyä, vaan juttu olisi aivan hyvin voitu tehdä nimettömänä. Ohjelmassa väitetään, että yhtiö on nettikauppa ja että siinä on myös laillisen kaupankäynnin piirteitä. Katsoja ja lukija saavat sen käsityksen, että yhtiö pääsääntöisesti toimii lain vastaisesti. Poliisi-tv on näin ottanut kantaa yhtiön edustajien syyllisyyteen ja toiminut siten eräänlaisena ennakkotuomioistuimena. TV2:n vastaus 30.8.2006 Tuottaja Raija Pelli toteaa olevan tosiasia, että Move Networks Oy on syyteharkinnassa ja tästä oli esimerkinomainen maininta ohjelmassa. Ohjelmassa esitetty tieto polkupyörän hinnasta perustui luottamuksellisesti saatuun tietoon. Yhtiö ei ole ollut TV2:een yhteydessä pyrkiäkseen korjaamaan mahdollisia virheitä. Poliisi-tv:n kaltaisessa ohjelmassa tulee Pellin mielestä voida kertoa myös yritykselle epäedullisia asioita – onhan kuluttajalla oikeus tietää negatiivisistakin seikoista, kun ne liittyvät olennaisesti käsiteltävään aiheeseen. Ohjelmassa ei otettu etukäteen kantaa syyllisyyteen. Ratkaisu Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32). Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35). Poliisi-tv:ssä käsiteltiin huijauskeräyksiä ja verkostomarkkinointia, jonka pyramidipeleistä esimerkkinä mainittiin turkulainen Move Networks Oy. Sen toiminnan sanottiin olevan syyteharkinnassa. Yhtiö tai sen edustajat eivät ole olleet yhteydessä Poliisi-tv:n tekijöihin mahdollisten virheiden korjaamiseksi. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Poliisi-tv:llä on ollut perusteet yhtiön nimen mainitsemiseen. Henkilöiden nimiä ohjelmassa ei mainittu. Jos tiedotusväline tekee virheen, virhe on ensisijaisesti pyrittävä korjaamaan. Yhtiön edustajat eivät kuitenkaan olleet yhteydessä ohjelman tekijöihin. Maininta ”myös laillisen kaupankäynnin piirteitä” on neuvoston mielestä ymmärrettävissä syyteharkinnassa olemisen vastakohtana eikä tuomion ennakointina. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että TV2 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Tämä päätös on avattu 3806 kertaa