Pikaohjeet

  • Tarvitsemme yhteystietosi mahdollisia jatkokysymyksiä varten.  Kantelijan nimi ja yhteystiedot menevät kanteluun vastaavan päätoimittajan tietoon. Neuvosto ei julkaise verkossa kantelijan nimeä, mutta se näkyy neuvoston päätöksessä, joka lähetetään tiedostusvälineille. Kun kysymys on yksityisyyden suojasta tai muusta perustellusta syystä, kantelijan nimi ei näy neuvoston päätöksessä.

 

  • Neuvosto voi tehdä päätöksiä vain sellaisista tiedotusvälineistä, jotka kuuluvat taustayhteisöihimme tai ovat sitoutuneet neuvoston perussopimukseen. Neuvoston jäsenliitot ja muutoin perussopimukseen sitoutuneet tiedotusvälineet löytyvät täältä.

 

  • Yli 3 kuukautta sitten julkaistua aineistoa käsitellään vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Perusteena voi olla lähinnä vakava sairaus, joka on estänyt kantelun tekemisen ajoissa. Verkossa jutun vanheneminen alkaa julkaisupäivästä.

 

  • Jos olet pyytänyt virheen korjaamista, liitä kanteluun kopio mahdollisesta kirjeenvaihdosta, jota olet käynyt asiasta toimituksen kanssa. Jos olet pyytänyt korjausta puhelimitse, yksilöi, kenen kanssa ja milloin olet keskustellut. Samat ohjeet koskevat omaa kannanottoa eli vastinetta.

 

  • Kun asia ei koske kantelijaa tai hän kantelee jonkun toisen puolesta, käsittelyä varten on hankittava asianomistajan suostumus. Tämä vaatimus perustuu perussopimuksen 8 § 2. momenttiin.

Tee kantelu

Tutustu ennen lomakkeen täyttämistä ohjeisiin "Kuinka kantelu tehdään?" Kantelun tekemiseksi välttämättömät tiedot on merkitty tähdellä (*).
ÄLÄ KANTELE HETI! Karsimme kantelun, jos jutun julkaisemisesta on alle viikko. Karsimme myös anonyymit ja puutteelliset kantelut. HUOMAA: Lomake täytyy lähettää kahden tunnin sisällä sivun avaamisesta.

1. Yhteystiedot

Nimi *
Postiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Sähköposti *
Puhelinnumero *

2. Kantelu tai lausuntopyyntö

Mistä kantelette? *

3. Kantelun kohde

Yksilöi kohde jota kantelunne koskee.
lehti, tv- tai radiokanava *
ilmestymispäivä *
kirjoitus, ohjelma tai www-julkaisun osoite *

4. Kantelun perusteet

Kerro lyhyesti mitä Journalistin ohjeiden kohtaa on mielestäsi rikottu ja millä tavoin.

 

5. Toimenpiteet

Jos on kyse virheestä, oletko pyytänyt virheen korjaamista? (Liitä oikaisuvaatimustasi koskeva kirjeenvaihto kanteluun.)
Onko tiedotusväline korjannut virheen?
Oletko lähettänyt tiedotusvälineelle oman kannanottosi eli "vastineen"? (Liitä vastinettasi koskeva kirjeenvaihto kanteluun.)
Onko tiedotusväline julkaissut vastineesi?

6. Rajoitukset

Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen (10 § 2. momentti) mukaan neuvosto ei käsittele tapauksia, joissa neuvoston päätöstä selvästi haetaan samassa asiassa nostettavaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten. Tämän vuoksi kysymme, oletko tehnyt tai onko sinulla tarkoitus tehdä poliisille tutkintapyyntö tai vaatia vahingonkorvausta ja käyttää päätöstä tätä tarkoitusta varten?

7. Materiaali

Lähetä kaikki kanteluun liittyvä materiaali kuten esimerkiksi lehtijuttu liitetiedostona, mieluiten PDF-muodossa. Jos sinulla on useampia liitteitä, ole hyvä ja pakkaa ne yhteen ZIP-tiedostoksi. Liitetiedoston maksimikoko on 10 MB.
Voit lähettää kopion kantelun kohteena olevasta lehtijutusta, www-sivuista tai tiedotusvälineelle lähettämästäsi omasta kannanotosta myös joko sähköpostitse osoitteeseen jsn@jsn.fi tai postitse Julkisen sanan neuvoston toimistoon, Fredrikinkatu 25 a 8, 00120 Helsinki.
Liitetiedosto

8. Asianomistajan suostumus

Jos kantelu koskee jonkun muun kuin sinun itsesi kunnian loukkaamista tai yksityisyyden suojaa, sinun on hankittava kantelullesi asianomistajan suostumus. Julkisen sanan neuvoston perussopimus 8 § 2. momentti.