Pikaohjeet

  • Muista täyttää yhteystietosi, sillä ilman niitä lähetetyt kantelut karsitaan. Neuvosto ei julkaise verkossa kantelijan nimeä, mutta kantelijan nimi ja yhteystiedot menevät tiedotusvälineen tietoon ja neuvoston arkistoihin. Neuvosto voi kuitenkin salata kantelijan nimen ja tiedot, jos kyse on yksityisyyden suojaan liittyvästä asiasta tai muusta perustellusta syystä.

 

  • Varmista täältä, onko tiedotusväline sitoutunut JSN:n perussopimukseen ja sitä kautta Journalistin ohjeiden noudattamiseen.

 

  • Kanteluaika alkaa viikko jutun ilmestymisestä ja päättyy kolme kuukautta ilmestymisen jälkeen. Neuvosto voi ottaa vanhentuneen kantelun käsiteltäväkseen ainoastaan, jos myöhästymiselle on perusteltu syy kuten vakava sairaus.

 

  • Muista liitteet kuten kaikki tiedotusvälineen kanssa käymäsi kirjeenvaihto sekä tarvittaessa asianomistajan suostumus kantelullesi.

Tee kantelu

Tutustu ennen lomakkeen täyttämistä ohjeisiin "Kuinka kantelu tehdään?" Kantelun tekemiseksi välttämättömät tiedot on merkitty tähdellä (*).
HUOMAA: Lomake täytyy lähettää kahden tunnin sisällä sivun avaamisesta.

1. Yhteystiedot

Nimi *
Postiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Sähköposti *
Puhelinnumero *

2. Kantelu tai lausuntopyyntö

Mistä kantelette? *

3. Kantelun kohde

Yksilöi kohde jota kantelunne koskee.
lehti, tv- tai radiokanava *
ilmestymispäivä (pp.kk.vvvv) *
kirjoitus, ohjelma tai www-julkaisun osoite *

4. Kantelun perusteet

Kerro lyhyesti mitä Journalistin ohjeiden kohtaa on mielestäsi rikottu ja millä tavoin.

 

5. Toimenpiteet

Jos on kyse virheestä, oletko pyytänyt virheen korjaamista? (Liitä oikaisuvaatimustasi koskeva kirjeenvaihto kanteluun.)
Onko tiedotusväline korjannut virheen?
Oletko lähettänyt tiedotusvälineen julkaistavaksi oman kannanottosi eli "vastineen"? (Liitä vastinettasi koskeva kirjeenvaihto kanteluun.)
Onko tiedotusväline julkaissut vastineesi?

6. Rajoitukset

Julkisen sanan neuvosto ei käsittele tapauksia, joissa neuvoston päätöstä selvästi haetaan samassa asiassa nostettavaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten. Sitoudutko siihen, että et tee jutusta tutkintapyyntöä poliisille tai ole muulla tavalla osallisena asiaan liittyvässä oikeusprosessissa?

7. Materiaali

Lähetä kaikki kanteluun liittyvä materiaali kuten esimerkiksi lehtijuttu liitetiedostona, mieluiten PDF-muodossa. Jos sinulla on enemmän kuin viisi liitettä, ole hyvä ja pakkaa ne yhteen ZIP-tiedostoksi. Liitetiedoston maksimikoko on 10 MB.
Voit lähettää kopion kantelun kohteena olevasta lehtijutusta, www-sivuista tai tiedotusvälineelle lähettämästäsi omasta kannanotosta myös joko sähköpostitse osoitteeseen jsn(at)jsn.fi tai postitse Julkisen sanan neuvoston toimistoon, Fredrikinkatu 25 a 8, 00120 Helsinki.
Liitetiedosto 1
Liitetiedosto 2
Liitetiedosto 3
Liitetiedosto 4
Liitetiedosto 5

8. Asianomistajan suostumus

Jos kantelu koskee jonkun muun kuin sinun itsesi kunnian loukkaamista tai yksityisyyden suojaa, sinun on hankittava kantelullesi asianomistajan suostumus. Julkisen sanan neuvosto ei käsittele tapauksia, joissa neuvoston päätöstä selvästi haetaan samassa asiassa nostettavaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten. Sitoudutko siihen, että et tee jutusta tutkintapyyntöä poliisille tai ole muulla tavalla osallisena asiaan liittyvässä oikeusprosessissa?perussopimus 8 § 2. momentti.