Pikaohjeet

  • Tarvitsemme yhteystietosi mahdollisia jatkokysymyksiä varten.  Kantelijan nimi ja yhteystiedot menevät kanteluun vastaavan päätoimittajan tietoon. Neuvosto ei julkaise verkossa kantelijan nimeä, mutta se näkyy neuvoston päätöksessä, joka lähetetään tiedostusvälineille. Kun kysymys on yksityisyyden suojasta tai muusta perustellusta syystä, kantelijan nimi ei näy neuvoston päätöksessä.

 

  • Neuvosto voi tehdä päätöksiä vain sellaisista tiedotusvälineistä, jotka kuuluvat taustayhteisöihimme tai ovat sitoutuneet neuvoston perussopimukseen. Neuvoston jäsenliitot ja muutoin perussopimukseen sitoutuneet tiedotusvälineet löytyvät täältä.

 

  • Yli 3 kuukautta sitten julkaistua aineistoa käsitellään vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Perusteena voi olla lähinnä vakava sairaus, joka on estänyt kantelun tekemisen ajoissa. Verkossa jutun vanheneminen alkaa julkaisupäivästä.

 

  • Jos olet pyytänyt virheen korjaamista, liitä kanteluun kopio mahdollisesta kirjeenvaihdosta, jota olet käynyt asiasta toimituksen kanssa. Jos olet pyytänyt korjausta puhelimitse, yksilöi, kenen kanssa ja milloin olet keskustellut. Samat ohjeet koskevat omaa kannanottoa eli vastinetta.

 

  • Kun asia ei koske kantelijaa tai hän kantelee jonkun toisen puolesta, käsittelyä varten on hankittava asianomistajan suostumus. Tämä vaatimus perustuu perussopimuksen 8 § 2. momenttiin.

Tee kantelu

Tutustukaa ennen lomakkeen täyttämistä ohjeisiin "Kuinka kantelu tehdään?" Kantelun tekemiseksi välttämättömät tiedot on merkitty tähdellä (*).
Huom.: Lomake täytyy lähettää kahden tunnin sisällä sivun avaamisesta.

1. Yhteystiedot

Nimi *
Postiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Sähköposti *
Puhelinnumero *

2. Kantelu tai lausuntopyyntö

Mistä kantelette? *

3. Kantelun kohde

Yksilöikää kohde jota kantelunne koskee.
lehti, tv- tai radiokanava *
ilmestymispäivä *
kirjoitus, ohjelma tai www-julkaisun osoite *

4. Kantelun perusteet

Kertokaa lyhyesti mitä Journalistin ohjeiden kohtaa on mielestänne rikottu ja millä tavoin.

 

5. Toimenpiteet

Jos on kyse virheestä, oletteko pyytänyt virheen korjaamista?
Onko tiedotusväline korjannut virheen?
Oletteko yrittänyt saada oman kannanottonne julki?
Onko tiedotusväline julkaissut kannanottonne?

6. Rajoitukset

Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen (10 § 2. momentti) mukaan neuvosto ei käsittele tapauksia, joissa neuvoston päätöstä selvästi haetaan samassa asiassa nostettavaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten. Tämän vuoksi kysymme, oletteko tehnyt tai onko Teillä tarkoitus tehdä poliisille tutkintapyyntö tai vaatia vahingonkorvausta ja käyttää päätöstä tätä tarkoitusta varten?

7. Materiaali

Lähettäkää kopio kantelun kohteena olevasta lehtijutusta, www-sivuista tai tiedotusvälineelle lähettämästänne omasta kannanotosta Julkisen sanan neuvoston toimistoon, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.
Voit lähettää kantelun mukana myös liitetiedoston, mieluiten PDF-muodossa. Jos sinulla on useampia liitteitä, ole hyvä ja pakkaa ne yhteen ZIP-tiedostoksi. Liitetiedoston maksimikoko on 10 MB.
Liitetiedosto

8. Asianomistajan suostumus

Kun asia ei koske Teitä itseänne, olisi hyvä hankkia käsittelylle asianomistajan suostumus.Julkisen sanan neuvoston perussopimus 8 § 2. momentti.