Make complaint

Tutustu ennen lomakkeen täyttämistä ohjeisiin "How to complain" Kantelun tekemiseksi välttämättömät tiedot on merkitty tähdellä (*).
ÄLÄ KANTELE HETI! Karsimme kantelun, jos jutun julkaisemisesta on alle viikko. Karsimme myös anonyymit ja puutteelliset kantelut. HUOMAA: Lomake täytyy lähettää kahden tunnin sisällä sivun avaamisesta.

1. Yhteystiedot

Name *
Address *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Sähköposti *
Puhelinnumero *

2. Kantelu tai lausuntopyyntö

Mistä kantelette? *

3. Kantelun kohde

Yksilöi kohde jota kantelunne koskee.
lehti, tv- tai radiokanava *
ilmestymispäivä (pp.kk.vvvv) *
kirjoitus, ohjelma tai www-julkaisun osoite *

4. Kantelun perusteet

Kerro lyhyesti mitä Journalistin ohjeiden kohtaa on mielestäsi rikottu ja millä tavoin.

 

5. Toimenpiteet

Jos on kyse virheestä, oletko pyytänyt virheen korjaamista? (Liitä oikaisuvaatimustasi koskeva kirjeenvaihto kanteluun.)
Onko tiedotusväline korjannut virheen?
Oletko lähettänyt tiedotusvälineelle oman kannanottosi eli "vastineen"? (Liitä vastinettasi koskeva kirjeenvaihto kanteluun.)
Onko tiedotusväline julkaissut vastineesi?

6. Rajoitukset

Julkisen sanan neuvoston basic agreement (10 § 2. momentti) mukaan neuvosto ei käsittele tapauksia, joissa neuvoston päätöstä selvästi haetaan samassa asiassa nostettavaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten. Tämän vuoksi kysymme, oletko tehnyt tai onko sinulla tarkoitus tehdä poliisille tutkintapyyntö tai vaatia vahingonkorvausta samasta asiasta?

7. Materiaali

Lähetä kaikki kanteluun liittyvä materiaali kuten esimerkiksi lehtijuttu liitetiedostona, mieluiten PDF-muodossa. Jos sinulla on useampia liitteitä, ole hyvä ja pakkaa ne yhteen ZIP-tiedostoksi. Liitetiedoston maksimikoko on 10 MB.
You can send an attachment with your complaint. We recommend you to send it as a PDF. If you have more than one attachment, please ZIP them into one file. The maximum size of the attachment is 10 MB.
Liitetiedosto

8. Asianomistajan suostumus

Jos kantelu koskee jonkun muun kuin sinun itsesi kunnian loukkaamista tai yksityisyyden suojaa, sinun on hankittava kantelullesi asianomistajan suostumus. Julkisen sanan neuvoston basic agreement 8 § 2. momentti.