Vastine, oikaisu ja oma kannanotto

Journalistin ohjeissa on säännöksiä virheen korjauksesta ja omasta kannanotosta. Sananvapauslaissa on säännöksiä oikaisusta ja vastineesta. JSN tulkitsee Journalistin ohjeita. Tuomioistuin käsittelee sananvapauslain oikaisua ja vastinetta koskevat vaatimukset.

Päätösvalta julkaisun sisällöstä on vastaavalla päätoimittajalla. Sananvapaus ei anna pääsyä toisen omistamaan mediaan, eikä myöskään keskustelupalstoille ole automaattista pääsyä. Vastine ja oikaisu merkitsevät poikkeusta päätoimittajan oikeudesta päättää julkaisun sisällöstä.

Journalistin ohjeet edellyttävät, että toimitus korjaa virheet oma-aloitteisesti ja heti, kun niistä on saatu tieto. Asianosaisen pitää reagoida viipymättä virheisiin ja loukkaaviin väitteisiin ennen kuin hän vie asian  JSN:oon tai tuomioistuimeen. Tuomioistuintie johtaa siihen, että samaa asiaa koskevan kantelun käsittely neuvostossa lopetetaan tai sitä ei oteta käsittelyyn.

Jos kantelu tehdään ilman minkäänlaista yhteydenottoa toimitukseen, se voi johtaa kantelun karsimiseen. Jos arvostelun kohteeksi joutunut kieltäytyy itse kommentoimasta asiaa, sillä on myös merkitystä kantelun lopputuloksen kannalta. 

Journalistin ohjeet edellyttävät, että jos nimettyä tahoa arvostellaan tiedotusvälineessä erittäin voimakkaasti, on hyvä tuoda hänen näkökantansa esiin samassa yhteydessä tai ainakin jälkikäteen. Jos näin ei ole tehty, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa. Kannanottojen julkaiseminen on suotavaa näkökulmien monipuolisuuden lisäämiseksi.

Sananvapauslaissa oikaisu tarkoittaa virheellisen tiedon korjaamista ja vastine oikeutta vastata itseään koskeviin loukkaaviin väitteisiin. Oikaisuoikeus on jokaisella, jota virheellinen tieto koskee. Vastineoikeus on vain luonnollisilla henkilöillä. Yhteisöllä, säätiöllä ja viranomaisellakin on oikeus oikaista itseään koskevat virheelliset tiedot. Vaatimus pitää saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätoimittajan kielteisestä päätöksestä.

JSN arvioi, onko tiedotusväline menetellyt asian käsittelyssä Journalistin ohjeiden mukaisesti. Neuvosto ei kuitenkaan voi velvoittaa toimitusta virheen korjauksen tai oman kannanoton julkaisemiseen.

Tuomioistuin voi velvoittaa päätoimittajan julkaisemaan oikaisun tai vastineen, jos sananvapauslain edellytykset täyttyvät. Oikaisu tai vastine edellyttää, että vaatimuksen esittäjä on asianosainen ja ettei virhe ole vähäinen. Oikaisu tai vastine ei saa ylittää sisällöltään alkuperäistä viestiä. Se ei saa myöskään olla lainvastainen tai loukkaava.

Oikaisu- ja vastinevaatimusten osalta suurin ongelma yleensä on, että niissä mennään ohi alkuperäisen jutun tai niissä esitetään loukkaavia väitteitä. Tällaisessa tilanteessa päätoimittaja voi neuvotella, millä edellytyksillä oikaisu tai vastine olisi julkaistavissa.

18.5.2012 

Riitta Ollila

JSN:n varapuheenjohtaja, yleisöjäsen, yliopistolehtori