Unkarin JSN kritiikin kohteena

Päätoimittaja Mikael Pentikäinen suomi kolumnissaan (HS 13.5.) voimakkain sanoin Unkarin tämän hetken demokratiavajetta. Hän uskalsi jopa vihjata Viktor Orbánin hallituksen hegemonian kohta muistuttavan kommunismin ajan yksipuoluevaltaa. Erityisesti häntä huolestutti hallituksen politiikkaa tukevien viestimien suosiminen ja kriittisten äänien hiljentäminen.

Vuonna 2010 säädetyn medialain toimeenpanon yhteydessä Unkariin perustettiin Kansallinen media- ja uutisvälitysvirasto, jonka alainen medianeuvosto, Média Tanács, valvoo tiedotusvälineiden toimintaa. Päätöksiä Unkarin medianeuvosto antaa Suomen JSN:n tapaan, mutta sillä on oikeus jakaa myös rangaistuksia. Esimerkiksi Echo TV sai 6.2. 100 000 forintin sakot piilomainonnasta.

Erikoista medianeuvoston vallassa on, että se voi päätöksissään nojata Unkarin perustuslakiin niin, että muun muassa mitään sitä loukkaavaa ei saa julkaista. Kun siinä esimerkiksi säädetään, ettei Unkarin kansaa saa julkisesti loukata, sen rikkominen voidaan tulkita myös hallitusta loukkaavaksi, sillä hallitushan toimii 'kansan parhaaksi'.

Muitakin keinoja on: hallitusta arvostelevan Klub-radion lupamaksu nousee niin suureksi, että se joutunee sulkemaan kanavansa. Tosin kaikella on ollut rajansa: esimerkiksi presidentti Pál Schmitt joutui eroamaan, kun hänen väitöskirjansa – oppositiota laajemman paheksunnan kasvettua sietämättömäksi – todistettiin plagiaatiksi.
Euroopan Neuvosto on vaatinut, että Unkarin medialakia muutetaan niin, ettei medianeuvoston jäseniä valittaisi parlamentin enemmistön tahdon mukaan, vaan monipuoluepohjalta sekä FIDESZ:stä riippumattomien tiedustusvälineiden edustajien ja aivan maallikkojenkin keskuudesta. Nyt siellä istuu vain FIDESZ-puolueen jäseniä tai sen intressipiirissä olevia henkilöitä.

Kovasti arvostellaan medialain pykälää, jonka mukaan mediaviraston puheenjohtajan valitsee pääministeri Orbán, ja valittu henkilö johtaa puhetta myös medianeuvostossa. Oikeusasiamies on nyt kääntynyt asiassa – kansalaisvetoomusten vain kasaantuessa – perustuslakioikeuden puoleen, ja medialakiin on odotettavissa perustavia muutosvaatimuksia, sillä 8 oikeuden 15 tuomarista tiedetään olevan niiden kannalla.

Ihmiset ovat osoittaneet mieltään perustuslakioikeuden oven edessä, ja kantelukampanja on täydessä käynnissä. Kun uusi medianeuvosto kesäkuussa valitaan, odotettavissa on laajan keskustelufoorumin syntyminen. Sillä uskotaan olevan vaikutusta medialain muuttamiseksi niin, että se heijastelisi laajemmin Unkarin mielipidekirjoa.

21.5.2012


JSN:n varajäsen Anssi Halmesvirta toimii kesäkuun loppuun asti Budapestissa tutkimustehtävissä.