Päätoimittaja ei vastaa keskustelupalstoista?

Johanna Töyrylä

Julkisuudessa on esitetty monenlaisia näkemyksiä vastaavan päätoimittajan juridisen vastuun laajuudesta verkkoviestinnässä. Suomen Lehdistössä julkaistussa kirjoituksessa ”Verkossa vastuun kantaa kirjoittaja” todettiin ennakkomoderoinnin tekevän keskustelupalstasta verkkojulkaisun. Tämä käsitys on syytä oikaista.

Kun yksityinen henkilö julkaisee tiedotusvälineen keskustelupalstalla rasistisen kommentin, kuuluuko se päätoimittajan vastuun piiriin? Vaikka kysymys on noussut esiin keskustelupalstojen kautta, asia koskee yhtäläisesti niin kuvia, videoita kuin muutakin yleisön tiedotusvälineiden verkkosivuille tuottamaa aineistoa.

Sananvapauslaki rajaa päätoimittajan vastuun verkkoviestinnässä verkkojulkaisuihin. Päätoimittaja ei siis vastaa kaikesta tiedotusvälineiden verkkosivuilla julkaistusta sisällöstä, vaan ainoastaan verkkojulkaisuista. Jotta kyseessä olisi verkkojulkaisu, tulee verkkopalstan lain mukaan olla yhtenäinen kokonaisuus, jota myös julkaistaan kokonaisuutena säännöllisesti. Tämän lisäksi sisällön tulee olla toimituksen tuottamaa tai käsittelemää.

Tiedotusvälineiden verkkosivuilla julkaistavat keskustelupalstat ovat harvoin yhtenäiseksi laadittuja kokonaisuuksia puhumattakaan siitä, että niitä kokonaisuutena julkaistaisiin säännöllisesti. Keskustelupalstapuheenvuorot eivät myöskään ole toimituksen tuottamaa sisältöä.

Moderoinnin tarkoituksena on estää laittomuuksien, hyvän tavan vastaisten ja keskustelun aiheeseen kuulumattomien viestien julkaiseminen. Tyypillisesti tarkoituksena ei siis ole valita viestejä julkaistavaksi toimituksellisin perustein.

Lähtökohtaisesti lailliset ja hyvän tavan mukaiset kommentit, myös typerät ja tyhjänpäiväiset, julkaistaan. Viestejä ei myöskään oikolueta, jäsennellä tai muutoin editoida. Tällöin moderoinnissa mielestäni ei ole kyse lain tarkoittamasta käsittelystä.

Kun keskustelupalsta ei ole toimituksen käsittelemä yhtenäinen kokonaisuus, jota on tarkoitus julkaista säännöllisesti, kyseessä ei ole lain tarkoittama verkkojulkaisu. Tällöin keskustelupalsta ei kuulu päätoimittajan vastuun piiriin edes silloin, kun palsta on ennakkomoderoitu.

23.6.2011

Kirjoittaja toimii JSN:n verkkokeskusteluprojektin lakiasiantuntijana ja Radiomedian edunvalvontapäällikkönä.