Ihmisarvon loukkaukset eivät kuulu sananvapauteen

Julkisen Sanan Neuvoston kannatusyhdistys on hyväksynyt keskustelupalstoja koskevan ohjeen. Ohjeen mukaan verkkolehden toimituksen pitää seurata verkkosivujaan ja poistaa keskustelupalstoilta ihmisarvoa tai yksityisyyttä loukkaavat viestit.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoo, että rasismia ja syrjintää on vastustettava kaikissa sen  ilmenemismuodoissa. Vihaan ja väkivaltaan yllyttäminen sekä moniarvoisen demokratian kieltäminen ei tuomioistuimen käytännön mukaan kuulu sananvapauteen. Vaikka Suomi on saanut langettavia päätöksiä sananvapauteen puuttumisesta, nämä ovat liittyneet kunnian ja yksityiselämän etusijaan sananvapauden kustannuksella.

Toisten ihmisten syrjintä ja halventaminen loukkaa ihmisarvoa. Samoin väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai johonkin väestöryhmään kohdistuvaa vihaa lietsovat sisällöt. Ihmisarvon loukkaukset puetaan joskus vihjailevien, epäsuorien ja monimielisten ilmaisujen muotoon. Tällöin pitää arvioida viestin tarkoitusta ja todellista sisältöä.

JSN on jo antanut langettavia päätöksiä ihmisarvon loukkaamisesta, kun sivustoilla on julkaistu viestejä, joissa haitilaisten tai venäläisten kuolemaa on toivottu ja pidetty hyvänä asiana. JSN on antanut myös langettavan päätöksen Iltalehdelle Tony Halmeen ihmisarvoa loukkaavasta kolumnista. Ihmisarvon loukkaukset voivat ilmetä monella tapaa.

Keskustelupalstat ovat yleisön tuottamaan aineistoa ja ne ovat erillään verkkolehdestä tai ohjelmasivustosta. Keskustelupalstoja koskeva ohje on minimivaatimus keskustelupalstojen valvontaan. Tiedotusvälineet voivat asettaa omille keskustelupalstoilleen muitakin sääntöjä ja ehtoja.  Ohjeen ja palstan sääntöjen vastaisilla viesteillä ei ole pääsyä palstalle.
 
Sananvapaus ei anna oikeutta uhkailuihin, vihaan tai väkivaltaan yllyttämiseen eikä ihmisarvon loukkauksiin. Tavallisten ihmisten yksityisasioita ja tekemisiä ei ole syytä setviä tiedotusvälineiden verkkokeskustelussa. Päättäjiä ja vallankäyttäjiä voi toki arvostella heidän kannanotoistaan ja tekemisistään.
 
Keskuspalstoja koskevassa ohjeessa ei ole mainintaa, pitääkö viestit tarkistaa etukäteen vai riittääkö jälkimoderointi. Toimitusten pitää molemmissa tilanteissa seurata verkkosivujaan ja tarvittaessa poistaa ohjeen vastaiset viestit. Liitteen periaatteita sovellettaessa ennakko- ja jälkimoderoituja verkkopalstoja käsitellään samanarvoisesti.

Keskustelupalstoja koskevassa liitteessä ei oteta kantaa nimen tai nimimerkin käyttöön verkkokeskustelussa. Keskustelupalstan ylläpitäjä voi päättää, vaaditaanko palstalle rekisteröitymistä tai omalla nimellä kirjoittamista. Lain tai JSN:n ohjeiden yleisellä tasolla ei voi määrätä oman nimen käyttöä pakolliseksi, koska lähdesuoja edellyttää, että anonyymiä ilmaisua voi myös käyttää.

Sananvapaus antaa oikeuden terävään kritiikkiin ja poleemiseen keskusteluun. Sananvapaus ei edellytä sovinnaisuutta, muiden mielipiteiden korrektia myötäilyä ja ongelmien peittelemistä. Keskustelupalstoja koskevan ohjeen tarkoitus on, että kaikkien olisi helpompi seurata niitä ja osallistua keskusteluun.

9.9.2011 

Riitta Ollila

JSN:n varapuheenjohtaja, yleisöjäsen, yliopistolehtori