Julkisen sanan neuvosto - Tuoreimmat päätöksethttp://www.jsn.fi/RSS/Feed.aspx?id=4233&ctid=29&tpid=78&lang=fiTuoreimmat päätöksetinfo@jsn.fihttp://www.jsn.fi/paatokset/6686-yle-17/?year=2018http://www.jsn.fi/paatokset/6686-yle-17/?year=2018Yle (6686/YLE/17)<p>Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa hän selitti, miksi oli ollut yhteydessä häntä sosiaalisessa mediassa kritisoineen henkilön työnantajaan. Kolumnissaan toimittaja puolusteli omaa epäasiallista toimintaansa leimaamalla tunnistettavissa olevan yleisön edustajan yksipuolisella ja liioittelevalla tavalla. </p>Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/6742-yle-18/?year=2018http://www.jsn.fi/paatokset/6742-yle-18/?year=2018Yle (6742/YLE/18)<p>Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. </p>Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/6818-mtv-18/?year=2018http://www.jsn.fi/paatokset/6818-mtv-18/?year=2018MTV (6818/MTV/18)<p>MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.</p>Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/6713-al-17/?year=2018http://www.jsn.fi/paatokset/6713-al-17/?year=2018Suomen Kuvalehti (6713/AL/17)<p>Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.</p>Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/6730-sl-17/?year=2018http://www.jsn.fi/paatokset/6730-sl-17/?year=2018STT (6730/SL/17)<p>STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.</p>Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/6825-sl-18/?year=2018http://www.jsn.fi/paatokset/6825-sl-18/?year=2018Kymen Sanomat (6825/SL/18)<p>Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.</p>Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/6787-r-18/?year=2018http://www.jsn.fi/paatokset/6787-r-18/?year=2018Radio Classic (6787/R/18)<p>Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.</p>Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0300